Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Heyecan ve Moral

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Kurban Bayramından sonra, il dışına 15 günlük bir seyahatimiz oldu.
Hadis, “Seyahat ediniz, sıhhat bulun!”
Ecdat, “Tebdil-i mekân da ferahlık vardır!”
Malatya, Kayseri, Ankara, Eskişehir, Kütahya, İstanbul, Balıkesir,
Bursa ve dönüş…
Elazığ Şehrinin ne kadar ‘durağan bir dönemi yaşadığını…’ görüyoruz!
Bu şehir, ‘deprem faciasını yaşadı’
Akabinde, ‘pandemi dönemi’
Bu şehrin kendisini kısa dönemde toparlaması elzem!
Elazığ Şehrinin fotoğrafını, ‘sektörler bazında ihracat rakamlarıyla
da…’ çekebilir siniz?
Ocak- Temmuz 2022 ayları, Elazığ Şehrinin Toplam İhracatı; “202 milyon
759 bin dolar!”
Bu ihracatın, “yüzde 87. 57’lerini Madencilik Ürünleri oluşturuyor!”
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri, toplam ihracatın, “yüzde 5.5’lerini
oluşturuyor.”
Toplam ihracatın, “yüzde 1,5’lerini İklimlendirme ve Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller!”
Toplam İhracattan Maden Ürünlerini çıkarınız, bu şehrin, 24 sektördeki
altı aylık ihracatı sadece;
“25 bin dolar civarındadır!”
Seyahatimizde gittiğimiz ilerin ihracatı; Ankara (5. 3 milyar dolar),
Balıkesir (479 bin dolar),
Bursa İlimiz (7.9 milyar dolar),  Eskişehir (620 bin dolar), İstanbul
(49,9 milyar dolar),
Kayseri (1.6 milyar dolar), Kütahya (257 bin dolar), Malatya (212 bin dolar)
Malatya İlinin İhracatının yüzde 50’lerini, “Kuru Meyve ve Mamuller!”
oluşturuyor.
Şunu ifade etmek isterim, bir söz söylerken, ‘o sözün altını dolduralım’
Şehrin, bilumum eksiklerini görelim.
Bir şeyler yapılacaksa, ‘istişare ile şura ile…’ yapalım.
Şu şehirde, ‘ortak bir akıl…’ oluşturalım.
Elazığ Şehrinin en büyük kaybı/ dezavantajı, ‘beyin ve sermaye göçüdür’
1970’li yıllarda Elazığ Şehri, ‘metropoliten bir şehirdi’
Türkiye’de ilk sekiz şehir arasında yerini alıyordu.
1995’li yıllarda, şehrin toplam nüfusu, ‘750 bin olarak öngörülüyordu’
2000’li yıllara geldiğimizde, Elazığ Şehri öngörülen hedeflerin çok uzağındaydı.
Dönemin Valisi Osman Aydın Beyefendiye, “Elazığ Ekonomi Kurultayı!”
yapılması teklifini götürdük.
Valimiz Osman Aydın, dönemin Vali Yardımcısı Erdoğan Bektaş Beyefendi
ile böyle bir kurultay hazırlıklarının başlaması talimatını verdiler.
Fırat Üniversitesi, 244 akademisyeniyle 14 sektörde çok ciddi bir
çalışmaya imza atacaktı. Şehirde, müthiş bir heyecan vardı. İstisnasız
8 aylık bir çalışma neticesinde; “01 Haziran 2001 tarihinde Elazığ 1.
Ekonomi Kurultayı ve Kurultaya eş zamanlı olarak da Elazığ 1. Sanayi
ve Ticaret Fuarı açılacaktı!”
