Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Kurban Bayramını İdrak Ettik

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Kurban Bayramı, “teşrik tekbirleriyle!” Arefe günü sabah namazından
itibaren başladı. O tekbirlerin manevi ikliminde ( Allâhü Ekber,
Allâhü Ekber lâilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l
– hamd) 4.ncü günün ikindi namazına kadar kutlu bir yolculuk…
Arefe Günü, artık kabir ziyaretleri, alışverişler, eksiklerimizin
tedariki ile tatlı bir meşguliyet…
Yahya Kemal'in, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı…” ruhani iklimimizi
bütünüyle kuşatıyor;
“Senelerden beri rüyada görüp özlediğim
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.
Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını
Görüyor varlığının bir yere toplandığını;
Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes
Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses;
Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi,
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!”
O at yelesi, Fırat’ta kanat çırpıyor… Bir milletin, ulvi bir sedayla
Harput Ulu Cami’de, ‘bir büyük velvele ile kıyamda kalplere dokunuşu…’
Kur’an ahlakıyla boyandığımız rahmet günleri… Şefkat ve merhamet
esintileri… Öyle bir esinti ki, sizleri manevi iksiri ile arındırıyor…
“Hayırda yarışan bir toplum olma saadetiyle bizleri buluşturuyor…”
Anadolu insanını besleyen sohbet kültürü… O kültürün manevi
atmosferini / veya rol modelini Allah Resulü ve çevresini kuşatan
Sahabe oluşturuyor… Piri Türkistan-i Ahmet Yesevi'nin, ‘Hikmet
Dersleri…’ Anadolu'nun manevi fatihi olarak da bilinen veliler
ordusuna ikram oluyor. İlim, hikmet, marifet dersleriyle bizleri şu
Kurban Bayramının nezih ortamında buluşturuyor.
İbrahim Suresi 24.ncü ayette şöyle buyrulur; “Görmedin mi? Allah nasıl
bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan
güzel bir ağaç gibidir”
Şu mübarek Kurban Bayramı Günlerinde, ‘yeryüzünün de gökteki yıldızlar
misali karanlığın üzerine aydınlığın ruhani bir atmosferde ışıl ışıl
inişinin seyrine dalarız’  Şunu ifade etmeliyim, erdemli insandan,
erdemli şehre doğru yürüyüşün manevi iksirini bizlere kurban bayramı
ikram etmektedir. Bu coğrafya insanının üzerindeki manevi zırhın
hikmetini şu günlerde idrak edebiliyoruz. Kurban Bayramında, ‘dört
günümüzü sımsıcak duygularla ihata eden ilahi bir eğitim…’
Mehmet Akif Ersoy'un, “Bayram Şiiri…” dünün erdemli bakışını günümüze
taşımaktadır;
“Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır;
Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!
Bayramda güler çehre-i mâ'sûm-i sabâvet,
Ümmîd çocuk sûret-i sâfında iyandır
Her cebhede bir nûr-i mücerred lemeânda;
Her dîdede bir rûh demâdem cevelândır.
Âlâm-ı hayâtın iki kat büktüğü ecsâd
Feyzindeki te'sîr ile âsûde revandır.
Ferdâ-yı sükûn perveridir sâl-i cidâlin,
Nevmîd düşen kalbe ümîd-âver-i candır.”
Bayram, ‘sevinçtir, neşedir, ümitsiz kalplere bile sükûnettir’
Kurban kelime olarak ‘yaklaşmak’ anlamına geliyor. Allah’ın rızasına
ermek/ kazanmak için teslimiyet, samimiyet, hüsnüniyet, sabır ve
sükûnet göstermektir.
Allah’ın Resulü buyuruyorlar, “Sizden biri, beni, babasından,
evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş
sayılmaz.”
Sahabe, “Anam babam sana feda olsun yâ Resulullah!” sözünü sıklıkla
kullanırlardı.
Bizler, bu sözün özüne baktığımızda; “Sahabe ’de İsmaili bir
teslimiyet…” görmekteyiz.
Bütün nefis duvarlarını yıkan, ‘fedakarane bir bağlılık…’
O bağlılıkta bizler, “Kur’an ahlakına şahadet ediyoruz!”
Nisa Suresi 69.uncu ayette şöyle buyrulur; “Kim Allah'a ve Peygambere
itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği
peygamberler, sıddıklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdirler. Bunlar
ne güzel arkadaştır!”
Muhammed Suresi 33.ncü ayette de şöyle buyrulur; “Ey iman edenler!
Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin de sakın amellerinizi boşa
çıkarmayın!”
Kurban Bayramı bizlere, ‘kalbi sükûn,  kalbi huzur, kalbi hidayet,
kalbi rahmet, kalbi merhamet…’ vermektedir. İnsana değer kazandıran
manevi bir ikramın şükür edasıyla tekbir getiriyorsunuz!
Kurban Bayramı, bir ve beraber olma şuurunu; bu şuur etrafında insani
değerlerimizi, âlâ-i illiyin seviyesine çıkarma gayretini ifade eder.
O gayret bizlerden; adil, arif, zarif, narin, tevazu sahibi, empati
yapmayı, haddimizi bilmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sevgiyi,
saygıyı ve güvenilir olmayı öğretir. Bu duygularla en yakınımızdan
başlayarak halka halka genişleyen bütün canların kurban bayramı aynı
zamanda, ‘milli bir seferberliğin reçetesini bizlere ikram eder’
O seferberlikte, insan sevgisinden vatan sevgisine yol alan o manevi
güzergâhın ihyası ve inşasında bizlere büyük ufuklardan haber verir.
Hac Suresi 37.nci ayette ne buyruluyor; “Onların etleri ve kanları
asla Allah'a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah'a karşı
gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi
ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız.
İyilik edenleri müjdele.”
Kurban Bayramının en büyük çağrısı bizlere, ‘kendin ol!’ diyor.
Kendini bilen, Hakkı bilir.
Hak yolcusu, Dua için ‘vakfeye duracak’ Hesap vermek için, ‘kendisini
hesaba çekecek’
Kâmil bir mü'min olabilmenin yolunda, ‘durulanacaktır’

Yazarın Diğer Yazıları