Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Öğretmenlerimize İthaf

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Ülkemizde 16 Mart tarihi, Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümü
olarak kutlanmaktadır.
Eğitim tarihimizde, İlk Öğretmen Okulu, Sultan Abdülmecid döneminde,16
Mart 1848 tarihinde, İstanbul’da, “Dârulmuallimîn olarak açıldığını
görmekteyiz.
Bu okul o tarihlerde, Ortaokullara (Rüştiye) öğretmen yetiştirmeyi
amaçlıyordu! Öğretmen Yetiştiren Kurumların, “176 yılı…” bulan bir
tarihi var!
Bu tarihe ve Öğretmenlerimize ithaf ettiğim mısralarımı sizlerle
paylaşmak istiyorum.

Ben olmasın,
Al yanakta ben olmasın
Sen var iken, biz var iken
Her sözün başı ben olmasın
**
Hâkimdir! .
Kapın çalan ha, kimdir?
Er kişinin vicdanı;
Kendisine hâkimdir
**
Okul Olur,
Millete ocak, okul olur
Tüter bacası nefesinden;
İlme’l yâkin o/ kul olur
**
Oku,
“İkra” ilk emir oku
Kelimeler ışıl ışıl;
İlmin sadaktaki oku!
**
TUZ  AK OLUR!
Toprak hâki, tuz ak olur
İlim/Hikmet göç etti mi?
Dağda şaki, yolda tuzak olur
Nefis cana tuzak olur!
**
Gıybet olur
Her kem söz, gıybet olur
Yalanın adı, iftira;
Sızlatır gıybet olur.
**
Haksızlığa hak ister
Sızlayan vicdan hak ister
Işığıyla titrer mum,
Aydınlıktan hak ister!
**
Cehaletin taassup kokan
Evladını gömdüğü o / kuma
Pusatlanır kelimeler
Kalbe huzur verir okuma!
**
Nehir olur!
Çay, pınar; nehir olur
Hüzün yağmurları akar;
Gönülden göze nehir olur
**
Fırçası, gönül olanın tuvali
Sevgi ilmeğinde boyar âlemi
**
GÖNLÜM…
Gönlüm incelmiş, kıvrılmış tel gibi
Sedam semaya akmış bir sel gibi
Dinleyin neyden inim inim inler
Dilim, özümden süzülmüş bal gibi
**
Parça Bütünde Güzel
Hakka esaret güzel
Dertlere şifa veren;
Hazreti Furkan güzel
**
Çalmasın,
Türküler, biz/siz çalmasın
Taşında çınlar feryadım;
Ülkemde, çanlar çalmasın! .
**
Sapla, samanı karıştırma
Sözü, kinle yarıştırma
Bir söylersen, on dinle;
Sükûtu, korkuyla karıştırma!
**
Edep içre olmayan
Söze, saçma dersiniz!
Bir atımlık barutun
Adına, saçma dersiniz!
**
Zıtlar ikilem değil,
Hayatın senfonisi
Ak, karayla bilinir
Birbirinin hamisi! .
**
BİR BARDAK ÇAY...
"Çayhane" derler, sohbetin adına
Hele demlensin, varılmaz tadına
Düşersen yollara, garip illere;
Bir bardak çay yetişir imdadına..
**
YEŞERMEK İÇİN
Toprak tohum ister yeşermek için
Gönül sevgi ister yaşarmak için
Bedri, elindeki testiyi doldur;
Sanatı kabından taşırmak için
**
Kimin fermanı, Islahat!
Yüz elli yıllık maslahat
Yakarışımız Huda’dan,
Bizi hayırla ıslah / et!
**
SÖZ
Söz, özünden gelmezse yere düşer
Gönül kırılır hale, dara düşer
Söz yere düşerse dost acı söyler;
Misakını bozanlar, nara düşer.

Yazarın Diğer Yazıları