Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Sevdiğiniz Şeylerden

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

“Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz.
Her ne sarf ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir” (Ali İmran, 92)
İnfak, “kendisine verilen nimetlere şükretmek niyeti ile kişinin,
Yediği-içtiği-giydiği veya kendisine kullandığından diğer insanlara dağıtması!”
İnfak, toplumda vakıf insan ruhunu ortaya çıkarmaktadır.
Özellikle de günümüzde,  ‘bölüşme ve paylaşma kültürleri’ çok önemlidir
İnancımız ne buyuruyor; “Yarım hurma ile de olsa ateşten korunun.
Bunu da bulamazsanız, gönül alıcı güzel sözler söyleyin.”
Bizim her zaman için yaşatmaya çalıştığımız,  ‘acıma hissi…’
O hissi duyabilme ve yaşayabilme…
“Yolda kalmışa,  mazluma, zayıfa,  mağdura velhasıl ihtiyaç sahibine…”
Sadece Allah rızasını gözeterek, ‘yardım elini uzatmak…’
Allah Resulü(sav) buyuruyorlar;  
“Bir Müslüman, sevabını Allah’dan umarak çoluk çocuğuna bir harcama yaparsa,
Bu onun için bir sadaka olur!”
Şefkat nazarlarının ilk tohumları ailede atılmaktadır…
Güçlü aile her zaman için,  ‘güçlü birey…’ demektir
İnfak Kavramını her Müslümanın çok iyi bilmesi ve şuurlanması gerekiyor.
Bakara Suresi 261. Ayette ne buyruluyor;
“Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren,
Her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir.
Allah dilediğine kat kat artırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.”
Allah aşkına sormak isterim,  “bire yedi yüz kazanmak…” ne demektir
Bundan daha ala bir kazancı söyleyebilir misiniz?
Ve bu kazancımız,  ‘Hak katında…’ ebedi bir sermaye…
Kur’an-ı kerimde infak ile ilgili 31 ayet bulunmaktadır…
Bu ayetler bizleri,  ‘hayır ve infakta teşvik ediyor!”
Neleri infak edeceğiz? Kur’an bizlere yol gösteriyor;
Bakara Suresi 215 ayette şöyle buyrulur;
 “Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar.
De ki, Hayır olarak verdiğiniz nafaka, ana, baba, yakınlar,
Öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir.
Hayır, olarak ne harcarsanız herhalde Allah onu bilir.” 

Her insanın şu dünya da bir hedefi/ bir ilkesi olmalıdır…
Bu felsefe bizlere, ‘hayırla yarışmayı…’  teşvik etmektedir
Bütün bu hayırları sadece Allah rızası için yapacağız…
Başa kakmak, gönül kırmak, gösteriş için malı dağıtmak…
Bunlar, ‘iyiliklerin boşa gitmesine sebep olur…’
Bollukta ve darda,  Allah için harcayacağız…
İnsanlara karşı,  ‘affedici…’ olacağız…
Öfkemizi yutacağız! Gösterişten ve kibirden uzak olacağız…
Enfal Suresi 3. Ayette ne buyruluyor;
“Onlar namazı dosdoğru kılan,  
Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden,
 Allah yolunda harcayan kimselerdir”
Bir ağaç, gölgesinden istifade ediyorsunuz!
Bir çeşme, gelen geçen susuzluğunu gideriyor…
Bir Vakıf, insanları doyurmak ve giydirmek için…
Bir Cami, bir Okul, bir Hasta hane, bir Han…
Her birinde,  ‘insana hizmet gayesi…’
Hadiste ne buyruluyor?
“İnsanların en hayırlısı, diğer insanlara en faydalı olandır!”
Hizmet, kalıcı olandır, sizlerden sonra da devam edendir, iz bırakandır.
Allah Resulü(sav) buyuruyorlar;
“Allah ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin.
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin.
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun”
Aklımızı, fikrimizi, zikrimizi, hissiyatımızı, ‘iyilikle yoğurma…’ temelleri üzerinde inşa edeceğiz…
İyiliğin zıddı nedir,  ‘kötülük…’  
İnsana eziyet verecek/ veya her türlü kötülüklerden kaçacağız…
İsra Suresi 26. Ayette ne buyruluyor;
“Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver
Ve israfta ileri giderek boş yere,
Haksız yere malını saçma, savurma…”
İsraf, toplumların felaketi olarak da değerlendirilir.
A’raf Suresi 31. Ayette ne buyruluyor?
“Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin,
Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
En güzel formül nedir,  ‘hayatı disipline etmek…’
Her türlü aşırılıklardan kaçınmak…
Müzemmil Suresi 20. Ayette şöyle buyrulur;
“…Namaz kılın, zekât verin, 
Allah’ı gönül hoşluğuyla borç (karz-ı hasen) verin.” 
Karz-ı hasen,  ‘güzel borç-infak’ anlamlarına geliyor.
Allah Resulü (sav) ne buyuruyorlar;
“Merhametliler (var ya!) Rahman, işte onlara merhamet eder.
Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, 
Gökyüzündekiler de size merhamet etsin.”
İnfak ta ne vardır,  ‘insanlara merhamet…’ vardır.
Bu toplumun asıl çimentosu ne olabilir, ‘şefkat ve merhamet…’
 

Yazarın Diğer Yazıları