Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

İletişim Müzesi

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Cumhuriyetin 100.ncü yıldönümünde Fırat Üniversitesi’nin yarım asra ulaşan serüveniyle; Bilim ve İrfan dünyamıza çok büyük katkıları olduğunu bilmekteyiz…

Bu tarihi serüvende, tarihi roller üstlenen Fırat Üniversitesi’nin eski rektörleri Prof. Dr. Eyüp Günay İspir(1992-2000), Prof. Dr. Ahmet Feyzi Bingöl(2000-2004, 2008-2012), Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz(2004-2008), Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ(2021-2020) ve şimdiki rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş(2020- ); Elâzığ Türk Ocaklarının marifetiyle tarihi bir panele katılım sağlayacaklar.

Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 07 Kasım 2023 tarihi, Saat 19.00’da Fırat Üniversitesi’nin tarihi gelişimini dinleyeceğiz!

Fırat Üniversite’nin ilk ve kurucu Rektörü Prof. Dr. Mustafa Temizer’i rahmetle anıyoruz. Sn. Temizer’den sonra Fırat Üniversitesi’nin rektörlüğünü yapan Prof. Dr. Arif Çağlar’a da bu köşemizden sağlık ve esenlikler dileğimizi iletiriz.

Türk Ocakları Elâzığ Şube Başkanı Doç. Dr. Yavuz Haykır’a da, her bakımdan “ahde vefa olarak yâd edeceğimiz…” bu tarihi oturumu gerçekleştirdikleri için tebriklerimi belirtirim.

07 Kasım 2023 Salı Günü Saat 10.30’da F.Ü. İletişim Fakültesi “İletişim Müzesi” açılış töreni düzenleniyor. Bu tören çerçevesinde, Fotoğraf Sanatçıları Feridun Şedele ve Öğr. Gör. Recep Bağcı’nın hazırladıkları, “Fotoğraflarda Yaşayan Harput Karma Fotoğraf Sergisi “ sanatla tarihi bütünleştirmiş oldular.

F.Ü. İletişim Fakültesi’nin ilk Dekanı Prof. Dr. Asaf Varol ile başlayan akademik yolculuğun Şehrin Basın Hayatına önemli katkıları olduğunu söylemeliyim.

Atatürk Araştırma Merkezi’nin önemli katkılarıyla, “Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu 19-21 Ekim 2016 tarihinde Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Ev Sahipliğinde…” yapılacaktı.

Sempozyum Düzenleme Kurulunda, Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Nihat Büyükbaş, Prof. Dr. Mehmet Canatar, Prof. Dr. Enver Çakar, Prof. Dr. Aydın Çelik, Prof. Dr. Mustafa Turan, Prof. Dr. Ömer Osman Umar, Özcan Yalçın, Mehmet Karaaslan, Doç. Dr. Ayşe Fulya Şen, Ali Canpolat ve Bedrettin Keleştimur yer alıyorlardı. 70 Bildirinin Sunulduğu, “Bilgi Şöleni 3 Cilt Halinde Basın Tarihimizin Kaynak Eseri olacaktır…”

FÜ İletişim Fakültesi, “İletişim Müzesi” şehrimiz açısından ve hem de Türkiye’mizdeki İletişim Fakülteleri arasında, ‘bir ilke imza atıyor olması…’ çok önemlidir. Emeği geçenleri yürekten kutlarım. İletişim Müzesi öyle bir zenginlik kazandırıyor ki, ‘iletişim teknolojilerindeki serüveni gözlerimizin önüne taşıyor’ İşte sizlere başlı başına uygulamalı eğitim…

F.Ü. İletişim Fakültesi’nin kuruluşunun 25.nci yılındayız. F.Ü. İletişim Fakültesi 25 yıl içerisinde; “binlerce iletişimci mezun verdi!” Şehirle bütünleşme yolunda da, önemli adımların atıldığını da söyleyebiliriz. F.Ü. İletişim mezunları sadece Elâzığ Şehrinde değil, Türkiye’nin dört bir yanında önemli görevler üstlenmeye başladılar. Tabir yerinde ise, “İletişim Sektöründe yeni bir kuşak yetişti. Biz buna eğitimli/ kendisini sürekli yenileyen kuşak diyoruz”

Bizler Medyayı tarif ederken; “Kitleler arasında veri alışverişi sağlayan internet, televizyon, radyo, gazete, dergi gibi (görsel, işitsel, hem görsel, hem işitsel) araçların tümüne…” medya diyoruz. F.Ü. İletişim Müzesi bizleri, İletişim Sektöründe bir bakıma uygulamalı olarak; ‘tarihi serüvenine götürecektir!’

İnsanlık tarihinde, İletişim teknolojileri açısından üç önemli icat vardır;

“Yazının İcadı, Matbaanın İcadı, Bilgisayar’ın İcadı…”

Belki yazının icadıyla, “binlerce yıl ötelere gidiyorsunuz…” İnsanlık tarihinde önemli medeniyetlerle buluşuyorsunuz… Medeniyetlerin etkileşimiyle bir önemli bilginin akışına kendinizi kaptırıyorsunuz…

Şurası bir gerçek ki, Radyo’nun ve sonrasında Televizyonun İcadı, 19,yy ve 20.yy’ın getirdiği çok önemli birikimlerdir. Bu dönem, “Elektrik, Telgraf, Telefon, Radyo Dalgaları…” İletişim Teknolojilerinin olmazsa olmazı olan icatlardır. “Sanayi Devrimi” bu dönemin eseridir. Bu dönem, “değişim çağı…” olarak da isimlendirilir.

İletişim Teknolojileri Müzesinde bizler, “ilk kullanılan İletişim Teknolojilerinden günümüze doğru bir yolculuk yapıyoruz!” Bu yolculuğun insanlığı nasıl etkilediğine de şahit olmaktayız.

Yazının, Kâğıdın, Matbaanın, Fotoğraf Makinası, Radyonun Tarihi, Sinema ve Televizyonun Tarihi vesaire dikkatlice incelendiğinde artık 21.nci arın bütünüyle, ‘bilgi asrı…’ olduğu gerçeğiyle buluşuyoruz. “İletişim Müzesinde…” bilginin sessiz ve soluksuz yürüyüşünü dikkatle inceledim.

Yazarın Diğer Yazıları