Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Yükselen Bir Bayrak

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Azerbaycan, Türk Dünyasının,  ‘Asya’ya açılan kapısı…’
Anadolu,  Türk Dünyası ile Batı Âlemine Köprü…
Bahtiyar Vahapzade’nin  “Azerbaycan-Türkiye”  şiiri…
Ciltler dolusu bir eserin harmanlanışı diyebilirim.
Bahtiyar Vahapzade’nin o nezih şiirinden;
 “Bir ananın iki oğlu,  Bir âmâlın iki kolu. 
O da ulu, bu da ulu Azerbaycan-Türkiye…” 
Bundan sonrası teferruat…
28 Mayıs 1918 Tarihi, “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti!”
Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı, Mehmet Emin Resulzade’nin tarihe iz düşen sözleri;
 “Yükselen bir bayrak bir daha yere inmez!”
Tarihin en sıkıntılı günleridir. Bakü işgal altındadır…
Nuri Paşa’nın kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu 15 Eylül 1918 tarihinde;
Bolşevik-Taşnak-Bakü Sovyet Güçleri ve İngiliz Ordusu işgalinden kurtarılacaktır!
Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Meclis’inde yaptığı konuşmalarında şöyle seslenecekler;
“Evet, Türkleri biz davet ettik. Onlar bizi halas (kurtarmak) için geldiler.
Bu halaskârlara (kurtarıcılara) payitahtımızın ta göbeğinde abideler dikmek vazifemizdir.
Elazığ Şehrinde, 03 Şubat 2012 tarihinde büyük bir katılımla gerçekleştirilen programla;
Cumhuriyet Mahallesi Fidanlı Sokak’ta bulunan park alanı, ‘Üst düzey katılımla…’ 
“Azerbaycan Parkı ve Azerbaycan Şehitleri Anıtı!” olarak açılışı gerçekleştirilecekti!
Kardeş Azerbaycan’ın son bir asrını okuduğumuzda, ‘güçlü bir aydın harekâtı’ görüyoruz!
En acımasız Stalin Dönemine bile meydan okuyan aydınlar…
28 Mayıs 1918 Tarihi, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetin İlanı…
28 Nisan 1920 Tarihi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet/ Kızıl Dikdatörye Dönemi…
18 Ekim 1991 Tarihi, Azerbaycan’ın Bağımsızlığının İlanı…
12 Kasım 1995 Tarihi, Anayasanın Kabulü…
17 Kasım 2009 Tarihi, Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü…
2019 Yılında kardeş Azerbaycan’ın nüfusu, ‘on milyonun üzerindedir…’
Kardeş Azerbaycan’ın yüzölçümü, ’86 bin 600 km2’dir.’

Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluş yılı, 1918’lere uzanır…
Azerbaycan Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı,
Mehmet Emin Resulzade ’dir…
Bu güzel insanın mezarı Ankara’dadır…
Resulzade’nin,  tarihe geçen sözü,
“Bir defa yükselen bayrak bir daha inmez!”
Şairimiz, Bayrağın kutsiyeti için ne diyor;
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!” (Allahûekber)

Azerbaycan Cumhuriyetinin bayrağı hakkında,
 İlk hükümet kararı, bir asır öncesine kadar gider…
1918 tarihinde; ‘kutlu karar’ alınacaktır.
Azerbaycan Bayrağı, ‘renkleriyle…’ bir milletin kimliğidir
O kimliğin ruhaniyetinde; “Turan’ı da, Kızılelma’yı da…” okursunuz
Bayrakta ki gök renk, Türklüğü,  Yeşil renk, İslamiyet’i,
Kırmızı renk ise Uygarlığı/ Medeniyeti temsil eder…
Bu bayrağın oluşmasında, Gaspıralı İsmail’in emekleri vardır.
Ziya Gökalp’ın bir eserinin ismi de,
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmaktır!”
Rahmetli Elçibey Bağımsızlık Günü hakkında ki sözleri;
“Hedefimiz milletimizin bağımsızlığıdır.
Büyük hedefimiz bütün esir Türklerin bağımsızlığıdır!”
Bu ifadenin ruhunda neleri okursunuz,
“Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresini…”
Yürekten, kalbi sedayla; “İNŞALLAH”  diyoruz!
Azerbaycan’ın Milli Marşını rahmet mekân Ahmet Cevat yazacaklar…
Ahmet Cevat’ın şu sözünü ‘geliniz akıl defterine…’ yazalım;
“Ben çiğnenen bir ülkenin Hak bağıran sesiyim!”
Mehmet Emin Yurdakul ne diyecekler;
“Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum!”
Şiir budur, İşte… Şiiriyat budur, İşte…
Milletin vicdanından yükselen ses olmak/ seda olmak!
Ahmet Cevat’ın, “Çırpınırdın Karadeniz” şiirinde;
İyi okunursa, yürekten dinlenirse; 
Tarih ve Edebiyatı bütünleştiren muazzam bir ders…
O ders bizim neslimizin ruhaniyetine kadar işlemiştir…
Şimdi geliniz, Ahmet Cevat’ın kaleme aldığı,
Azerbaycan Milli Marşının Sözlerini birlikte okuyalım;
“Azerbaycan! Azerbaycan!
Ey, kahraman evladın şanlı vatanı!
Senin için can vermeye hepimiz hazırız!
Senin için kan dökmeye hepimiz kâdiriz!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!”

10 Aralık 2020 tarihi, “Bakü’de yükselen Bayrak…”
O bayrak, 21. Asrı işaret ediyor; “Türk Asrı…”
Bu nedir, “Bir milletin dirilişi…”
Aynı tarihe, kültüre, kadere, kedere ortak,
Azerbaycan-Türkiye, “İki Devlet, Bir Millet…”
Bir millet olmanın ruhunu Karabağ’da yaşadık!
Tarihi ittifak, Karabağ’ı, Ermeni işgalinden kurtarıyordu!
Sadece Ermeni işgalimi, “MİNS üçlüsüne de tarihi tokat vuruluyordu!”
Sevr’i hortlatmak isteyen şer ittifakı dersini alacaktı!
Terör örgütleri, ‘batının örtülü gücü…’
O gücü, Karabağ’a da taşıdılar! 
Neticede, kendi tuzaklarına düştüler!
27 Eylül’den 10 Kasım’a kadar süren, 
Karabağ’ın 44 gün süren İstiklal Savaşı…
O tarihi zafer, “10 Aralık 2020 tarihinde Bakü’de taçlanıyordu!”
Türk askeri bu tarihi kutlamalara, ‘2783 Mehmetçikle katılacaktır’
Karabağ’da, Azerbaycan askeri, ‘2783 şehit vermiştir…’
O şehadetle bütünleşen ordu, budur İşte!
Erdoğan ve Aliyev’in konuşmaları, ‘tarihi kucaklaşmadır’
Azerbaycan, Kafkaslardan; Türk Dünyasına açılan kapıdır…
Bu milletin destanlarını yazdığı, ATA YURDUDUR!
Anayurt’la, Atayurt arasında, ‘duvar örmek istediler’
10 Aralık 2020 tarihinde; o duvarın/ tuzağın yıkıldığını yaşadık!
Bakü’de,  Bir asrın tarihini okuyunuz; ‘birleşen yollar…’
Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluş yılı, 1918’lere uzanır…
 “Bir defa yükselen bayrak bir daha inmez!”
Azerbaycan Türk’ü ne diyecektir;
“Hedefimiz milletimizin bağımsızlığıdır.
Büyük hedefimiz bütün esir Türklerin bağımsızlığıdır!”
Ahmet Cevat’ın şu sözünü ‘geliniz akıl defterine…’ yazalım;
“Ben çiğnenen bir ülkenin Hak bağıran sesiyim!”
Mehmet Emin Yurdakul ne diyecekler;
“Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum!”
Karabağ’ın Kurtuluşuyla İnşallah  ‘yeni bir dönem’ başlayacaktır.
“Kafkaslardan esen yeller 
Şimdi sana Selam Söyler”
SELAM TÜRK’ÜN BAYRAĞINA
 

Yazarın Diğer Yazıları