Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Güvenilir Olmak

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

“Güven, uhrevi bir tılsımı taşır

Gönül gözüyle bakarsan görürsün!

Hangi renk, hangi ışıkla ulaşır?

Marifetle dokunursan görürsün!

İster sözünü Kaf Dağı’ndan aşır,

Süzülmüş bir bulut gibi görürsün

Niyetinle yüzün düşer aynaya…”

Güngörmüş insanlar ne derler, “Birlikte yola çıkmak için gereken üç şey; Yürek, güven, sadakat!”

Şeyh Edebali ne diyorlar, “Kendine güven, tüm kapılar açar!”

Günümüzde insanımızın en büyük eksikliği, ‘sevgisizliktir…’

Bir insanda, ‘sevgi damarları tıkandı mı…’ asıl felaket işte o zaman başlar!

Allah’ın Resulü (sav), “Umut verip, güven aşılayıp da yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını iki dünyada da veremezsin!”

Sözlükte güven, “korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu…”

Dikkatinizi çekmek istiyorum, güven; ‘iman hakikatleri içerisinde…’ yerini alır.

Güven kavramında, ‘tereddütsüz inanma…’ İmanın özünde ne vardır, ‘teslimiyet…’

Güven, sosyal hayatın da temel direği/ dayanağıdır. Güven kelimesinin eş anlamlısı, “emniyet ve itimat” kelimeleridir. Güven kelimesinin zıt anlamlısı, ‘kuşkudur, şüphedir’

Mevlana ne diyorlar; “Güvendiğiniz dağlara kar yağdığında; en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırak”

Şüphelerden, yangından kaçar gibi kaçacaksın!

Ra’d Suresi 28 ayette şöyle buyrulur;

“(Onlar) O zatlardır ki, Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain olduğu halde; İman etmişleridir. Haberiniz olsun ki, Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain olur.”

Ahzâb Suresi 3 ayette şöyle buyrulur; “Allah’a güven, Allah vekil olarak yeter.”

İnsana iç huzuru veren de, sosyal barışı temin eden de, “Güven ve Emniyettir!”

Nisa Suresi 58 ayeti dikkatle okuyalım isterseniz; “Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir”

İlkeli, adil, dürüst, samimi, güvenilir insan, “kendisine güvenendir!” İman öyle bir cevherdir ki, ‘insanı yükselten de o cevherdir’

Güvenilir insan da hangi hasletler bulunmaz? Güvenilir insan, ‘asla ve kata, yalan söylemez’

Güvenilir insan, ‘ne ihanet eder ve ne de insanları aldatmaz’ Güvenilir insan, ‘doğru sözlü, güzel ahlak sahibidir’ Güvenilir insan, ‘iffetini ve izzetini koruyandır’ Haddi aşmayandır.

Allah Resulü (sav)’in yol arkadaşının en önemli sıfatı neydi; “Sadık, güvenilir bir dost oluşu…”

O sebepledir ki en güzel insan, “güven veren insandır!” Allah Resul’ünün (sav), yol arkadaşı, Hz. Ebubekir (ra.) nasıl anılırlar, “Sıddık…” olarak anılırlar. Hz. Ebubekir (ra.), sadakatte, insanlık tarihinde zirvede duran müstesna bir şahsiyettir.

Allah’ın Resulü (sav) bizlere ne buyuruyorlar;

“Dört özellik vardır ki, bunlar sende varsa, Dünyada elde edemediklerine üzülme.”

O dört özellik; “Emaneti korumak, doğru sözlü olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek…”

G. Bernard Snaw ne diyorlar; “Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; Düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.”

Bizler, ‘güven duygusunu…’ sürekli işleyeceğiz. Bir toplumda; “güven duygusu bir defa kaybedilirse;

Sonrası sürekli şüphedir…” İnancımızın bizlere giydirdiği elbisenin adı; “takva elbisesidir.”

O elbisenin bariz özelliği, ‘koruyucu bir zırh oluşudur’

Voltaire, “Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.”

Hayat merdiveninin ilk basamağında, ‘güven duygusu…’

Mü’minlerin özelliğini bizlere Kur’an haber veriyor; “(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir” İdeal Toplum, aynı zamanda; ‘güvenilir toplumdur’

Allah Resulü (sav) şöyle buyururlar; “Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, Ben de size cennetin güvencesini vereyim; Konuştuğunuzda doğru söyleyin, Söz verdiğinizde sözünüzü tutun,

Size (bir şey) emanet edildiğinde ona riayet edin, İffetinizi koruyun, Gözlerinizi (bakılması yasak olandan.) sakının Ve ellerinizi (haramdan) çekin”

Enfal Suresi 27 ayette de şöyle buyrulur; “Ey iman edenler, Allah’a ve Resulüne ihanet etmeyin,

Bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.”

İhanetle ilk akla gelen, ‘Münafıkların alametidir’ Münafığın alameti üçtür; Konuştuğunda yalan söyler,

Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz!”

Şunu iyi bilelim; “bir kişinin kalbinde; İman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, Hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz…” Ah! İnsanın gözünün içine baka baka, ‘nasıl yalan söylerler’

Ah! Gözünüzün içine baka baka; ‘nasıl aldatırlar’ Ah ki, Ah! Nasıl, ‘ihanet ederler’

Hud Suresi 112 ayette şöyle buyrulur; “O halde emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Beraberinde ki Tevbe edenler de! Ve (Allah’ın koyduğu) hududu aşmayın! Çünkü O, ne yaparsanız hakkıyla görendir.”

Bugünlerden yarınlara en önemli mirasımız ne olabilir; “Güvenilir Olmak…” ve “Haddi aşmamak…”

Müslüman Kimdir?

“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.”

İşte temel ölçü burada… Bu ölçünün gizlisi veya saklısı yok…

Hadis, “Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” (İbn Hanbel, II, 349)

Emanet, ahde vefa her biri inancımızın gereğidir. “Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur!” Bu kadar, keskin mi? Evet efendim!

Müslüman, Müslüman’a hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda, yüzüstü bırakmaz…

Bunların her biri, ‘inancımızın emri…’

“Güzel gören, güzel düşünür, Hayra yoran, hayra bürünür.

Dil her boğumda kalbe çarpar; kalbin sükûtu halde görünür!”

Şu fani hayatta, ‘güzel görecek, güzel düşünecek, hayatı da bilumum güzelleştireceğiz’ Bu bir gaye ve de gayrettir. Belki de her yazımızda, “erdemli insan…” vurgusu yapıyoruz.

“Sevgi yolu diken olur, taş olur.

Çetin yollar bize sır, sırdaş olur

Vefa; Yunus dili, Ferhat yüreği

Hayat kâh nimettir, kâh aş olur

Çileye tebessüm gönüldaş olur’”

Gün olacak, ‘çileye tebessüm edeceğiz’ Hayatın zorlukları altında bunalmayacağız.

“Güvenilir Olma…” ilkelerini, ‘olmazsa olmazımız..’ olarak sürekli sizlerle paylaşacağız.

Selam ve Muhabbetle

Yazarın Diğer Yazıları