Hanifi Yavaş

İktidara Tavsiyeler

Hanifi Yavaş

Seçim sürecinin Cumhur ittifakı partileri bakımından istenilen başarının sağlanamaması nedeni ile halkın verdiği mesajın neler olduğu üzerinde birçok yorumlar yapılmaktadır.

Benim baktığım yerden bir vatandaş olarak tavsiyelerim olacak.

Belki bu yazıyı çok az kişi okuyacak belki de yetkili hiç bir kişiye ulaşmayacak ama bu ülke için sorumluluk sahibi bir birey olarak yazmam gerektiğine inanıyorum.

Ak Parti yönetimlerine atanmışlar değil adanmışlar getirilsin. Yani parti içi değişim süreci başlamalı.

Güçlü ve etkin bir sosyal medya ağı kurularak organize edilmeli.

2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken milliyetçi, muhafazakar ve anti emperyalist partiler ile diyaloglar geliştirilerek hem tavanda hemde tabanda ittifak halinde seçime gidilmeli.

İktidarın bugüne kadar yapmış olduğu icraatlar halka etkili bir şekilde anlatılmalı.

Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile teşkilat mensupları vatandaş ile sıcak diyalog kurmalı.

Herkes için Özgürlük ve Adalet söylemlerine ağırlık vermeli. Seküler kesimin ve gençliğin zihnindeki olumsuz Ak parti algıları yıkılmalı.

Önce ahlak ve maneviyat diyerek LGBT'nin tüm faaliyetleri yasaklanmalı, dernek vakıf ne varsa kapatılmalı. LGBT'yi övmek ve destek olmak suç sayılmalı.

PKK ve siyasal uzantılarının şehirlerde yaptığı eylemler ile aktif mücadele edecek bakanlar ve bürokratlar göreve getirilmeli.

Terör suçundan ceza alana ömür boyu siyasi yasak getirilmeli.

Teröre destek veren partinin hızlıca kapatılması ve tekrar kurulamaması için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalı.

Memur alımında mülakat sistemi kaldırılarak, işe alımlarda torpil yapılıyor endişeleri giderilmeli.

 Vatandaştan fedakarlıktan önce kamuda yapısal reformlar yapılarak israf önlenmeli.

Milletvekillerine tanınan sosyal haklar memurların seviyesine indirilmeli. Vatandaş ile vekili arasında uçurum olmamalı.

İki yıl vekillik yapanın, milletvekili hakları üzerinden emeklilik hakkı iptal edilmeli.

Milletvekili ve danışman sayıları azaltılmalı.

Belediyelerde ki reklam ve tanıtım bütçesi sınırlandırılmalı. Örneğin, bütçenin yüzde birinden fazla olmamalı ve bu denetlenerek yaptırım uygulanmalı.

Kamu iktisadi Teşebbüsleri (KİT) iktidarların arpalıkları olarak kullanılması engellenmeli.

Seçilemeyen milletvekili  yada belediye başkanları ile görevden alınan bakanların KİT'lerin yönetim kurullarına yüksek maaşlar ile atanması yapılmamalı.

Çok özel ve ihtisas sahibi insanların kamuya kazandırılması hariç olmak üzere kamu kuruluşları ve belediyelerde birden fazla yerden maaş alım uygulamasına son verilmeli.

Belediyelerin Arpalık olarak kullandıkları "iştirak şirketleri" kapatılmalı.

Ekonomik olarak zor durumda olduğumuz bir dönemde siyasi partilere yapılan yardımlardan kısıtlamaya gidilmeli.

249 defa değişen kamu ihale kanunu Avrupa standartlarında değişmeli. Hiç kimse Ak Parti sayesinde zengin edildi denilmemeli.

Davetiye yöntemi ile ihale yapılması uygulamalarına son verilmeli. Tüm ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılması sağlanmalı.

Başta siyasiler olmak üzere vali ve kaymakamların ve belediye başkanlarının lüks makam aracı alımı ve kiralaması yasaklanmalı.

Siyasilerin ve bürokratların tatil amaçlı yapılan yurt dışı seyahatleri minimuma indirilmeli.

Kamuda,masa,sandalye,klima, bilgisayar,cep telefonu mefruşat alımlardaki israf önlenmeli.

Valisinden, başsavcısına, yüksek yargısına, elçisine; danışmanından, generaline; müftüsünden, kaymakamına; rektöründen, dekanına; eski yeni siyasisinden, TBMM sinden, bakanlığına; kaymakamından, belediye başkanına; genel müdüründen, bürokratına, müdürüne; 150.000 üzeri makam aracı var. Makam aracı saltanatına son verilmeli. Kullandıkları hizmet araçları yerli üretim olmalı ve asgari seviyeye indirilmeli.

Kamudaki temsil ve ağırlama giderleri kaldırılmalı.

Kurumlarda çay ocakları ve çaycı hizmetleri kaldırılsın. Her kata ücretli bir çay makinası konulsun ve herkes Kendi çayını alsın.

Kamu kurumlarında, her odada yazıcı olmamalı. Her çalışan ortak bir yazıcı kullanmalı.

Stratejik yatırımlar dışında kamudaki tüm yatırımlar durdurulmalı.

Memlekette 32.000 mahalle, 18.000 köy olmak üzere 50.000 üzeri muhtar var.

Asgari ücret ile yıllık yük 10 Milyar TL.

Köyler hariç hiçbir işlevi kalmayan muhtarlıklar ve belde belediyelerinin tamamı kapatılmalı.

Özellikle tarım ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaşması için kooperatifleşme benzeri uygulamalar geliştirilerek aracılar ortadan kaldırılmalı.

Eğitim alanında, üniversitelerdeki bazı gereksiz ve mezun olanların iş bulamadığı bölümler kaldırılarak ihtisas bölümleri yada bazı üniversitelerin teknoloji üniversitelerine çevrilmesi.

Orta öğretimde mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilmesi.

Sokak köpekleri sorunu ülkede kanayan bir yara haline geldi. Bu sorun biran önce çözüme kavuşturulmalı.

Bazı meslek kuruluşları bir memur veya işçi kadar vergi vermektedir.Vergi sisteminin yeniden yapılandırılarak adil ve yaygın bir şekilde düzenlenmesi.

Kadının beyanı esastır uygulaması ile binlerce insan mağdur edilmektedir. Bu yasanın düzeltilmesi gerekmektedir.

Emeklilere aylık bağlama oranları eşitlensin.

Toplam 7200 güne göre emekli olan bir sigortalının aylığının; 2000 öncesi dönem için %70,

2000-Eylül 2008 dönemi için %55,Ekim 2008 sonrası dönem için %40 olan farklı aylık bağlama oranları nedeni ile emekli maaşlarında adaletsizlik ve düşüş oldu. Aylık bağlama oranı artırılarak bu çarpık durum derhal düzeltilmeli.Daha birçok öneri yazılabilir. Ancak kısa ve orta vadede bu konular ele alınarak çözüm üretilmeli.

Yorumlar 1
yalnız kurt 21 Nisan 2024 13:22

çok doğru ve uygulanabilir tespitlerdir.inşalah dikkate alınır.

Yazarın Diğer Yazıları