Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Kur'an-ı Anlayarak Okumak…

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Kur’an’ı tane tane, ağır ağır anlayarak okuma…
Fussilet Suresi 44 ayette şöyle buyrulur,
“O Kur’an, iman edenlere hidayet ve şifadır!”
Hidayet, “doğru yol, hak yolu…”
Bakara Suresi 2 ayette de şöyle buyrulur;
“İşte bu, o Kitap’dır ki onda şüphe yoktur,
Takva sahipleri için bir hidayettir.”
Kur’an’ı, ‘anlayarak’ okuduğunuz zaman huzur buluyorsunuz!
Kur’an, “mü’minleri müjdeliyor!”
Mü’minun Suresi 1. Ayette şöyle buyrulur;
“Mü’minun (o mü’minler) mutlaka kurtuluşa ermiştir!”
Kur’an’ın her ayeti, ‘zikir/ tesbih/ derstir…
A’raf Suresi 2 ayette şöyle buyrulur;
“Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için 
Ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır.
Allah Resulü(sav), “Benim ahlakım Kur’an ahlakı” 
Hayatımızla ilgili bütün misaller Kur’an’da yer alıyor!
Furkan Suresi 1 ayette şöyle buyrulur, 
“Âlemlere bir korkutucu (bir uyarıcı) olsun diye,
Furkan’ı (hak ile batılı ayıran Kur’an’ı)
Kuluna indiren Allah ne yücedir.” 
Bütün insanlığa/ kavimlere, ‘uyarıcı peygamberler’ gönderiliyor!
Kur’an her birini tasdik ediyor…
Kıyame Suresi 36 ayette şöyle buyrulur;
“İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”
Biraz tefekkür ederseniz, “insan kâinatın özü ve özetidir!”
En büyük marifet nedir?
“Kendini bilmektir!” Öyle ki, kendini bilen Rabbini bilir!”
Sabır ibadettir, tevekkül ibadettir, çalışmak ibadettir…
Kamer Suresi 17 ayette şöyle buyrulur;
“Şanım hakkı için (biz), Kur’an’ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık.
O hâlde bir nasihat alan var mı?”
Zümer Suresi 27 ayette de şöyle buyrulur;
“And olsun ki, bu Kur’an da, insanlar için her çeşit misaller getirdik;
Umulur ki ibret alırlar”
Kur’an’ı okuyarak/ anlayarak dinlemek… 
Kur’an da verilen misaller üzerinde düşünmek…
İsra Suresi 106 ayette şöyle buyrulur;
“Hem onu, bir Kur’an olarak (ayet ayet) kısımlara ayırdık ki,
İnsanlara onu (iyice anlayabilmeleri için) dura dura okuyasın!
Çünkü onu (hadiselere göre, size bir ders olmak üzere) azar azar indirdik”
Anlayabilmek… Sindirebilmek… Kur’an’ın boyasıyla boyanmak…
Taha Suresi 2 ayette ne buyruluyor;
“Biz sana bu Kur’an’ı güçlük çekmen için indirmedik!”
Hadis, Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz!”
İslam Dini, “her hükmüyle/ her şeyiyle kolaylık dinidir!”
İsra Suresi 9 ayette şöyle buyrulur;
“Muhakkak ki bu Kur’an (insanları) en doğru yola hidayet eder.
Ve salih amel işleyen mü’minlere, kendileri için
Şüphesiz büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler!”
Yâ-Sîn Suresi 1-2 ayette şöyle buyrulur;
“Yâ, Sîn. Hikmetli Kur’an’a yemin olsun!”
Ahlaki sözlerle, nasihat verici sözlerle, 
Kur’an biz insanları, ‘uyarıyor’ 
İnancımız, “Allah’dan korkun” buyuruyor
İnancımız,  “aranızdaki hali (ihtilafı) düzeltin” buyuruyor
İnancımız,  “Allah’a ve Resulüne itaat edin!” buyuruyor
Enfâl Suresi 2 ayette şöyle buyrulur;
“Mü’minler ancak o kimselerdir ki,
Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir;
Kendilerine O’nun ayetleri okunduğunda;
(bu, onların) imanlarını artırır
 Ve (onlar yalnız) Rablerine tevekkül ederler.”
Hayat, takva sahipleri için güzeldir…
Hayat, ilimde derinleşenler için güzeldir…
Hayat, Salih amel işleyenler için güzeldir…
Hayat, Hayırda yarışanlar için güzeldir…
Hayat, iffetli insanlar için güzeldir…
Nur Suresi 1 ayette şöyle buyrulur;
“(Bu) bir süredir ki, onu indirdik
Ve onun(hükümlerini) farz kıldık;
Ve onda apaçık ayetler indirdik.
Ta ki, siz ibret alasınız”
İbret, bizlere ‘sakınmayı…’ öğretir.
Sakınanlar, ‘helali haramı birbirinden ayıranlar’
Sakınanlar,  ‘vakarlarını koruyanlar’
Sakınanlar,  ‘akitleri yerine getirenler’ 
Sakınanlar,  ‘müşriklerden yüz çevirenler’
Sakınanlar,  ‘Allah’a sığınanlardır’
Hacc Suresi 1 ayette şöyle buyrulur;
“Ey iman edenler! Rabbinizden sakının!
Çünkü kıyametin zelzelesi pek büyük (korkunç) bir şeydir”
Kur’an’ı anlayarak okumak, ‘hayata dokunabilmektir’ 
 

Yazarın Diğer Yazıları