Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Hedef Aile ve Nesli Korumak

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

8 Mart tarihi, “Dünya Kadınlar Günü!” 
2021 yılında, ‘nerelerdeyiz’ Hiç düşündük mü?
Bakara Suresi 42 ayette ne buyruluyor;
“Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı batıl ile karıştırmayın
Ve hakkı gizlemeyin”
Dürüst, samimi ve her zaman için de ‘adil olmalıyız’
Yüzümüzü Hakk’ın bizlere tuttuğu aynaya niye çevirmeyiz?
Kendimizi niye sorgulamayız!
Kadını yücelten, en ala makamlara taşıyan Yüce dinimizdir!
İnancımız, “cennet annelerin ayağı altındadır!” buyuruyor
“Anne!” sevginin, merhametin, şefkatin, iyiliklerin ismidir!
Aile çatısını oluşturan, ‘anne-baba ve evlatlar…’
O kutsi çatının mimarları, Rol Modelleri, ‘Anne ve Baba…’
Ahzâb Suresi 35 ayette ne buyruluyor;
“Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar,
Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar,
İtaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar,
Doğru erkeklerle doğru kadınlar,
Sabreden erkeklerle sabreden kadınlar,
Allah’a derinden saygı duyan erkekler,
Allah’a derinden saygı duyan kadınlar,
Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar,
Oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar,
Namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar,
Allah’ı çokça anan erkeklerle, Allah’ı çokça anan kadınlar,
Var ya işte onlar için Allah bağışlama,
Ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”
Kadın ve Erkek birlikte anılıyor…
İnancımız, “kadının erkek, erkeğin kadın üzerinde hakkı olduğunu!” ifade eder!
Nisa Suresi 1 ayette ne buyruluyor, “Rabbinizden korkun!”
“Akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının!”
Temel felsefe nedir, “insanın, ailenin, neslin korunması…”
Sağlam ve sağlıklı bireylerden, ailelere…
Sağlam ve sağlıklı aileler bizleri onurlu bir millete taşıyacaktır…
Milletin temel taşında da, harcında da, ‘aile’ vardır…
Ailenin manevi rıhtımında, ‘kadın…’ yer alır.
Nisa Suresi 128 ayette şöyle buyrulur;
“Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden
Veya (kendisinden) yüz çevirmesinden endişe ederse,
O takdirde anlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine bir günah yoktur.
Sulh (anlaşmak) daha hayırlıdır.
Zaten nefisler kıskançlığa yatkındır.
Eğer iyilik eder ve (geçimsizlikten) sakınırsanız,
Artık şüphesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.”
Aile içerisinde, toplum içerisinde, ‘sulha giden yolu seçmek…’
Nefislerimizle değil, ‘akli, kalbi, örfe uygun yaklaşım…’
Tevbe Suresi 71 ayette de şöyle buyrulur;
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar ise 
Birbirlerinin dost (ve yardımcı)dırlar.
İyiliği emreder kötülükten yasaklarlar,
Namazı hakkıyla eda ederler, zekâtı verirler,
Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar,
Allah’ın kendilerine (ahirette de) merhamet edeceği kimselerdir.
Şüphesiz ki Allah, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir,
Hâkim(her işi hikmetli olan)dır.”

8 Mart tarihi, “Dünya Kadınlar Günü!” 
Bugünün hakkını verebilirsek ne mutlu bizlere!
2019-2020 yılı evlenen ve boşanan çiftlerin sayılarına baktınız mı?
Asıl vahamet orada! 
“2019 yılında 542 bin 314 aile yuva kuruyorlar…
Asıl vahim olan bizleri derinden üzen/ etkileyen nedir?
Aynı yıl içerisinde, “156 bin 587 aile boşanıyorlar!”
Bu ne demektir, “her yüz evli çiftten 28,8’i ayrılıyorlar!”
“2020 yılında 487 bin 270 aile yuva kuruyorlar…
Aynı yıl içerisinde, “135 bin 022 aile boşanıyorlar!”
Bu ne demektir, “her yüz evli çiftten 27,7’i ayrılıyorlar!”
2020 yılında 135 bin 22 çift boşanırken bir acı gerçek de;
“124 bin 742 çocuğun velayete verilmesi…”
Söylerim sizlere, ‘bizler geleceği nasıl koruyacağız’
Sağlıklı ve güvenilir bir nesli nasıl inşa edeceğiz?
TUİK verilerine göre 2020 yılının bir başka fotoğrafı!
“Türkiye’de insanımızın yüzde 48,2’si mutlu…”
Bu ne demektir, ‘sevinçleri ve acıları paylaşmıyoruz’
Birbirimizle, ‘iyilikte…’ yarışmıyoruz!
Bir farklı nüans nedir biliyor musunuz?
“Bu ülke de okul bitirmeyenler daha mutlu!”
Böyle bir çarpıklık, böyle bir tezat nasıl olabilir?
Okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı, ‘yüzde 54,4…’
Yükseköğretim mezununda mutluluk oranı, ‘yüzde 44,2…’
Garip değil mi? TUİK rakamları bunu söylüyor!
En sağlıklı evlilikler, ‘Doğu Anadolu’muz da…’
2020 yılında en yüksek boşanma hızının olduğu İlimiz,
Antalya, “binde 2,47…” İzmir, “binde 2,45…” Muğla, “binde 2,40…”
Boşanma hızının en düşük olduğu illerimiz;
Şırnak, ‘binde 0,29…’ Muş, ‘binde 0,25…’ Hakkâri, ‘binde 0,24…’
Bu konularda, ‘derinliğine çalışmamız’ gerekiyor!

Bu Ülkenin Acı Gerçeği, “Kadın Cinayetleri…”
Bir Mü’min bir Mümin’i bilerek ve tasarlayarak nasıl öldürebilir?
Nisa Suresi 93 ayette şöyle buyrulur;
“Kim bir mü ‘mini kasten öldürürse,  
Cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir.
Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş 
Ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır”
Allah Resulü (sav) Veda Haccında şöyle buyuruyor;
“Mü’min, mü ‘mine haramdır, tıpkı bugünün hürmeti gibi.
Etini yemesi; gıyabında aleyhinde konuşması haramdır.
Namusu ona haramdır; ona zarar vermesi haramdır.”
Kadın cinayetleri bizleri kahreder, derinden yaralar!
Bugün, ‘tefekkür zamanıdır’ Kendimiz olma vaktidir!
Yıllara Göre Kadın Cinayetleri; 

Yazarın Diğer Yazıları