Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Şiir Vuslat Şarkısı

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Dünya ahvali bu ya,

Geçmişe, ‘hikaye’ deriz

İz bırakan, ‘hatıra’ deriz

Tıpkı gölgeler gibi,

Vücudun kıyamda,

Gölgen secde de…

Bakın o musalla taşına,

Bekâya açılan yolun ilk durağı

Bütün yüzler, Hakk’a dönük

Bir vuslatın yolculuğunda!

MERHABA DERİZ

Merhaba deriz,

Fenadan Bekaya…

Merhaba deriz,

Bahardan kışa…

Merhaba deriz,

Gündüzden geceye…

Merhaba deriz,

İki hecenin soğukluğuna

Hakkı soluklayan nefese

“İşte Allah’dan bir rahmet iledir ki, sen onlara yumuşak davrandın

Eğer katı kalbli olsaydın, elbette (onlar) etrafından dağılırlardı.”

(Âl-i İmrân Suresi 159)

GECE

Gece sessiz çığlığın girdabında

Ölüm uykusunda sanki kâinat

Aklım, iradem bir şuur kabında,

Hikmeti saklar, zamaneye inat!

Geceler, sabrın dolunayı gibi

Ruhuna ışınlı bir mehtap doğar

“Ey iman edenler! Allah’dan nasıl sakınmak gerekiyorsa, öyle sakının

Ve siz ancak Müslüman kimseler olarak can verin!” (Âl-i İmrân Suresi 102)

GÖNÜLLERE SEMAYDI

Kar yağdı, hüzünle dolan gözlere

Bulut bulut bir nağmeydi dökülen

Bizim türkümüz kar sıcağı kadar

Dolan gözlere, gönüllere semaydı

KIŞ GELDİ

Kış geldi, rahmet duası kar geldi

Beyaz duvaklarda; dağ, vadi, ağaç

Gök beyaz, yer beyaz; beyaz da niyaz

Kar yağdı, gönlüme teselli geldi

AĞAÇ

Ağaç, çiçekle size selâm verir

Her selâmıyla, ‘rahmet ola’ der

Şu sofrayı bize haktan âlem verir

Her lokmasıyla, ‘ihlas ola’ der

İlham düşer gönlüme, kâlem yazar

Kâlem, ‘şehadete kefil ola’ der.

GÖNÜL GAMLANIR

Ahde vefa gönüllerde çimlenir

Dost sohbetiyle huzura demlenir

Vefalı dostlarda; kin, öfke olmaz!

Dostun acısına gönül gamlanır

GEMİLER

Bizler, ümitle yelken açarız!

Hele, ‘dağlara tırmansın gemiler’

Fetih müjdesi, ‘yürekle açarız!

Kim demiş ki, sessiz yürür gemiler

Yıkılmaz sanılan surları yıkar;

Mavi vatanda destanlar yazarız!

“Muhakkak ki mübarek ve âlemlere bir hidayet olarak insanlar için kurulan ilk mabed Mekke’deki (Kâ’be)dir”  (Âl-i İmrân Suresi, 96)

“Ey ehli kitap! Siz (hakikati) görüp durduğunuz halde, niçin Allah’ın ayetlerini inkar ediyorsunuz” Âl-i İmrân Suresi, 70

MURAT BİLGİN’E

Merhaba derdi, her sözün başında

Ufkuna dalmış musalla taşında!

Razıyız senden, Hak’ta razı olsun

Asil bir vakarla, hizmet başında

Tertip sahibi, hasretin cennet olsun

Bilgeler Yolunda, sevda ereni

İlim, hikmet ve marifet sofranı,

Açık tuttun ey hamiyetli insan

Tertip sahibi, hasretin cennet olsun

Yazarın Diğer Yazıları