Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Muharrem Ayı

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Muharrem ayının, Türk- İslâm âleminde apayrı bir yeri vardı.
11 Ağustos 2022 Perşembe Günü, Manas Gönül Evi’nde güzel bir program düzenlendi.
Emekli Öğretmen Emin Halim Bey’in yönetiminde gerçekleştirilecek, 
“Kürsübaşı Sohbetinde…” bu ayın önemine vurgu yapılacak…
Katılımcılara,  ‘aşure’ ikram edilecek.
Muharrem Ayının onuncu günü Hz. Hüseyin ve aile fertlerinin 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680) Kerbela ’da şehit edilmeleri, İslam âleminde kıyamete kadar devam edecek, ‘kalbi hüzündür’
O hüzünle, gözyaşı döker… Siyasi ikbal uğruna, “ehl-i beyte kadar uzanan cinayetler!” tarihimizde, 
‘Emevi zihniyetine…’ dur demenin derin mesuliyeti ile kalbi huzursuzluğunu ifade etmiştir.
Muharrem Sözlükte, “Haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarına gelir.
Muharrem ayı, ‘savaşın da haram sayıldığı…’ dört aydan birisidir.
Muharrem ayı, “Hicri yılın da ilk ayıdır!”
Muharrem ayının 10. Günü, “âşure” diye isimlendirilir.
Bugün için kaleme aldığım, “aşure” isimli şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
“Nuh’un Gemi’si, kurtuluşa erenler
Yüreğine sevgi, barış serenler
Kazan kaynar, ‘aş için infak vakti’
Bir nefes, bir soluk döner yarenler
Muharrem, bereketi bol olan ay
Bu aya hürmet, hayırda vuslat!
Kini, haseti içinden söküp at!
Bir tas aşureyle dostu soranlar
Selâm, saygı, muhabbet bu kutlu aya”

AKABE BİATI
Bizim inancımız, “Allah’a ve Resul’üne itaat ediniz!” buyuruyor.
Allah Resul’ünün hayatı bütünüyle, “Kur’an ahlakı…”
Bizim boyamızda, “Allah Resul’ünün sünneti ve ehl-i Beyt sevgisi ile bütünleşen Kur’an ahlakı!” olmalıdır. 
O ahlak üzerinde, Allah Resul’ünün hayatını birlikte düşünelim/ tefekkür edelim.
“Akabe Biatı…”  İslâm tarihinde, ‘dönüm noktası’ olarak da anılır.
Bu dönüm noktası, “Mekke’den Medine’ye Hicreti…” haber verirken;
Medine’de, ‘bizlere model olacak’ İslâm Devletinin temellerinin atılacağını müjdeliyor.
Bu müjde, ‘tarihi fetihlerle…’ asırları kuşatacaktır.
“Akabe Biatı” isimli şiirimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum;
“O anı düşün ve ruhuna indir
Esenlik veren ağacın altında;
İslâm boyası, içine sindir 
Resul’ün mübarek eli altında;
Fetih müjdesini kalplere indir
Mü’minler rıza-i nazar altında;
Akabe, ‘devlet olmaya’ zemindir
Hicretin, kardeşlik bağı altında.”

TEBÜK SEFERİ…
Sıcaklarda bunaldık değil mi?
Feryat etmeye başladık…
O sıcaklar, bizleri mana ikliminde; “Tebük Seferine…” götürdü!
Allah Resul’ünün en meşakkatli gazvesidir, Tebük!
Haritayı önüme alıyorum, Medine Tebük arası, 623 km…
Günümüzde otomobille; 6 veya 7 saatte gidebiliyorsunuz!
Allah Resul’ünün sağlığında, peygamberimizin katıldığı askeri hareketlere, 
“Gazve ismini veriyoruz!”
Allah Resul’ünün katılmadığı askeri hareketlere, “Seriye” diyoruz.
Bizans ordusuna karşı, Ekim 630 tarihinde gerçekleştirilen,
“Tebük Gazvesine!”  Allah Resul’ünün komutasında; 
30 bin kişilik İslâm ordusunun katıldığını görmekteyiz…
Bizans Ordusunun geri çekildiği bir önemli gazvedir.
“TEBÜK SEFERİ” isimli şiirimizden;
“Sıcaklar… Tebük Gazvesine götürür
Sâatü’l usre/  güçlük zamanıdır
Müslüman’ın en çetin imtihanı!
Ceyşü’l usre’dir, ordunun adı
Gazvetü’l usre’dir, gazvenin adı
Rumlara korku veren tarihi gazve
Münafığın aşikâr olduğu gazve”

YOL UZAR
Yol uzar, ben giderim kâh batıya;
Kâh doğuya açılır umutlarım
Yorgun bir savaşçı gibi atiye
Yeni nesille büyür ufuklarım
Malazgirt’te başlar, fetih marşımız
Fetihler dinler, pazarımız, çarşımız!

SEVGİ
 Sevgi, hayat, bereket, sulhu selâh
Sevgi, toprağa düşen nişan, bahar
Aydınlığa uzanır, fecri felâh
Sevgiye rahmet eder, vakti selâh

Yazarın Diğer Yazıları