Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Mahalli Seçimler

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

31 Mart 2024 tarihinde, mahalli/yerel seçimlerle, ‘milletin iradesi’
tecelli edecektir.
Seçimleri, milli bir terbiye olarak değerlendiririm!
Seçimleri bir aydın harekâtı olarak de düşünmeliyiz…
Düşünelim, 31 Mart 2024 tarihinde,
“32.203 Mahalle ve 18.290 Köyümüzde de Muhtarlık Seçimini yapacağız.
Türkiye’miz için en önemlisi, ‘1393 Belediyemize Başkan ve Meclis
Üyelerini Seçeceğiz’
Bu belediyeler, “Büyükşehir Belediyesi (30),  İl Belediyesi (51),
Büyükşehir İlçe Belediyesi (519), İlçe Belediye Sayısı (403), Belde
Belediye Sayısı (390)”
İl Özel İdaresinin karar organı olarak bildiğimiz, İl Genel Meclisi
Seçimleri de, Mahalli Seçimlerde önemli bir heyecana sahiptir!
Mahalli Seçimlerde İllerimizin kritiğini birlikte yapalım.
2022 yılı içerisinde Kocaeli İlimiz, “302 bin 772 lirayla kişi başına
GSYH’da ilk sırayı alan ilimiz!”
Kocaeli İlimiz, 1999 depreminden sonra kendisini çok çabuk toparlayan
bir ilimiz oldu…
2022 yılında, “il bazında gayrisafi yurt içi hâsıla da İstanbul İlimiz
4 trilyon 564 milyar 280 milyon lirayla en yüksek GSYH’ye ulaşmış
bulunuyor.”
İstanbul İlimiz, Türkiye'nin mevcut toplam hasıladan yüzde 30,4 pay
almış oluyor.
İstanbul İlimizi, “yüzde 8,9 pay ile Ankara, yüzde 6,5 pay ile İzmir
takip ediyor…”
Türkiye'nin siyasi nabzı hangi illerimizde atıyor; Şüphesiz ki,
İstanbul, Ankara, İzmir İllerimiz de…
İktisadi potansiyeli en yüksek olan illerimiz… İktisadi potansiyel bu
illerimizi siyasi arenada da, ‘cazibe merkezleri haline getirmiştir…’
Türkiye'de, refah seviyesi en yüksek olan illerimiz;
Kocaeli, kişi başına GSYH’de 302 bin 772 lirayla ilk sırada yer alıyor…
Kocaeli'nin, “15 milyon 907 bin 951 nüfusuyla İstanbul İlimiz, GSYH’de
kişi başına 287 bin 524 lira payla alıyor.”
İstanbul İlimizi, “253 bin 501 lira ile Tekirdağ İlimiz takip ediyor!”
GSYH’de bizler sektörler bazını incelediğimizde; “yüzde 6,2 pay ile
Konya İlimiz tarım, hayvancılık, balıkçılık sektöründe Türkiye’mizde
ilk sırada yer alıyor!”
Ankara İlimiz, “hizmet sektöründe yüzde 43,4 pay ile 81 İl arasında
ilk sırada yer alıyor…”
Ankara İlimizi hizmetler sektöründe İstanbul İlimiz takip ediyor…
İstanbul İlimiz, “Bilgi ve İletişim faaliyetleri, Finans ve sigorta
faaliyetleri, Mesleki, idari ve destek hizmetleri faaliyetlerinde ilk
sırada yer alıyor…”
Mahalli Seçimleri düşünürken, yaşadığımız şehri de tabi ki derinliğine
düşüneceğiz…
Öncelikle yaşadığım şehrin, ‘ihracat potansiyelini…’ değerlendirmek isterim.
Türkiye'nin 2023 yılı 01 Ocak-31 Kasım 2023 tarihleri arasındaki 11
aylık toplam ihracatı;
“202 milyar 146 milyon 522 bin dolar…”
Burada 8 İlimizin İhracatına şöyle bir bakalım;
İstanbul (87.879.666), Kocaeli (17.003.933), Bursa (14.877.508),
İzmir (12.662.137), Ankara (11.056.187), Gaziantep (9.152.623),
Sakarya (5.160.383), Manisa (5.054.093)
8 İlimizin toplam İhracatı, Türkiye'nin toplam İhracatının “yüzde
80’lerini oluşturuyor!”
Elâzığ İlimizin 2023 yılı ilk 11 aylık İhracatı ne kadar; “328 milyon
288 bin dolar…”
Aynı dönemler içerisinde Hatay İlimizin İhracatı, (2 milyar 284 milyon
717 bin dolar),
Kahramanmaraş İlimizin (932 milyon 17 bin dolar)
Malatya İlimizin (355 milyon 805 bin dolar)
Burada şunu ifade etmek istiyorum, “31 Mart 2024 Mahalli Seçimlerine
gidilirken, içerisinde yaşadığımız şehrimizi daha yakından tanıyalım!”
Özellikle de günümüzde artık “Mahalli Yöneticilerin Önemi Daha da Artmıştır!
Şehrin hassasiyetlerini bilen her sektörden liyakatli, ehliyetli
insanların seçilmeleri artık elzemdir.
Her şehrin sektörler bazında ‘marka değerlerini düşüneceğiz’
Her şeyden önce, ‘üreten bir şehir vizyonunu dikkate alacağız’
Türkiye'nin stratejik konumu içerisinde, şehrin gelişmişliğini hiç
çekinmeden açık yüreklilikle analiz edeceğiz. Bir bakıma, “bardağın
boş tarafını da göreceğiz!” 1970’lerin metropoliten şehrimizin
günümüzde ki, ‘hedefleri nelerdir…’ Neler olmalıdır? Birlikte
tartışalım…

Yazarın Diğer Yazıları