Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Mutluluk

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Gerek kendi şehrimizde ve gerekse vatan coğrafyamızda, 7’sinden 70’ine
kadar bütün yaş gruplarında yer alan insanımıza sorunuz;  “Mutluluk
Kavramından ne anlıyorsunuz?”
Ve sorunun devamında,  “Mutlu musunuz?”
Her yıl İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından
hazırlanan Mutlu Şehir Endeksinde,  “Dünyanın en mutlu 250 şehri 2024”
listesini açıklanıyor!
Açıklanan bu listede, “Türkiye’den İstanbul “97.nci, İzmir 222nci,
Antalya 246ncı sırada yer bulabiliyor!”
Mutlu Şehirler listesinde ilk 10’da yer alan şehirler şunlar;
Aarhus (Danimarka), Zürih (İsviçre), Berlin (Almanya), Göteborg
(İsveç), Amsterdam (Hollanda), Helsinki (Finlandiya), Bristol
(İngiltere), Kopenhag (Danimarka), Cenevre (İsviçre), Münih (Almanya)
Biraz da sizlerle mutluluk kavramı üzerinde biraz duralım.
Mutluluk sözlükte;  “Bütün özlemlere, bütün isteklere eksiksiz bir
biçimde ve sürekli olarak erişilmekten duyulan kıvanç durumu!”
“Bir isteği, özlemi yerine geldiğinde duyumsanan sevinç!”
Gönüller sultanı Mevlana, mutluluk için şöyle der; “Mutlu olmak
istiyorsan gururu bırak, gönüller almaya bak!”
Mutluluk ekseninde yer alan en güzel kavramlar; “Selam, selamet,
esenlik, saadet, huzur, güven, emniyet…” Düşünüyorum da, yıllar
boyunca bizler neleri kaybetmişiz?
Frederik Amiel ne diyorlar? “Gerçekten mutlu olanlar, iyi
insanlardır!” Bütün kavgamız/ hayat mücadelemizin temelinde ne vardır?
, “iyi insan/ veya erdemli insan olmak…”
Henry David Thoreau’nun güzel bir tespiti var; “İnsan kendi saadetinin
mimarıdır!”
İnsan o kadar mükemmel bir varlık ki, insanda ki, ‘feraset…’ yaratılış
fıtratının en önemli öznesi…
İyiyi kötüden ayırt edebiliyorsunuz. Vicdanınızın sesini
dinleyebiliyorsunuz İradenizi radar misali kullanabiliyorsunuz!
Ahmet Hamdi Tanpınar, “İnsan ruhunun en az sabredebileceği şey mutluluktur!”.
Sabır, gerçekte bizler için imtihan vesilesidir.  Zorluklara,
sıkıntılara, eziyetlere vs. sabır…
Mutluluk, insan bir bakıma ruhunun iyiliklere erişimidir.
Wayne Dyer’in mutluluk üzerine yorumu önemlidir; “Asla mutluluğa giden
yol yoktur. Çünkü mutluluğun kendisi yoldur!” O halde ısrarla tekrar
ediyoruz, “kendimiz olacağız!”  İnancımız,  bizlere ‘mutluluğun temel
taşlarını’ ikram eder. Bir binayı, ‘temel taşları…’ üzerinde inşa
edersiniz!
Allah Resulü(sav), “güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim!” Çileye
tebessüm edebilen yüzlere hayranım… Toplumun ateş çemberinden geçtiği
dönemlerde de, ‘imanından, ihlasından, inancından, ümitlerinden zerre
kadar şaşmayan kahramanlar…’ bu coğrafyanın asıl mimarlarıdır.
L. Annaeus Seneca ne diyorlar; “Mutluluk bile haddini aşarsa, azap olur!”
Rahmetli Şeref Tan bir şiirinde şöyle derler; “Yarabbi! Bizleri haddi
aşanlardan eyleme!” deriz!
Her zaman, ‘hak ve hukuk çizgisini’ gözetenlerden olmak Mutluluk
sadece, ‘ferdi’ yani ‘bireysel’ olarak düşünülmemeli. Güzellikleri,
erdemlikleri, ‘topluma yansıtabilmeliyiz’
Yunus'un, Mevlana'nın, gönül insanlarının; hayat serüveninde,
‘fütüvvet dilin…’ görebilirsiniz!  İnsanı, ‘sevgi ikliminde buluşturan
bir dil’ O dile, günümüzde daha çok hasretiz, daha çok ihtiyacımız
var.
Doğan Cüceoğlu’nun yaklaşımı nasıl? “Mutluluk aramakla bulunacak bir
şey değildir,  onu inşa etmek gerekir!” Liu Ci’de buna yakın ifadeler
kullanır; “saadeti insan arayamaz, fazilet tam ise mutluluk
kendiliğinden gelir!”
Ali Fuat Başgil ise şöyle der; “saadet ülkesi, muvaffakiyet diyarının
biraz daha ilerisindedir.”
Malazgirt’te ki, İstanbul’un Fethinde ki, Milli Mücadelede ki ruha…
Oradaki aksiyoner güce bakıyorsunuz;
“Alperenlik ruhu…”  Şehadete giden yolculukta, ‘sadakat’ vardır.  “Bir
olma, Diri olma, İri olma…” şuurunda, tabiatıyla kendinizi mutlu
hissediyorsunuz.  Moral değerlerinizde oldukça yüksektir. İnsanı
yüceliklere taşıyan, “cihangirlik ruhu!” O ruhla beslenmek, deha
insanları da kendi içerisinden çıkarır.
Burada Lev Tolstoy’un bir sözünü hatırlatmak isteyeceğim; “Mutlu olmak
istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız!”
Vatan coğrafyası için sıklıkla hangi ifadeyi kullanırız; “Gönül Coğrafyamız!”
Asırları içerisine alan, ‘tefekkür dünyamız’ Sevinçlerimi kadar
acılarımız, “o dünyada yoğrulur!”
Francesca Reigler ne diyor; “mutluluk tavırdır!”
İbn Sina ne diyorlar; “Hakiki mutluluk, varlığın yaratılış hikmetini
kavramak suretiyle, Yüce Yaratana yükselmek ve ona inanmak, ilahi
âlemi tefekkür etmektir.”
İnsan kâinatı kavradıkça, bilimde derinleştikçe;
Ve kendi yaratılışının sırrına vasıl oldukça;  “Mutluluk ruhuna aksedecektir!”
Aksaçlı, bilge insanların yüzlerine bakınız;  Hayata sürekli, onun
bütün tavrına, ‘tebessüm etmektedir’
“Saadeti ihtiraslarda değil, kendi kalbinizde arayın, saadetin kaynağı
dışımızda değil, içimizdedir.”
Mutluluğun kaynağı, hayatı sevgiden ibaret görmek,  “Yaratılanı sev,
Yaratandan ötürü…”
Aydınlarımız, ‘mutluluk kavramı…’ üzerinde artık sıklıkla beyin
jimnastiği yapmalılar.
Âl-i İmrân Suresi 104.ncü ayette şöyle buyrulur; “Sizden, iyiye
çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan meneden bir cemaat olsun.
İşte başarıya erişenler yalnız onlardır!”
Toplum içerisinde, ‘uyarıcı radarların olması da…’ elzemdir.
“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz!” şuurunda olacağız. Bir binanın
temel taşları misali kenetlenmek, bir akıl ve bir yürek haline gelmek…
Yüksek moral değerleriyle birlikte, mutluluğun gözesine ulaşabiliriz…
Selam ve Muhabbetle

Yazarın Diğer Yazıları