Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Sohbet

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Bugün 7 Ağustos 2022… 
Her günümüzün bir geçen günden daha sağlıklı, esenlikli, huzurlu, güvenli coşkulu geçmesini dilerim.
Dünya, ‘üç günden ibaret’ 
Dün yaşandı. Düne bizler, ‘mazi’ diyoruz! 
Bugün, içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi…
Yarın, ‘gelecek…’ Bizler, ‘Ati’ olarak değerlendiririz.
Tarihimizde, üç önemli dönem noktası; 
Malazgirt (1071), İstanbul’un Fethi (1453), Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
Ülkenin stratejik hedeflerinden bahsedildiği zaman;
“2023’ler, 2053’ler, 2071’ler…” sıklıkla zikredilir.
İnsanlık tarihi, ‘Kültür Tarihi’ ‘medeniyet tarihi’ olarak da düşünülmelidir.
Kültür, ‘millidir’ Medeniyet, ‘evrenseldir’
1876 tarihinde, Thomas Edison “mimeograph” de denen teksir makinesinin patentini alır.
1876’lardan günümüze ‘teknoloji…’ sürekli gelişti. 
İnsanlığın istifadesine de gelişmeye devam ediyor.

“08 Ağustos 1949 tarihi- Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strazburg’da yapar.
Bu toplantıyla Türkiye Avrupa Konseyine kabul edilir.”
Türkiye, medeni dünyanın bir parçasıdır. Uluslararası bütün kurumlarda, ‘yerini almıştır’
Avrupa Konseyi, Kıta Avrupa’sında; “insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla kurulmuştur.”
16 Mart 2022 tarihinde, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sebebiyle Avrupa Konseyinden çıkarılmıştır.

08 Ağustos 1951 tarihi, Halkevlerinin kapatılması…
Halkevleri 19 Şubat 1932 tarihinde başta Ankara olmak üzere 14 ilimizde kurulacaktır.
Bu tarihler önemlidir; (1931) Türk Tarih Kurumu, (1933) Sümerbank, 
(1932) Türk Dil Kurumu, (1935) Etibank, (1935) MTA vs. kuruluşudur.
Halkevlerinin sosyal ve Kültürel hayatımızda çok önemli yeri vardır.
Doğu toplumlarında, “aklın yerini hisler…” almıştır.
Maalesef, ‘istişareden de…’ kaçarız.
Bir kurumu, ‘ıslah çalışmaları…’ yerine sürekli ‘kapılarını kapatmayı…’ tercih etmişizdir.

08 Ağustos 1964 tarihi- Kıbrıs’a düzenlenen harekât sırasında, uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topal, Rum kesiminde işkence sonrası şehit olacaktır!”
Cengiz Topal, kahraman bir askerdir. Şehadeti sonrasında, Türkiye’de birçok okula, mahalle, bulvara, parka ismi verilmiştir. Bu millet, ‘kahramanlarına sahip çıkmıştır’
Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz!

PİSA KULESİ
Pisa Kulesi, İtalya’nın Piza Şehrinde yapımı uzun yıllar sürecek, PİSA KULESİ, 1173 tarihinde hizmete girecektir. 
56 metre yüksekliğindeki Pisa Kulesi, üst üste 6 yuvarlak sütun dizisinden oluşur.
Kulenin üzerine, ‘294 basamaklı bir merdivenle’ çıkabilirsiniz!
Pisa Kulesinin özelliği nedir; “yapımından itibaren güneye doğru eğilmeye başlamasıdır!”
Pisa Kulesi, “rükû halindedir!” diyebiliriz.
Pisa Kulesi ile birlikte, Harput Ulu Caminin, “eğri minaresi!” hafızalara gelmektedir.

08 AĞUSTOS 1928 TARİHİ- Taksim Cumhuriyet Anıtı…
İstanbul’da bulunan, “Taksim Cumhuriyet Anıtı” İtalyan Heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılmıştır. Açılışına 30 bin civarında İstanbul’lu katılacaktır.
Anıtın, kaide ve çevre düzeni mimar Giulio Mongeri tarafından yapılacaktır.
Anıtın bir yüzü, “Türk Kurtuluş Savaşı’nı, diğer yüzü; “Cumhuriyet Türkiye’sini” temsil etmektedir.

HÜRMÜZ DENİZ SAVAŞI
09 Ağustos 1554 Tarihi- Osmanlı- Portekiz Hürmüz Deniz Muharebesi…
Kanuni Dönemidir. Türk Denizciliğinin zirvelerde olduğu tarihlerdir.
Seydi Ali Reis komutasındaki Türk Donanması Hürmüz Boğazından geçerken Portekiz Donanması ile karşılaşır. 
Türk Donanması kendisinden iki kat daha büyük Portekiz Donanmasına, ‘üstün manevra kabiliyeti’ ile önemli kayıplar verdirecektir. 
Seydi Ali Reis bu muharebeyi şu beyitle özetler;
“Gaalibâ görmedi çeşm-i encüm bu kadar hâdise-i uzmâyı
Bilmezim kim nice tâ’bir edeyim sana bu vâkıa-i kübrâyı”

TARİHE ŞERH DÜŞMEK
Hayat serüveninden bahsettik. “Dün, bugün ve yarın…”
Bugün, ‘tarihe şerh düşüyoruz’
Öyle ki, bugün yaşadıklarımız, ‘yarın tarih olacak’
O sebepledir ki, ‘insan başıboş yaratılmamıştır’
Birçok değerli şahsiyete, ‘hayatlarında anma programları…’ düzenledik.
Bu şehirde, bu coğrafya ikliminde, ‘rol- model insanları’ tanıdık!
Sabrı, tevazuu, tahammülü, birçok erdemli vasıfları onların hayat serüveninde öğrendik.
Öz cümle, ‘tarihe yönelmek’ bizlerde ufuk açacaktır.
 

Yazarın Diğer Yazıları