Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Tarih Sohbeti

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

2021 yılının son ayındayız… Aralık ayındaki önemli günlere şöyle bir baktım;
5 Aralık Tarihi; Dünya Mühendisler Günü, Kadın Hakları Günü, Türk Kahvesi Günü…
12-18 Aralık; Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası…
 Her biri önemli günler… Özellikle de şu günlerde, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası!”
Bizler bu haftayı ilkokul yıllarımızda büyük bir coşku ile idrak ederdik!
Bu ülkede, ‘yerli mallarının üretilmesi…’ 1923 tarihinde yapılan İzmir İktisat Kongresinde dikkatle ele alınan konu başlığıdır. 
Ülkenin bağımsızlığıyla birlikte, ‘yerli mallarının üretilmesi ve kullanılması’ kararlaştırılır.
‘Millî Ekonomi…’ düşüncesi, ‘millî mücadele ile birlikte’ zikredilir olmuştur.
Bizler, ‘Yerli Malı Haftasını…’ 1946 yılından itibaren kutlamaya başladık!
Bu hafta, gelecek nesiller üzerinde, ‘milli bir şuur uyanması…’ görüşü etrafında şekillenecektir! 
***
06 Aralık 1865 tarihi, “ABD anayasasına köleliği yasaklayan madde eklenir!”
İnsan, ‘Yaratılanların en şereflisi’ diyoruz!
İnsan,  “Ahsen’i Takvim…” diyoruz!
Kur’an’da Tin Suresi 4 ayette ne buyruluyor;
“Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık!”
Bizim Yunus ne diyorlar, “Yaratılanı severim, yaratandan ötürü!”
Batı Medeniyetinin temellerine baktığımızda, ‘sömürge imparatorluğu’ olarak isimlendirilir.
Tarihi iyi okumalıyız… Tarihin günümüze olan yansımalarını da sağlıklı çözümlemeliyiz!
***
06 Aralık 1768 Tarihi, “Encyclopedia Brıtannica’nın ilk baskısının yapılması…”
Medeniyeti ifade ederken, “kâğıt, kalem ve matbaa…” birlikte düşünülür.
Bu tarih üzerinde mukayeseli bir düşünce oluşturalım.
15. yy’da, matbaanın batı dünyasında kullanılması tarihin seyrini değiştirecektir.
İngiltere’de ilk günlük gazete, “The Daily Courant 11 Mart 1702 tarihinde yayın hayatına başlayacaktır. 
1768 tarihine gelindiğinde, “Encyclopedia Brıtannica’nın ilk baskısı” yayınlanacaktır.
Bizde ilk matbaa, 1727 tarihinde, İbrahim Müteferrika tarafından kurulur. İlk Türkçe eser ise, “Vankulu Lügati ”dır. Bizlerde, Tanzimat’a kadar, ‘yayın hayatı çok ağır gidecektir’ 
1700’lü yıllardan itibaren, ‘her bakımdan özellikle de teknolojik üstünlük; Batı Dünyasına kaptırılacaktır’ 
***
06 Aralık 1877 Tarihi, Thomas Edison, “ilk ses kaydını gerçekleştirdi!”
Radyonun temel tarihi incelendiğinde; “İcatlar Çağı (1860-1920), Radyonun Altın Çağı (1920-1945), ve Televizyon sonrası Radyo (1945’lerden günümüze)
Bu konuların üzerinde insanımız özellikle durmalı… Fikir yürütmelidir.
1800’lü yıllardan itibaren onlarca bilim adamı, “telsiz, telefon, radyo dalgaları üzerinde…” çalışmalar yürütecek! İnsanlık tarihini etkileyecek önemli icatlara imza atacaklar. 
İletişim Teknolojileri günümüze kadar, ‘baş döndürücü bir şekilde gelişecektir’
21. asır için ne diyoruz, “Bilgi Asrı…” Her alanda, ‘bilgide derinleşmek…’ İnsanımızı, ‘asrın idraki ile buluşturmak…’ bir büyük moral kaynağı, ideal olmalıdır.
***
06 Aralık 1937, “Türkiye, 1927’de imzalanan Türkiye-Suriye iyi komşuluk sözleşmesini feshetti!”
Bu hamle, Gazi Atatürk’ün tarihi hamlesidir. Bu tarihlerde bütün gözler, “Hatay’dadır!” 
Suriye, Hatay İlimizi kendi topraklarına katma niyetindedir. Bu kötü niyetin karşılığında; Türkiye tarafından iyi komşuluk sözleşmesi feshedilecektir. 
Atatürk, “Asım Us mahlasıyla dönemin Vakit Gazetesi’nde “Türk-Fransız İlişkileri ve Hatay konularını içeren makaleler yazmaktadır!” Hatay’ın ana vatana katılmasında, Türkiye’nin diplomatik kararlılığı çok önemlidir. 
***
07 Aralık 1973 Tarihi, “İslam Konferansı Örgütü’ne üye 7 ülke tarafından geri kalmış İslam Ülkelerini kalkındırmak amacı ile İslam Kalkınma Bankası kurulur!”
İslam Kalkınma Bankasının Kuruluşunun üzerinden, ’44 tam yıl geçmiş…’ Yarım asra yakın bir zaman…  2011 yılı itibariyle; “Bir milyar 600 milyon Müslüman…”  57 Bağımsız Devlete sahip!
Sorumuz nedir, “sosyal, siyasi ve ekonomik güç olarak nerelerdeyiz!” 
 

Yazarın Diğer Yazıları