Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

SAMSUN'DAN ANKARA'YA TARİHİ SERÜVEN 27 ARALIK 1919 BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

19 Mayıs 1919’dan, 27 Aralık 1919’a…

Samsun’dan Ankara’ya ‘tarihi serüven’
O tarihi serüven, Milletin kendi istiklaline yürüyüşü…
Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı,
TBMM’nin kuruluş çalışmaları,
Ki, 23 Nisan 1920’de TBMM’si açılacaktır…
13 Ekim 1923 tarihinde, Ankara Başkent olacaktır.
Mondros’tan (30 Ekim 1918) Mudanya Mütarekesine (11 Ekim 1922)
Bu tarihler, bir milletin; ‘Milli Mücadele Tarihidir’
Mudanya Mütarekesinden bir yıl sonra İstanbul,
6 Ekim 1923 tarihinde düşman işgalinden kurtulacaktır!
1.Dünya Savaşı sonrasında, İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmp. Hükûmeti arasında,  
Sevr Antlaşması ( 10 Ağustos 1920) imzalanacaktır!
Milli Mücadelenin (Kurtuluş Savaşı) devam ettiği yıllardır.
Tarihin en karanlık yıllarıdır…
15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’e girecektir…
Urfa, Antep, Maraş, Adana, Antalya işgal edilecektir!
 
“19 Mayıs 1919 Samsun’dan 27 Aralık 1919 Ankara’ya…”
Bu tarihi serüvende çok hızlı bir toparlanma dönemidir;
22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi…
23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi…
04 Eylül 1919’da Sivas Kongresi…
Milletin iradesi, “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür…”
 
27 Aralık 1919 tarihi ve sonrası…
Milli Mücadelenin merkezi, Ankara olacaktır…
TBMM’si, ‘Milli Mücadeleyi kararlılıkla Yöneten…
Cumhuriyeti bu millete kazandıran Meclis…
Dahası, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren,
“Ekonomik istiklal mücadelesini veren Meclis…”
 
Ankara’nın Başkent oluşu…
O, ‘oluşa’ bu milletin manevi rıhtımı da diyebiliriz…
Müştak Baba, 1759-1832 yıllarında yaşamış bir sufi şair.
Bu zat, Ankara’ya uğrar…
Hacı Bayram Veli’nin türbesini ziyaret ettiği sırada,
Gönlünü dolduran ilhamla, ‘asırlara seslenir’
O seslenişte, Ankara’nın Başkent olacağı müjdesi vardır.
Müştak Baba’nın yaşadığı yıllar (1759-1832)
Ankara’nın Başkent Oluş Tarihi, “13 Ekim 1923” 
 
Hacı Bayram Veli, “Somuncu Baba’nın talebesidir”
Somuncu Baba’yı Bursa Ulu Cami’nin açılışından biliyoruz!
“Fatiha Suresini 7 manada tefsir edeceklerdi…”
Bir kutlu silsiledir... Anadolu’nun, ‘manevi fatihleri…’
Hacı Bayram Veli, “İstanbul Fethinin Müjdesini…” 
Sultan Murad’a verecekler. O müjdede ne vardır?
“İstanbul’un Fethinin Fatih Sultan Mehmet’e nasip olacağı…”
Fatih’in Hocası, “Akşemsettin de, Hacı Bayram Veli’nin talebesidir”
Tebliğ ve irşat yolculuğu, ne kutlu bir serüvendir!
Müştak Baba, Hacı Bayram Veli’nin manevi tesiri altındadır!
Ruhunda ona karşı büyük bir sevgi ve muhabbet vardır
Müştak Baba, Hacı Bayram Veli’den aldığı feyizle;
“Ankara’nın Başkent Olacağını Müjdeleyecektir!”
Müştak Baba şiirinde;
“Me’vâ-yı nâzeninde kim elf olursa efser
Lâ-büdd olur o me’vâ İslambol ile hem-ser
 
Nun vel kalem başından alınsa nun-ı Yunus
Aldıkça harf-i diger olur bu remz azhar
 
Miftah-ı Sûre-i Kaf serhaddi kaf ta kaf
Munzam olunmak ister ra-yı Resûl Peygamber
 
Hay huy ile ahir maksud oldu zahir
Beyt-i veliyy-ül-ekrem el-hâc iyd-i ekber
 
Ey padişah-ı fahham sultan Haci Bayram
Ruhan ister ikrâm Müştâk abd-i çâker”
 
Ebcet Hesabında şöyle ifade edilir;
Efser’den, Türkçe “A” harfi karşılığı
Nun’dan, Türkçe “N” harfi karşılığı
Kaf’dan, Türkçe “K” harfi karşılığı
Resul’dan, Türkçe “R” harfi karşılığı
Hay’dan, (ismin “e, a” hali karşılığı
 
Elf; 1000
e (Elif) ; 1
f (Fe) ; 80
s (Sin) ; 60
r (Rı) ; 200
elf (1000) + efsr (341) = 1341
 
İstanbul’un fetih müjdesini, Sultan Murad’a Hacı Bayram Veli verecekler.
“İstanbul’un fethini ne sizler ve ne de ben dahi görmeyeceğim…”
Bu kutlu fethi, “şehzadeniz Mehmed ile bizim Akşemseddin’e nasip olacaktır!”
Hacı Bayram Veli’nin mürşidi Şeyh Hamidi Aksarayi (Somuncu Baba) dır.
Somuncu Baba’yı, Bursa Ulu Cami’nin açılışındaki, ‘ruhani iklimden’ biliyoruz.
Ulu Cami’de, ilk hutbeyi okuyacaklar. Bu hutbe de, Fatiha Suresini;
‘yedi manada tefsir edecekler’ Bu tefsirde herkes nasibine düşeni alacaklar.
 
“Samsun’dan Ankara’ya…” o tarihi serüveni düşünmenizi isterim…
O serüvende, “bin yıl İslam’ın bayraktarlığını yapan bu milletin…”
Şehadet yolculuğudur, efendim…
Nisa Suresinin 69. Ayetinde ne buyruluyor;
“Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse işte onlar,
Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu;
Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir.
Bunlar en güzel arkadaştır”
Anadolu’nun manevi iklimi bizleri sürekli tefekkür ettirir…
Aklımızdan, fikrimizden, zikrimizden o ruhani iklimi çıkarmayalım…

Yazarın Diğer Yazıları