Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Söz Üç Kelime

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

KARIŞMIŞ

Helal- Haram birbirine karışmış

Söyler misin, kim; kimlerle barışmış?

Akarsu yatağında, boz bulanık;

İnsafı aşmış, hırsıyla yarışmış!

BAZEN EFKÂR

Bazen efkâr sarar, sancılanırım

Ben bir deliyim, sevdamın delisi…

Yüreğimi açınız, ‘toprak kokar’

Hıçkıran ben miyim, toprak mı acep?

Hür bir nefesle her dem duadayım;

“Aziz vatanımda Yarab! Aziz kıl bizi!”

BEN ŞAHİNİM

Şahin’im, ‘şahadetle anılır ismim’

Künyem, “mavzer omuzunda Antepli”

Yirmi sekin Mart’la, hatırla beni;

“Çiğnenirim, çiğnetmem Aziz Vatanı!”

KADER YAZISI

Ana rahminde, gurbete düşeriz

Göç, ‘fani âlemden bâki âleme’

Ey can, hak yolunda birer neferiz

Kader yazısı, yazılmış kaleme…

CUMA BAYRAMI

Cem olur yürekler, huzurla safta…

Af diler dualarla, o mabette

Uhrevi bir âlem; akıl ihlasta

Hâl ilmi, “namaz müminin miracı”

Şu can, fani bedende ikamette

El-Hak, “ete kemiğe bürünmekte”

SÖZ ÜÇ KELİME

Söz üç kelime, ‘özümle beslenir’

Közde yanar, hâlden hâle seslenir

Dilden dökülen hâ, yüreğim, sedam…

O sedayla, gönül dünyam hislenir

HÜZÜN İSTEMEM

Hasretim, yürek coşkusu huzura

Ülkemde, gözyaşı, hüzün istemem

Zindan olmasın, düşmesin nazara;

Üşüyen gözyaşı, hazan istemem!

Nedim ol âleme, gül sun pazara

Kanlı gözyaşı, kırık gönül istemem!

GÖZYAŞI

Gözyaşı, gönül deminde demlenir

Hislerim, ebemkuşağı misali

Kâh kederden, kâh sevgiden çimlenir

Düşer her damlası, derya misali…

NEFİS TORBASI

Siyaset, haset urbasını atsın!

Sofrasına, gül çorbasını katsın

Gül remzidir, Resul’ün nazarında;

İçinden, nefis torbasını atsın.

YARINI BİLMEM

Yarını bilmem, hangi menzildeyim?

Sökün eden kuşlar gibi dildeyim

Güneş, ay, yıldız menzilinde akar;

Vatan aşkıyla tutuşan gönüldeyim

İNSAN

İnsan, tarihin soylu ağacı

O ağaçta gizlenir, zamanın kaydı

Kökler emzirir, asrın Alplerini

“Milletler, kahramanlarıyla yaşar!”

Setleri, kahramanlarıyla aşar

Beş bin yıllık tarihim, soylu sesim;

Haktan bize emanettir nefesim

ŞİİR

Şehri âlem, gönlü hikmet vatanı

Hikmet kaynağı, Rabbimin vergisi,

Vuslatı ilhamdır, kalbe atanı

Mısralara nakış, gönül sergisi…

YİRMİ BİR MART

Yirmi bir Mart, Nevruz çiçeği açar

Gönüllerin vuslat dileği açar

Nevruzla, ‘gülbahar şenliği’ açar

Bugünün duası, dirilişedir

ADIM “MANAS”TIR

Adım Manas’tır, Yakup Han oğluyum

Kin tutmaz dilim, birliğe çağrıyım

İlime, töreme aşkla bağlıyım

Bize nefes verenlerin bağrıyım

Söz, yürekten çıkarsa ışık olur

Vicdanların sesine neşet olur

Asırlar, o sedaya âşık olur

Aşa, zehir katanların kahrıyım!

Düşmanlarım, ikiyüzlü tuzaktır

Töre bilmeyenler, bize uzaktır

Turan ilinde, “ayrışma” azaptır

Sevdaların yürüyen, söz nehriyim

Şafak vakti kızıllığı, konca gül

Doğan güneşe açılır karanfil

Manasçının sesinde pırıl pırıl

Akseden adil yüzlerin şehriyim

Issık Gölü’nde mavi bir tebessüm

Akınlarda, nal sesinde nefesim

Sözü doğru söylemektir, hevesim

Adım Manas, destanların mührüyüm

Yazarın Diğer Yazıları