Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

İz Bırakan Öğretmenlerimiz

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Geçtiğimiz gün emektar öğretmenlerimizden Mehmet Yılmaz Beyefendi
Sosyal Medyada bizlerle paylaştılar..
“Harput ve Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Harput Der” olarak, 24
Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle duayen/ aksaçlı eğitimci Faris
Aksakal ve tüm öğretmenler adına bir program düzenleniyor…
Bu program Harput Dernek Başkanı Kazım Atıcı koordinesinde teknik
komite üyeleri Sabahattin Key, Nuri Gürdaş, Gökhan Yıldırım’ın
katkılarıyla düzenleniyor…
Dernek Başkanı Kazım Atıcı’nın ifadelerine göre, “Programa emekli
eğitimci Faris Aksakal video konferans yoluyla katılırken mesai
arkadaşları Naim Toprak, İbrahim Taş, Süleyman Bektaş, Ali Rıza
Ekmekyapar, Muammer Aksoy, Ahmet Turan Yılmaz, Müslim Çelik duygu ve
düşüncelerini ifade ediyorlar…”
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle şehrimizde bir dönem Milli
Eğitim Camiasının her kademesinde hizmet veren muallimler/
öğretmenler; 40 yılı geçen zaman aralığında gözlerimin önüne geldiler…
Büyük bir edeple, büyük bir vakarla, yüksek bir moralle, kalbi ve
hasbi duygular içerisinde…
İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversitelerimizde…
Bir dönemi büyük bir gayret, heyecan, şevk ve aşkla temsil ettiler…
30-40 yıl öncesine gidiyoruz… Belki iletişim o kadar gelişmemişti… Ama
gönüllerin yangını sizleri de içerisine alıyordu…
İstiklal Marşı Şairimiz Akif, Muallimdir… Bayrak Şairimiz Arif Nihat
Asya, Muallimdir, Destan Şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu,
Muallimdir…
“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik!” mısralarının yazarı Usta
Şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’da bir Muallimdir.
Edebiyat kitaplarımızda yer alan birkaç Muallim Şairlerimizin
isimlerini de burada zikredelim;
“Rıfat Ilgaz, A. Hamdi Tanpınar, Tevfik Fikret, Faruk Nafiz Çamlıbel,
Nurullah Ataç,
Cahit Külebi, Behçet Necatigil, İlhan Berk, Ahmet Kutsi Tecer, Zeki Ömer Defne,
Nedim, Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin, Fazıl Hüsnü Dağlarca, İlhan Geçer…”
Elbette ki, Mevlana’da, Yunus Emre’de bu milletin gönül Muallimleridir…
Ahmet Kabaklı, Cemil Meriç, Nurettin Ardıçoğlu, Av. Fikret Memişoğlu,
Şükrü Kacar, Şeref Tan vesaire her biri bu şehrin Muallimleridir…
1860’lardan günümüze kadar birer irfan ocağı olarak, birer fikir
kaleleri olarak, birer edebi mahfil olarak düşündüğümüz ve
değerlendirdiğimiz; “Dergilerimiz ve Gazetelerimiz de…” gazi
basınımızın her biri, ‘Milli Mefkûre Mektepleridir…’
Gazi Atatürk’ün İstiklal Mücadelesinden sonraki ilk hedefi ne
olacaktır; “Millet Mektepleri…”
Ve kendileri de, bu milletin nazarında, “Başöğretmen…” olarak anılacaklardır.
Geçtiğimiz yıl, 1960 sonrası, Elâzığ Kız İlk öğretmen Okulu Mezunu
1970’li yılların Öğretmenleri bir araya gelmişlerdi… F.Ü. Eğitim
Fakültesi ve Manas Yayıncılığın müşterek katkılarıyla; “Bir Dönem
Hafızalara Taşınmıştı…”  Eğitimci Yazar Meftune Gül bu dönemin
Öğretmenlerini kitap haline getirmişlerdi…
Yine İnşallah Eğitimci Öğretmen Yazar Yurdal Demirel’in; “Cumhuriyet
Dönemi Elâzığ Öğretmenleri…” 4 veya 5 cildi bulan çalışmaları…
Bizlere, son bir asrın ‘eğitim fotoğrafını…’ bütün hatıralarıyla
kazandıracaklar.
Benim yıllarca gördüğüm bir gerçek var; “edebinden vakarından, eğitim
disiplininden ve ciddiyetinden, hamiyetli duruşundan, bilgiye ve
irfana yönelişinden asla taviz vermeyen öğretmenlerimiz…” Onlar görev
süreleri içerisinde her ne kadar, ‘haksızlığa uğrasalar da bunu
eğitime yansıtmadılar…’ Toplum içerisinde tartışmadılar. Nezaketini/
veya üslubunu da bozmadılar.
Görevlerini büyük bir aşk, gayret ve heyecanla yapmanın arzusunu
sürekli taşıdılar…
Öğretmenlik, ‘en kutsal bir sanattır…’  Devletlerin yükseliş
dönemlerine dikkatle bakınız!
İlimde, İrfanda, Sanatta, Marifette, Hakikatte sizleri de cezbeden
mükemmeli yakalamak için ruh dünyanızı kuşatan bir anlayış vardır.
Anne ve babalar, nasıl evlatlarının üzerinde büyük bir merhamet, büyük
bir şefkatle titriyorsa; Öğretmen/ veya Muallimlerimiz, ‘gelecek
nesiller üzerinde büyük bir edeple/ veya vakarla titrerler’  Bu
memleketin en dertli insanları kimlerdir derseniz, “Öğretmenlerdir”
derim.

Yazarın Diğer Yazıları