Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Şiire Yürekten Tekrar Merhaba

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Ekim Ayı, Elâzığ Şehrimiz için de inşallah, ‘faaliyetler ayı…’ olacak.

Elazığ Şehriyle ilk hafızalara, ‘Kültür ve Sanat…’ gelmektedir.

Erdemli insanların, ‘edebiyat mahfillerinin olduğu…’ şehirdir.

Bu şehirde, 1990’lı yıllardan itibaren gerçekleştirilen,

“Uluslararası Hazar Şiir Akşamları…” her biri, “Türk Dünyasını Buluşturan Kültür Kurultayı…” niteliğinde olmuştur.

Ve özellikle de, “Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…” Elazığ Şehrini, ‘gönül coğrafyamızın…’ Cengiz Aytmatov’un da ifade ettikleri gibi, ‘manevi azığı…’ fikri ve hasbi zenginliğine taşıyacaktır.

Düşünelim, Elâzığ Şehrinden, “Ata Yurduna, Evlad-ı Fatihan Yurduna, Yavru Vatan’a…” uzanıyorsunuz. Prof. Sadık Kemal Tural’ın müthiş bir ifadeleri, “Şiir olmasa, dünya çöl olurdu!”

Şiir ikliminde, “ilham, ihlas, ihsan, irfan, hikmet, marifet, tefekkür…” birçok kavramları aynı terazide görebiliyorsunuz.

Şiir dilinde, ‘gönülden gönüllere akan kutlu bir muhabbet…’

Gönül Coğrafyamı birleyen/ besleyen/ bezeyen bir muhabbet…

Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Türkçe, benim ses bayrağım!” diyecekler.

Ta Dalmaçya Kıyılarından, Çin-hindine kadar; ‘o kutlu bayrak dalgalanır’

O sesle, ‘tarihin derinliklerine…’ ışıl ışıl yanan yüreklerle yürürüm!

İnşallah, Ekim-2022 ayı içerisinde Elazığ Şehrinde; ‘Türk Dünyası Şiir Şöleni…’ gönül coğrafyamı birleyecek, şiirin manevi gücüyle bezeyecektir.

Şahsen gönül dünyamda, ‘ŞİİR KAVRAMINI’ şöyle tanımlarım;

“Şiir sözünde hikmet var, ihsan var

Sessiz çığlığın ruhunda, insan var

Sesin mana elbisesi, lisan var

His deryası, düşünce pınarında

Akar gideriz fenadan bekaya

Ağaç gibi, “kökü mazide ati…”

Şiir gibi gönüllerde yasan var.”

Elazığ Şehri, Ekim ayında tekrar, ‘şiire, sanata, edebiyata, estetiğe, zarafete merhaba diyecek!

Öyle bir çağrı ki, ‘bir coşku dili…’ şehrimin dört bir yanında, ‘irfan meclislerinde’ çağlayacak!

Şiir hakkında, ‘söz ustaları’ bilgeler ne dediler?

Sadık Kemal Tural, “Şiir, duygu ile göğerip, çimlenip, yeşeren duygu ile yapraklanıp çiçeklenen bir dil ürünüdür.” derler.

İbni Sina, “Şairler, söz sultanlarıdır; hekimler saltanatlarını vücut üzerinde kurarlar; şairlerin dil güzelliği ruha zevk verir; hekimlerin özverileri hastaları iyileştirir.”

Maksim Gorki, “Bilim aklın şiiridir; şiirde yüreğin bilimidir.”

Yüreğindeki o hoş seda ile ‘kâinat dersi…’ veren muallimlere…

Ekim ayı içerisinde sizlere merhaba diyeceğiz.

Yahya Kemal Beyatlı, “Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar, yoğurmaktır.”

Şiirle, sanatla, edebiyatla, musikiyle yoğrulan bir şehrin ufku elbette büyük ideallerle yüklü olacaktır.

Fikir, düşünce belli bir iklim zeminine oturacaktır.

Tarkovsk, “Şiir insanlara bütün hayatı boyunca eşlik eden bir felsefedir.”

Jean Cocteau’da, “Şiir öyle bir dildir ki başka hiçbir dile çevrilemez.

Hatta yazılmış göründüğü dile bile…”

Bu köşemizde sürekli, ‘kültürü, sanatı, edebiyatı, şehrin bilumum değerlerini…’ bir nakış misali işlemeye gayret sarf ettim. İnşallah, bu yolda da ‘yazı serüvenimiz…’ devam edecek.

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, ‘sadece bir şiir şöleninden ibaret olmadı’

1990’lardan, 2017 yılına kadar, ‘kültür, sanat ve edebiyatımızın zirve isimleri geldiler’

Her uluslararası Hazar Şiir Akşamları, ‘kültür şölenine dönüştü’

Öğrencilerimiz ders kitaplarında, ‘şiirlerini okuduğu şairleri bir anda karşılarında gördüler’

Birlikte oldular, değerleri paylaştılar… Büyük bir moral buldular…

Gazi Caddesinde, “Türk Dünyasının dört bir yanından gelen şairlerle birlikte omuz omuza vererek gerçekleştirilen o muhteşem yürüyüş!”

Özellikle de, büyük bir titizlikle hazırlanan, ‘güldesteler…’ edebi bir eser olarak, şehrin tarihine ‘fikir ve düşünce dünyamıza’ katma değer oluyordu!

En son Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, “2017 tarihinde yapılacaktı!”

Sonrasında, “beş yıllık bir ayrılık…”

24 Ocak 2020 Depremi…

Onun akabinde,  insanımızı evlerine hapseden pandemi süreci…

Sosyal, kültürel ve iktisadi hayatımızı allak bullak edecekti!

İnşallah,  Ekim-2022 ayı şehrimiz kültür ve sanat hayatında da, ‘milat’ olur.

Şehrin faaliyeti olarak da tanımlanan, “Uluslararası Hazar Şiir Akşamları…” tarihi yolculuğunda, şehrimize tekrar büyük katkıları/ kazanımları olur. İnşallah diyelim.

Şimdiden kalbi ve hasbi başarı temennilerimi ifade etmek isterim

EKİM AYINDA ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR

1 Ekim: 

Dünya Yaşlılar Günü,

Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü,

Dünya Gülümseme Günü

3 Ekim: 

Dünya Çocuk Günü,

Dünya Mimarlık Günü

4 Ekim: 

Hayvanları Koruma Günü,

Dünya Habitat Günü

5 Ekim: 

Dünya Öğretmenler Günü

6 Ekim: 

İstanbul’un Kurtuluşu

Dünya Uzay Haftası (4-10 Ekim)

11 Ekim: 

Dünya Kız Çocukları Günü

28 Ekim: 

Dünya Animasyon Günü

Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım)

29 Ekim: 

Cumhuriyet Bayramı

31 Ekim: 

Dünya Tasarruf Günü

Yazarın Diğer Yazıları