Muhammed KURŞUN

Son Viraj!

Muhammed KURŞUN

Uzun bir seçim kampanyasının sonuna yaklaşırken siyasi partiler özellikle yerelde halkın benimsediği adaylara yer verdiler. Seçim kampanyalarında ise ülke meselelerinin yerine yereldeki sorunları dile getirdiler…

Peki, hangi sorunlar vardı?

Daha önce verilen vaatlerin yerine getirilmemesi, ihalelerin şeffaf yapılmadığı, adam kayırmanın ön planda olduğu, rantçı bir belediyecilik, kamulaşma ve imar konusunda rant elde edilmesi, aile şirketi gibi çalışmaların yapıldığı… vs

Şimdi belediyelerde oluşan genel sorunları birde müsaade ederseniz naçizane başlıklar halinde yazmak istiyorum…

Belediye başkanı ile meclis üyelerinin hakları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve özlük hakları, su aboneliği, kaçak su ve yer altı sularının kullanımı, belediyelerin haciz işlemleri, belediye taşınmazlarının işgali ve ecrimisil uygulamaları, vergi mevzuatı ile ilgili kararlar. Yine belediyelerin yerel nitelikteki gelirleri, belediye ayniyat işlemleri ve en önemli ise yürürlükteki 2886 ve 4734 sayılı kanunlara ilişkin ihale işlemleri ve hakediş uygulamaları…

Neden bu konu başlıklarını yazdım derseniz hemen söyleyeyim, acemi ve art niyetli başkanların hata yapacağı yerler olduğundan dolayı! mevzu net mi?

Konforlu bir yaşam ve en önemlisi insanca yaşamının kalitesi elbette yerel nitelikteki hizmetlerin başarısıyla yakından ilgilidir. Oysa günümüzde mahalli idareler maalesef acemi ve art niyetli başkanların varlığı tabi ki finansman darboğazına, çevre ve sosyal politikalara kadar birçok değişik alanlarda sorunla yüz yüzedir.

Bu kadar sorun başlıkları varken Sayıştay denetimleri şeffaf bir şekilde yapılıyor mu? Hesap verebilirlik durumu söz konusu mu? Sorularını sormamak elde değil…

Maalesef soru ve sorunlarına çözüm üretmek, her birinin birer ‘marka şehir' olmasına katkı sağlamak mevzusundan uzak olan başkanların kenti ne hale soktuklarını da gözlemlemek mümkündür.

31 Mart akşamı seçilecek tüm başkanları şimdiden tebrik ederken umut ediyorum sorunlar yumağına dahil olmak değil sorunlara çözüm üreten bir zihniyetle hizmet yaparlar.

Hülasa, sorunlar yumağı oluşturmamak ve kötü emellere fırsat vermemek için yerel yönetim birlikleri etkin bir biçimde denetlenmeli, Sayıştay denetimine açıkça tabi kılınmalıdır. Yerel demokrasinin gereği olarak siyasi denetimin ve kamuoyu denetiminin etkin bir hale gelmesi için çaba gösterilmelidir velhasılıkelam…

 

Yazarın Diğer Yazıları