Muhammed KURŞUN

Depremin Ardından Alt Yapıda Sınıfta Kaldık!

Muhammed KURŞUN

Asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Aziz ve Necip Türk Milleti kenetlemeyi başararak kendisine yakışanı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın inşallah…

Depremin yaşandığı ilk dakikada Devletimiz tüm imkânlarını seferber ederek deprem 4. Seviye alarmı vererek Uluslararası kurtarma ekipleri de kısa sürede bölgede çalışmalarına başlamışlardır. Buradan sahada görev alan tüm çalışanlara teşekkürlerimi iletiyorum.  Süreç hızlı ilerlerken elbette bazı aksaklıklar da ortaya çıkmıştır ve bunun adı alt yapı sorunu!

Doğrudan kentsel teknik altyapının planlanmasına ilişkin karar üretilmesi aşamasında birçok belediye sınıfta kalmıştır. Hani yıkılan binaların sorumlularını ararken vicdansız müteahhitlere fatura çıkardığımız gibi alt yapının yetersizliğinin faturasını da çıkarmalıyız.

Teknik altyapı hizmetlerinden içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, çöp ve katı atıklar, elektrik dağıtımı ve telekomünikasyon hizmetleri birçok altyapı hizmetlerinde maalesef gerekli hassasiyetli çalışmanın olmadığı aşikârdır aynen bazı vicdansız müteahhitler gibi üst yapıdan hizmet yaptıklarını sanan belediyelerin hali ortadadır. Böylesi bir felaketin 12.gününde hala tuvalet sorunu, su sorunu ve hatta depremin enkazını dökecek moloz alanları maalesef yetersiz ve plansız olduğunu görmekteyiz.

İller Bankasının kıymetli yetkili bürokratlarını çağrım şu ki;  belediyelerin hazırladığı üst yapı için getirilen projelere öncelik verilmemesi gerektiğini özellikle altyapının öncelik arasına alınarak destek verilmesi gerektiği aşikârdır. Bu konu yetkililere buradan kendi kalemimden çağrım o ki; yaşanan depremde şapkaları önümüze çıkaralım ve nerede hata yaptık isek düzeltilmesi ve bir daha tekrarlanması için vicdan ile muhasebe ederek çalışmalara başlayalım.

Hülasa; kentsel yaşam çevresinde, koşullarında ve kalitesinde, teknik altyapı hizmetlerinin eksikliklerinden veya hizmetlere ulaşılamamasından kaynaklanan teknik altyapı sorunları ve riskleri derhal ortaya çıkarmalıdır. Kadere bağlayarak kendi irademizle işlediğimiz suçu Yaradan’a iftira atmayalım velhasılıkelam…

Yazarın Diğer Yazıları