Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Seferber Olalım!

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Yürekten çağrımdır, 
“iyilikte, güzellikte, erdemlikte, hayırda…” seferber olalım!
“Seferber Olalım” şiirimizde şöyle sesleniriz;
“Sevgiye, hayra seferber olalım!
El birliği, akıl-gönül birliği
Feraset yolu içinde olalım
Erdemli insan dolunay misali
Rehber, Kur’an ışığında olalım
Birlik şuuru, ruhumuzu sarsın
Emr-i bil maruf yolunda olalım
Resmet cihanı, çalışma ibadet;
Niyetiyle gayretinde olalım!”

ÜMİTSİZLİK
İnancımız, “Ümitsizliği” kesinlikle yasaklar.
Zümer Suresi 53 ayette şöyle buyrulmaktadır;
“De ki; “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder.
Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
“Ümitsizlik” şiirimizi sizlerle paylaşmak istiyorum;
“Ümitsizlik, bizim dinimizde yok!
Mahkûm mu edelim irademizi
İtibarsız mı kılalım söyleyin!
Tarihe mi, kadere mi küselim
Sakın hâ, yurt bizim ebed de bizim
İnancımız; inancımız, ihlasımız
Zafer de, yükselen bayrak da bizim!”

YANGINLAR
Orman Yangınları, yıllar yılı Türkiye’mizin gündeminde…
Çok konuşuldu, tartışıldı, yazıldı, çizildi…
Tek cümle, ‘koskoca bir ihanet’
Tek cümle, ‘insanlığa, kâinata işlenen cinayet’
Bu işin şöyle veya böyle, ‘affedilir tarafı da yok’
“Yangınlar” isimli şiirimizde halet-i ruhiyemizi paylaşmak istedim
“Dağlar bir an kızıla boyanırken
Ömürden ömür gittiğini düşün
Ormanlarım alev alev yanarken
Cehennem dehşetini nice düşün
Akılsız, izansız beyinler, ‘zarar’
Zarara dur diyecek,  ‘cesur karar’
Yüreklere su serpecek azimde…”
 ‘azim ve irade kol kola yürüsün!

EY ADALET
Ey adalet, ‘gölgene esenlik’ ver;
Kurt, kuzu ile birlikte yürüsün!
Ey yağmur, ‘gönlüme serinlik’ ver,
Esen rüzgârlar rahmetin bürüsün!
Babamdan bizlere miras; ‘terazi’
Mahşerimi de, ‘doğruluk’ korusun!


NİYET ET
Niyet et, işlerin hayır yolunda,
İlme gayretin, bilgeler yolunda
Yeryüzü, ‘sofran’ olarak kurulmuş
Ektiğin, biçtiğin ‘hayat yolunda’

ÂLİMİN ÖLMESİ
Fatır Suresi 28 ayette ne buyruluyor;
“Kulları içinden (hakkıyla) ancak âlimler Allah’dan korkar!”
Zümer Suresi 9 ayette de şöyle buyrulur;
“De ki! Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu?”
Âlimin Ölmesi, cümle insanlık için bir hüzündür.
Hasrete dönüşen o hüznümüzü bazen mısralara dökeriz.
“Âlimin Ölmesi” şiirimizden
“Âlim göç eder, gökten yıldız kayar
Göğsünüz daralır, hulkunuz kalmaz
Bir mevsim elinizden daha kayar;
Şu âlem yüreksiz, kâlemsiz kalmaz” 

KİM BİLİR
Kim bilir, bazen kendimle hemhâl
Dış dünyaya gözlerim kapalıydı!
Dalgın halime sitemkâr olmayın
O hal ruhumun murakabe haliydi!

CUMA GÜNÜNE
Cuma, bizim ‘seferber’ olduğumuz gündür.
Bu günün anlamı oldukça farklıdır.
Bu günde, dostlarla, ‘selamlaşmak’ adedimiz.
“Sohbet Meclisinde…” oturmak hasretimiz.
24 Haziran 2022 Cuma Günü için yazdığımız Şiirden;
“Bugün Cuma, gönüllerin bayramı
Gönül selâmını al da gel gayri
Saflarımız dalga dalga uzansın
Gül rayihası yayılsın gel gayri”

 

Yazarın Diğer Yazıları