Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Okulları Açtık…

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılında yüz yüze eğitim başladı!
İnşallah, ülkemiz virüs belasından da kurtulur!
M.E. Bakanlığı resmi sitesinde 2019-2020 yılı içerisinde Türkiye’de toplam;
68 bin 589 Okul/ Kurum bulunuyor.
Bu kurumlarda, “18 milyon 241 bin 881 Öğrenci…”
Bu kurumlarda,  “1 milyon 117 bin 686 Öğretmen…” 
Türkiye genelinde toplam derslik sayısı, “727 bin 347…”
İlim-İrfan Ordumuza, koca bir Maşallah diyelim…

Elazığ İlimizdeki genel tabloya baktığımızda;
647 okulda, 5 bin 960 derslikte;
Toplam, ‘110 bin 381’ Öğrenci, ‘9 bin 41’ Öğretmen ile buluşacak!
Her sınıfta; İlk-Orta Eğitimde ’25 Öğrenci’
Genel Öğretim de, ’22 Öğrenci’ Meslek ve Teknik Lise de, ’18 Öğrenci’ düşüyor.
Bizim en büyük hedefimiz nedir, ‘nitelikli ve sağlıklı eğitim’
Kâh gazete sütunlarında, kâh kürsülerde bir ömrümüz geçti…
Hz. Ali (ra.), “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum!”
Zümer Suresi 9 ayette şöyle buyrulur;
“…De ki; “ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Şüphesiz temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler”
İnancımız, “Beşikten mezara kadar ilim öğrenin!” buyuruyor.
İlim öğrenmenin ‘yaşı…’ yoktur. 
Kendimizi, ilme vereceğiz. İlimde derinleşeceğiz!
Kur’an’da Alâk Suresi 1-5 ayetlerde şöyle buyrulur;
“Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı alak’dan yarattı.
Oku, Rabb’in sonsuz kerem sahibidir
O insana kalemle yazı yazmayı ve bilmediğini öğretendir.”

Allah’ın Resul’ü (sav.) buyuruyorlar;
“Ya öğreten ol, ya öğrenen, ya dinleyen ol,
Ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helâk olursun!”
İnsanı nasıl keşfedeceksiniz? Kâinatı nasıl keşfedeceksiniz?
Fütüvvet diliyle nasıl konuşacaksınız?
Asrımızın en büyük savaşı, ‘cehaletle savaştır’
O cehalet nedir, “Ebu Leheb cehaletidir’  
Taassupla inkârı birleştiren, ‘vahşi cehalet…’
Ra’d Suresi 19 ayette ne buyruluyor;
“Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse,
(inkâr eden) kör kimse gibi olur mu?
(Fakat bunu) ancak akıl sahipleri anlar.” 
Eğitimde hedef, “akıl iz’an sahipleri bireyler yetiştirmek!”

Hadis, “Kıyamet gününde: Âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır;
Âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından daha ağır gelir.”
Kur’an’da ilk ayet, “Oku…” emridir. O emir, kadın ve erkek ayırmaz!
İnancımız, “İlim Çin’de bile olsa gidiniz…”
En kutsi seferberliktir, “İlim öğrenmek…” 
İnancımız, “İlim, Müslüman’ın yitik malıdır!”
Âlime verilen değer o kadar büyük tür ki, ”Âlimin ölmesi âlemin ölmesi gibidir.”
Jonathan Swift, “Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır!”
Cihan Hâkimiyetinin Yolunda, “İlim, hikmet ve marifet vardır!”
16 Asır, Türk Asrıdır. Bu asırda, her alanda Avrupa’nın önündesiniz!
Uygarlık yapısının temelinde, ‘bilgi..’ vardır!
Hacı Bektaş Veli, “Okunacak en büyük kitap insandır!” diyecekler.
İnsan, ‘Kâinatın sırrı…’ Ve dahası mı, “kâinatın özüdür, özetidir!”
Şemsettin Sami, “İnsanlığa başlıca borcumuz; Bıkmaksızın okumak,
Üşenmeksizin okumaktır!”

Yakın zamana kadar eğitim sözcüğü yerine, “Maarif” sözcüğünü kullanıyorduk.
Günümüzde kullandığımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın adı da, “Maarif Vekâleti” idi.
Maarif, “İrfan” mastarından türetilmiş bir isimdir. 
İrfan sözlükte, “Bilme, anlama, sezme” anlamlarına geliyor. 
İrfan sahibi insanlara, “Arif” ismi veriyoruz. Arif, ‘irfan sahibi…’ 
İdeal bir eğitim, ‘irfan sahibi kişileri…’ yetiştirmektir.
Asrın Yunuslarını, İbn Sinalarını, Farabilerin, Gazalilerini yetiştirmeliyiz!
Şunu iyi bileceğiz; “İslam Medeniyeti olmasaydı, Rönesans olmazdı!”
 21. Asırda, “bu milletin kendi medeniyetini inşa asrı olmalıdır!”
Yolculuğumuz, tarihi serüvenimiz, ‘bilgiyedir’ 
İçimizden ‘bilgeler yetiştirecek’ hamiyetli bir eğitime ihtiyacımız var.
Yeni Eğitim-Öğretim Yılı; ailelerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize;
Ve ülkemize hayırlara vesile olur, İNŞALLAH

Yazarın Diğer Yazıları