Rüveyda Sadak

Cevabıyla Meşhur Şu Üçlü: Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum

Rüveyda Sadak

    Son günlerin konuştuğu ve birkaç nüans ve rağmen hâlâ mutabık kalınamadığını ifade eden, oldukça ünlü (!) bir yarışmaydı bu... Ve yine gündeme yoğun bir şekilde yerleşmeye çalışan, lgbt kavramsalı… Sahnedeki cinsiyetin belirsizlik içerdiği durum için bir bakıma, agnostik tarzı gelenekselleştirmek de denebilir miydi? Öyle ya kadın cinsiyetine bağlı bir gerçek olarak bilinir, etek kavramı. Kavramsal kaybın, kadın cinsiyetine dair oluşturduğu etek şekliyle sunulan, küresel kapsamlı bu büyük gelişme (!) nedeniyle örnek görülmesi gereken bir figür bir idol müydü, toplumun an itibariyle seyrettiği? Sadece görüntü olarak değil, içerik olarak da çelişki gerçeğinin var olduğu mental, ayrıntılarıyla devam ediyor. Cinsiyeti isimsizleştiren, kıyafet ve üslup ve tamamen bir evrim geçirmiş olmanın, küreseldeki adı böylece normalleştirilmiş bir doğru olarak nitelik kazanıyor. Üst seviye bir ileri olmak ve akımın yerine getirdiği rolleriyle kim tezatı, gün geçtikçe benzer görüntülerin bir örnek model yapılmaya çalışıldığını açıklıyor. Robot misali bir emir kipinin, uygulanan çelişkiler yumağı içinde yer aldığını gösteriyor. Bu ne bir yapay zekâ ve ne de başka bir uygulamaydı. Bu bir rica olmayan bir kumanda alışkanlık ve var oluş özelliklerinin geçirdiği, değişim olmayan bir dönüşümdü. Böylece oldurulmaya çalışılan kılıfta bir kim ve bir ne ve bir simülasyon meydana getirilmesiydi. Bu bir gerçek ya da tamamen gerçeküstü bir şey ise doğrusunun ölçülemediği bir yanlışı ifade ediyor. Kadın ya da bir erkek cinsiyeti mi? Yanlışın, kabarık cümlelerle artırıldığı ve cazip gösterildiği bundan daha iyi (!) bir tanıtım olamazdı. Çocuk grubun, ben kimim sorusuna karşılık bulamadığı bir çelişkinin günümüz küreseliyle ifade edilen şekliydi, etekse neden diğer cinsiyet? Toplumsalın, değerler konusunda yer değiştirmesi bu olmalı ki lgbt resmini, toplumlara motive etmeye çalışarak sergilenen mental; sanat, sanat içindir anlayışının ol(a)madığı bir oryantalizmin mecrası konumuyla ancak bu denli geleneksel bir kapitali ifade edebilirdi. Kazanılan bir yarışma ve ifade edilen gerçekliğin bir lgbt çıkışı, neyin farkındasızlığının bir farkındalık haline getirme çabasıydı? Bunu düşünmeli miyiz? Yapılan aslında değerleri, küresel boyutuyla izole etmeye çalışmaktı. Böylece oluşturulmaya çalışılan hayali bir karakterin, toplum tarafından normalleştirilmesi giderek yaygınlık kazanmaya çalışıyor. Söz konusu bir oyuncağın bile kapital hesaplamalar yönünde, toplumlarca tek tip biçiminde benzetilmeye çalışılan ya da onaylanan bir şekil olarak doğruluğuna inandırılmaya çalışıldığı görülüyor. Serbest piyasada bir oyuncağın, serüven dolu yaşamını gerçek bir doğru gibi görmenin finansal istikrar sağlaması açısından oldukça fazla başarı kaydettiği görülüyor. Önce sadece bir oyuncak ile başlayan hikâye, devamında gerçek toplumun yaşamına dair çok çeşitli nesnelerin kapsamına dahil olmaya başlamıştı. Bir yarışmanın platform öznesi, geçmişten gelen alışkanlıklardan biri olan bir oyuncağın, şimdiki şekliyle versiyonunu güncelleyerek, bu kez başka bir yelpazede cinsiyet karmaşası oluşturulmaya çalışıldığını, kavramda rafine şekliyle topluma uyarlamaya çalıştı. Marjinal, sıra dışı ve belki de olağanüstü sağlanan bu çabanın, önemli sanılan kutsalı sadece bir etek miydi?

Yazarın Diğer Yazıları