Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Harput Şiiristan

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

HARPUT AKŞAMLARI

Akşam, kandiller altında semânın
Efkâr yayına dokunur kemânın
Segâh makamıyla titrer karanlık
Harput akşamları vuslat deminin

HARPUT ANILINCA

İslâm âleminin vuslat şehriydin!
Gazi Belek’le Türklük sende taçlandı
Ahmet Yesevi’nin akan nehriydin!
Pir-i Türkistan’ı sende taçlandı!

HARPUT’TA EFSANELER

Hangi asır yaşamış bu efsane?
Zamana nefes veren tuğrası var
Asırlardan bize kalmış define
Gönül ve marifete çağrısı var
Onca kâlem edep besler gavsına
Hicapla kör dünyaya bağrışı var

HARPUT’UN FETHİ

On bir Ekim bin seksen beş tarihi
Harput’a Türk’ün mührünün vurulması
Ahlat’tan Harput’a vuslat rüzgârı
Türkmen obalarının kurulması
Kaleler içinde, yiğit ocağı!
Harput’ta başlar vatan olmaya hey
Yüreklerin fetihle durulması…

HARPUT’TA HOYRAT ESİNTİSİ
                (Elazığ- Bakü Buluşması Anısına)
Harput'ta, "Hoyrat esintisi" nedir?
Türk iline esen yeller sedadır
O seda, Fuzuli'de içli nağme
Nedim'de, dost meclisinde badedir

Harput, Âlem-i İslam'ın nuruyla
Yıkanmış, harcında iman suruyla
Hak böyle yazmış Türk'e huzuruyla
Kahramanlık borcu, onda edadır

HARPUT’TAN İSTANBUL’A

Harput’tan İstanbul’a gönül/ sevda yolu
Gül kokar yollar, hoyrat esintisi
İstanbul’un Anadolu’da tepesi;
Âlimler, Ulemalar şürekâsı

İstanbul’un bir yüzü, Harput Kapı
Harput Beyefendisi, Belek tavrı!
Fetih dilidir, Ahi Evran Yolu
Yürür asırlar, ‘âlimler/ edipler kervanı’

HARPUT’TAN KERKÜK’E

Fırat akar, kandiller yakar
Kerkük, Harput’a derdin döker
Sesim içlidir, hoyrattır
Kerkük sevdası hasret döker

HARPUT’TA KURŞUNLU CAMİ

Kurşunlu Cami, asırlık çınar
Her fecir, vuslat ateşi yanar
Erenler meclisi, her dem de konar
Her mekân manevi harcın elidir!

HARPUT’TAN
Güçlü bir ses yayılır, bu diyardan;
“O seste birleşir bütün yürekler”
Nağmesinde hasbi bir birlik vardır
“inleyen nağmeler” kâh Kerkük’ümdür
Kâh Harput’ta bir hoyrat esintisi…
Sevdam, Hazar’da ‘bir gönül yangını’
Bilirim herkesi sarmaz bu yangın!
Harput’ta sözlerin kanat çırpışı
Sesin hoş seda olup akışıdır…

HARPUT SEMASINDAN

Bir hilal gibi Harput semasından,
Mezre’ye düşen ışık dantelisin!
Hazar Baba’da, kıyamda düşlerim,
Yıkanır Hazar’ın mavi göğsünde
Efsunkâr Şehir, idealimsin sen!
Gönül dünyamın, Fırat’ta kaynağı
Türkülerim, Fuzuli diyarından
Yâr elinden aşk kâsesi sunulur
Şairler sofrasına bağrın açar.

HARPUT SOYLUDUR

Söyleyin yârenler, hep bir ağızdan;
Harput soyludur, geçilmez yağızdan
Asırlar boyu yürür, aynı izden
Hakk’ı söyler dilim, suru, sadedir…

HARPUT İLİNE

Şehr-i yâr derim Harput İl’ine
Sevdası alır götürür sırlara
Sırlar ilhamdır, şairin gönlüne
Gönül ırmağı akar asırlara

HARPUT DİYARINDAN

Mevlana gönüllü nefesler geçti
Lale, sümbül, tebrizi güller açtı
Şiirin ahenk bulduğu makamlar;
Bu diyarda Hoşseda olup geçti

HARPUT’TA ULU CAMİ DE…

Harput’ta, Ulucami’de divandayım
Anadolu’da, fethin dilindeyim
Meydanlarda, sancaklı ve tuğluyum
Canlarla, civanlarla huzurdayım.

HARPUT’U YAŞAMAK

Anadolu toprağı Türk’e vatan
Bağrında cennet; gazi-eren yatan
Şehadettir, nur üstüne nur katan
Türbe, imaret insana hâl olur

Kurşunlu Cami önünde bir çınar
Tarihten nice yaprağa al olur
Ötelere akıp giden bir pınar
 Yunus gibi dervişlere kal olur

Yazarın Diğer Yazıları