Şehrin kaderinde, ‘etkili olan iktisadi verimliliği yüksek bir
çalışma…’ kısa zamanda kendisini gösterecekti…
Bu çalışmaları, “Elazığ Kültür Kurultayı…” takip edecektir. Anadolu’ya
model her bakımdan model olan, Kurultay Çalışmaları dönemin Vali
Yardımcısı Dr. Ömer Toraman tarafından büyük bir titizlikle
yürütülecekti. Şehrimizle İlgili önemli eserler (ELESKAV marifetiyle)
kazandırılacaktı.
O heyecanı ve yüksek morali dönemin Valisi Muammer Muşmal ile yaşamaya
devam edecektir. “Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…” Bu şehir, “Cengiz
Aytmatov’u ağırlayacaktı…” Bu şehir, Nursultan Nazarbayev’in misafiri
olacaktı… Bakü’de, Bişkek’te, Almatı’da programlar birbirini takip
edecekti.
“Elazığ Okuyor” projesi, “Türkiye Okuyor!” projesine dönüşecekti.
O dönemlerde, ‘sivil toplum örgüleri daha canlı, daha dinamik, daha arzulu…’
“Elazığ Buluşuyor!” projesiyle de, “şehrin ekonomisi sektörler bazında
masaya yatırılacaktı!”
2014 yılına geldiğimizde, şehrin Valisi, Ömer Faruk Koçak’tır.
Kendilerine, “Ekonomi Kurultayının ikincisinin yapılması teklifini
götürüyoruz!” Kasım-2014 tarihinde, “Elazığ Kalkınma Kurultayı!”
gerçekleşiyor. Bu kurultayda, ‘öncelikli sektörler…’ üzerinde
yoğunlaşılıyor.
1990- 2022 yılları arasında, “Elazığ- Bakü hattında…” Tarih, Kültür,
Sanat, Edebiyat, Musiki vesaire alanlarda onlarca çalışma büyük bir
başarıyla yürütüldü. Her biri, ‘sosyal mühendislik niteliğinde…’
çalışmalardı. Bu çalışmaların her biri, ‘şehrin katılımıyla
gerçekleştiriliyordu’
Valilik, Belediye, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, ETSO ve İlgili Sivil
Toplum Örgüleri…
“2021 Yılında Elazığ Şehrinde; “Türkiye- Azerbaycan Uluslararası
Üniversitesinin Elazığ Şehrinde Açılması…” yönünde, ‘ortak bir akıl
oluştu’ Bu konuda, çok olumlu tepkiler aldık. Böyle bir bilim
yuvasının hayata kazandırılmasıyla; Elazığ Şehrinin Türk Dünyasında
önemli bir konuma taşınacağı görüşünde birleşildi.
Şehrin bilim ve eğitim alanında çok önemli bir katma değere ulaşacağı
kanaati de hâkim…
Tekrar ifade etmeliyim, “Elazığ Şehri bir Üniversite Şehridir!” Bilim
hayatında, Harput’un tarihi konumunu da unutmayalım. Beyazit
Kütüphanesine gidiniz, “150’nin üzerinde doğun yeri Harput olan bilim
adamını eserleriyle buluşursunuz!
Son yazılarımızda da vurgu yaptık; “Ekim-2022 ayı içerisinde
gerçekleştirilmesi düşünülen Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarında…”
Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Aynur Attar, Azerbaycan Yazarlar
Birliği Başkanı Anar Rızayev, Gazeteci, Yazar, Siyaset Adamı Ganiye
Paşayave; Sabir Rüstemhanlı, Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fak.
Dek. Prof. Dr. Tamilla Aliyeva aramızda olsunlar. Türk Dünyası Hizmet
Ödülünü de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İlhan Aliyev’e verelim.
Karabağ’ın Kurtuluşu her iki kardeş Ülkenin geleceği içinde stratejik
öneme sahiptir.
Bu şehrin, “Yüksek bir Heyecan ve Morale ihtiyacı…” olduğunu söylemek isterim.
Geçmişte yaşadık, “talep edilirse…” karşılığını mutlaka alırız. Selamlar

Yazarın Diğer Yazıları