Erkan BAY

CEMAAT  İLE ÖRGÜTLERİ  KARIŞTIRMAYALIM

Erkan BAY

Zihin ve gönül dünyamızda “cemaat” kelimesi, Allah rızâsı için bir araya gelen güzîde bir topluluğu ifâde eder…

Müslüman aslâ ferdiyetçi, hodgâm ve bencil olamaz. Mü’min, mutlakâ İslâm cemaatinin bir mensubu, müdâvimi ve mütemmimi olmak zorundadır.

Nitekim Fâtiha Suresi’nde hep tekrarladığımız;

“Ancak Sana kulluk eder ve ancak Sen’den yardım dileriz.” (el-Fâtiha, 5) niyâzı da, mü’minlere “cemaat” şuurunu telkin etmektedir.

Mesela cemaatle kılınan namaza yirmi yedi misli ecir verilmektedir. Cuma ve bayram namazları ferdî olarak kılınamaz. Yine hac, mü’minlerin ictimâî bir kongresi durumundadır.

Bu noktada ‘’AK İLE KARAYI’’ birbirine karıştırmamak gerekir.

Meselâ bazı doktorlar, mesleklerini kötüye kullanıyorlar diye tıp ilmi reddedilemez.

Yine bazı hukukçular, mesleklerini istismar ediyor diye hukuktan vazgeçilemez.

Bir şeyin kötü örnekleri var diye iyileri reddetmek doğru değil…

Bu nedenle ki ‘’FETÖ’’ terör örgütü yıllarca ‘’CEMAAT’’ adı altında ülkemizde her türlü kötülüğü  yaptı ve çirkin yüzünü ‘’15 TEMMUZDA’’ gösterdi…

DİNİ KULLANARAK İNSANLARIN DUYGULARI İLE OYNADI…

Ülkemizin iradesine darbe vurmak için hain girişimlerde bulundu…

Bunun için geçmiş köşe yazılarımda FETÖ’nün cemaat olmadığını defalarca yazdım…

Ve bu örgüte ‘’CEMAAT’’denilmemesi yönünde defalarca uyarılarda bulundum…

Çünkü…

‘’CEMAAT’’ lafının bir anlamı ve bir manası vardır…

Ülkemizi bölmek ve ayrıştırmak için çalışan bir örgüte ‘’CEMAAT’’ denilmesi oldukça yalnıştır…

Kısacası ‘’GEVURA KIZIP ORUÇ BOZULMAZ’’…

Allah rızası için çalışan…

Ülkemizin bütünlüğünü  korumak için gerçek ‘’MÜSLÜMAN’’ olan cemaatlere saygı duyulması gerekiyor…

Yanlış işler peşinde koşan Cemaat görünümlü örgütler de varsa…

Devlet üzerine düşeni yaparak en büyük cezayı vermeli…

‘’ALLAH İÇİN’’değil de ‘’KARANLIK GÜÇLER’’ için çalışan örgütler bu ülkeden ayıklanmalı…

Yoksa ülkemiz de bu tür ‘’CEMAAT’’ görünümlü örgütlerin varlığı devam eder ve her zaman tehdit olarak başımıza bela olur…

Son olarak;

Dünyada hiçbir oluşum ‘’DEVLETTEN’’büyük olamaz…

Gerçek anlamda insanlığa hizmet eden ve ‘’ALLAH’’ için çalışan ‘’CEMAATLER’’ ülkemizde tehdit değildir…

Yanlış işler peşinden koşan, ‘’AHİRET’’için değil de, ‘’DEVLET DAİRELERİNE’’ müridlerini yerleştirmek ve ülkemizi bölmek için çalışan ‘’CEMAAT’’ görünümlü terör örgütleri tehdittir…

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları