Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Murat Bilgin'in Ardından

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Rahmetli Av. Fikret Memişoğlu’nun şiirlerinde kullandığı, “YOLCU” mahlası üzerinde sürekli düşünmüşümdür. 
İnsan şu hayat serüveninde kademe kademe, “bir yolcu…” 
Ölülerimize, ‘fani…’ deriz! Bu kelime bir bakıma dünyanın da, ‘öznesidir’
Şair-Yazar Murat Bilgin Beyefendi, bu fani dünyada; ‘gurbet yolculuğunu…’ tamamladı!
Şiir lisanıyla, “edebi hayattan ebedi hayata göç eyledi!”
Bir insanın, ‘edebiyle yaşaması’ ne kadar güzel.
İsimli şiirimizde şöyle diyoruz;
“Merhaba derdi, her sözün başında
Ufkuna dalmış musalla taşında!
Razıyız senden, Hak’ta razı olsun
Asil bir vakarla, hizmet başında
Tertip sahibi, hasretin cennet olsun
Bilgeler Yolunda, sevda ereni
İlim, hikmet ve marifet sofranı,
Açık tuttun ey hamiyetli insan
Tertip sahibi, hasretin cennet olsun!”
Âl-i İmrân Suresi 17 ayette şöyle buyrulur;
“(Onlar;) Sabredenler, doğru olanlar, itaat edenler (mallarını Allah yolunda) sarf edenler ve seherlerde (sabah namazı vaktinden önce) mağfiret dileyenlerdir.”
Bir insanı en fazla kimler tanır?
“Yol arkadaşları…”
Rahmetli, Babamızın Palu İlçesinde 1959-1965 yılları arasında görevli olduğu yıllarda, çocukluğumuzun bir safhası Palu’da geçti. İlkokul 4.sınıfa kadar da Palu’da okuduk. 
O yıllarda, Palu Merkez’de çok güzel aileler vardı. Rahmetli Babamın kalıcı dostlukları olmuştu. 
Bazı dostluklar vardır ki, ‘nesilden nesile devam eder’ 
O yüzler, hala hafızalarda hayatımızın her safhasında tebessüm etti.
Murat Bilgin, ‘tebessüm eden bir yüzdü’ 
Bizim şiarımızda iki önemli unsur devam etmiştir;
“Birbirimizle selâmlaşmak ve birbirimize duada bulunmak!”
Hakiki dostluk budur!
“Öyle ise beni (ibadetle) zikredin ki ben de sizi (rahmetimle) yâd edeyim;
Bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin!” (Bakara, 152)
 Murat Bilginle birlikte dostluklarımızın zirvelere taşındığı yıllar, “Manas Gönül Evi’dir”
O mekândaki arkadaşlarla dostluğumuz, kimileriyle yarım asra kadar uzanır.
Allah’a hamd olsun ki, “birbirimizi hiç kırmadık ve incitmedik!”
Bir yerde, ‘ahde vefa…’ veya ‘fedakârlık’ ön plana çıkarsa, öyle yerlerde kavga olmaz/ olamazda!
Murat Bilgin’de, “Ahi Evren kültürü o kadar sinmiş ki…” hayırda yarışmak/ veya infak, hayatının bir bakıma boyası olmuş… 
“Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi…” 
Bütün niyet/ bütün kazanç Allah rızası için olunca, ‘istikamette’ hayatın ışıklı yolu oluyor.
 Bakara Suresi 143 ayette, “Mutedil Ümmet” anlatılır;
“İşte böylece sizi mu’tedil (adaletli ve dengeli ) bir ümmet kıldık ki, insanların üzerine (hesap gününde umum peygamberler lehine) şahitler olasınız, peygamberde sizin üzerinize şahit olsun!”
Kıyamet Suresi 36 ayet hemen hafızama taşındı?
“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”
İnsan kendisini tanıdıkça, hayat daha da güzelleşiyor. 
Hayatınızın, ‘manevi ağırlığı artıyor’
Murat Bilgin, Palu Derneğinin onursal Başkanı, İş Adamı, Yazar ve Şair olarak hafızalarda yer alır.
Onun en güzel meziyeti, Akif’e olan hayranlığı… O hayranlıkta, “doğruluk, dürüstlük, samimiyet ve Kur’an ahlakını yaşama/ ve de anlatma azmi…” 
24 Ocak 2023 tarihi hafızalarda; “içimizden bir yıldızın kayması” olarak anılacak!
Allah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun. Yakınlarına ve dostlarına sabrı cemil diliyorum. 
 

Yazarın Diğer Yazıları