Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

F. H. G. Cemiyetine Tekliflerimiz

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti,
Elazığ Şehrimizde, Basın camiasını bir araya getiren Sivil Toplum Örgütümüz!
Kuruluşu 1988’lere kadar uzanan bu Örgümüz; 33 yaşında…
Gazeteciler Cemiyetini, “bir atölye…” olarak düşünürüm!
Gazetecileri, “şehrin vakanüvisleri!” olarak isimlendiririm!
Gazeteciler Cemiyeti, ‘örgütlü’ olarak ne kadar güçlü olursa;
Şehre olan katma değeri de aynı oranda artacaktır, şüphesiz!
Gazeteciler Cemiyeti, ‘kurumlar arasında köprüdür’
O köprünün ayaklarını bizler; 
İletişimiz dört önemli kaidesiyle güçlendireceğiz;
“Sevgi-Saygı, dürüstlük, güvenilirlik ve moral…”
Her gazeteci arkadaşımız, ‘aydın hareketini…’ temsil eder!
Gerçekte, ‘basınımızın gücü…’ buradadır!
İnşallah önümüzde ki aylarda, ‘normalleşme’ başlar!
Pandemi belasını üzerimizden atmış oluruz!
F.H.G.Cemiyeti Yönetimine, ‘tekliflerimiz’ olacak!
Öncelikle, “cemiyetlerin birleşmesini!” elzem görüyoruz
Bizim inancımız, “birlikte rahmet ayrılıkta azap var!” der.
“Bir olmak, diri olmak, iri olmak!” öncelikli şiarımız olmalıdır.

Basın Kurultayını Yapalım…
Cumhuriyet tarihinde ilk ‘Yerel Basın Kurultayı’ 
25 Mayıs 1935 tarihinde, “Devletin Öncülüğünde!” gerçekleşir.
Hedef nedir, “Yerel Basını Güçlendirmek!”
Her yıl yapılması yönünde tavsiye kararı alınan; “Yerel Basın Kurultayı!”
41 yıl sonra, 1976 tarihinde ancak yapılabilecektir!
Bizim teklifimiz nedir?
“3. Yerel Basın Kurultayını F.H.G. Cemiyetinin Öncülüğünde;
Şehrimizde Gerçekleştirelim!”
Bunu bir proje olarak da düşünebiliriz…

ELAZIĞ BASIN TARİHİ/ BİBLİYOGRAFYASI…
Elazığ’da, İlk Basımevi; Vali İzzet Paşa zamanında;
1866 tarihinde kurulur… 2021 yılındayız!
Matbuat/ Veya Basın Tarihimiz, 155 yaşında…
155 Yıl, Şehrin hafızasında; ‘yazılı kaynak…’
Bu yıllar içerisinde; ‘gazeteler, dergiler, kitaplar…’
Yazılı Basında/ veya Eser Sahibi İsimler…
Ne kadar, “Bilgi Sahibiyiz!”
Fırat Üniversitemiz ile F.H.G.Cemiyetinin Birlikteliği…
Bu birliktelikte oluşturulacak; ‘komisyon…’
Plan ve Proje dâhilinde; Elazığ Basın Tarihini Hazırlayabilir!
Bizler şunu iyi biliyoruz ki, 
Elazığ Basın Tarihi Üzerinde, ‘bilim adamlarımızın’ çalışmaları var.
Her şeyden önce çok önemli makaleler mevcut!
Belki de en önemli eksiğimiz, “Bibliyografya…”
Ecdat, “niyet hayır akıbet hayır” demişler. 

ELAZIĞ BASININDA GÜNDEM OLUŞTURMA…
Bu şehrin, ‘sosyal, kültürel, iktisadi bilumum hedefleri…’
O hedeflerin belirlenmesi ve o hedefler üzerinde yoğunlaşma!
Biz gazetecilerin görevi değil mi?
Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu ’nun veciz bir sözü vardır;
“Önce Selam, Sonra Kelam…
Önce Teklif, Sonra Tenkit…
Önce Refik (arkadaş) , Sonra Tarik (yol)
Bu Şehirde; Radyo-Televizyon ve Yerel Gazetelerimiz…
15 günde bir, “Cemiyet Çatısı…” altında bir araya gelerek;
Öncelikli ‘gündemleri…’ belirlemeli…
“Ortak akıl/ veya Ortak payda etrafında!” buluşmalıdır!
Bizler Medyayı nasıl tarif ediyorduk;
Medya,  “Her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran;
Eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel sorumluluğa sahip;
Görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne medya diyoruz.”
Basın, “Her çeşit haberi ve fikri, belirli aralıklarda basarak,
Topluma ulaştıran tüm yayın ürünleridir.”
Şu şehirde, ‘en ağır sorumluluklar’ biz gazeteciler üzerindedir!
Bu şehrin, ‘ortak bir akla’ ve ‘ortak hedeflere’ ihtiyacı var!

“BİLGİLENDİRME VE ANMA PROGRAMLARI”
Bu Şehrin 155 yılı bulan bir, “Basın/ veya Matbuat tarihinden!” söz ettik.
Daha yakın tarihimizde, “aramızdan ayrılan gazeteci arkadaşlarımız!”
Onlara karşı, ‘vefamız…’ ne oldu? 
Hangisine, “Sıla-ı Rahim…” yaptık. 
Aileleri/ veya yakınlarıyla birlikte, “anma programları!” yapabildik!
Her on beş günde bir, “aramızdan ayrılan bir meslektaşımız!”
Ciddi bir çalışmayla anılabilir. 
Bu çalışmalar, ‘kayıt altına alınarak’ gelecekte kitap olarak yayına hazırlanabilir.
Bu şekilde, “Elazığ Basın Tarihimizin Biyografyası…”  oluşur.

“N.G.KISAPARMAK İLETİŞİM MESLEK LİSESİ…”
Her zaman için söyleriz, “Elazığ Basını Doğunun Bab-ı Âli’si…” olsun.
F.Ü. İletişim Fakültesinin bu şehre olan ‘katma değeri’ çok büyüktür.
İletişim Fakültesi, F.H.G.Cemiyeti ile birlikte;
Çok önemli projelere imza atabilir.
Ve özellikle de, “Başarılı Gazeteciler Ödül Törenleri…”
Değişik formatlarla hazırlanabilir…
Basın camiamızın, “Anadolu İletişim Meslek Lisesine…” sahiplenmelidir!
Öncelikle, “Anadolu İletişim Meslek Lisesi…” proje lisesine dönüşmelidir
Bu Lisenin başında, Müdür olarak da, Ali Canpolat’ı görmek isterim!
Aklını, fikrini, yüreğini bu mesleğe veren bir insan, Ali Canpolat…
Bu Lisemiz, ‘yeni bölümlerle birlikte’ tezyin edilmelidir!
Şunu ifade edebilirim, “bütün bu projelerde katkı sağlayabilirim!”
Yeter ki, ‘birlikte hizmete imza atalım’
Basın camiası olarak da, ‘bir yürek olalım’
Her alanda bu güzel şehrimize, ‘katma değer’ sağlayalım!
Elbette ki, ‘cemiyetin asli görevleri arasında’
Meslektaşlarımızın, ‘acılı ve sevinçli günlerinde’ birlikte olmak!
Cemiyet çatısını ‘mesleki atölyeye dönüştürmek’
Selam, Sevgi ve Muhabbetle… Esenlikte Kalınız…
 

Yazarın Diğer Yazıları