Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

En Çetin İmtihanımız İsraf

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

İsraf sözlükte, “gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık!”
Bir yanda ekonomik sıkıntıları konuşurken beri taraftan da, ‘israfın
canlar sıkıcı manzaraları ile karşı karşıyayız!’
İsrafla ilgili rakamlar karşısında gerçekten soğuk terler döküyorsunuz?
“dünyada her yıl 931 milyon ton, Türkiye'de ise her yıl 18,1 milyon
ton gıda israf ediliyor!”
Gıda israfında maalesef dünyada 3.ncü sırada yerimizi alıyoruz!
Türkiye'de, “Kişi başı 93 kg gıda çöpe atılıyor!”
İsrafla ilgili rakamlar bile insanımızı, ‘isyana götürüyor’
A'raf Suresi 31 ayette şöyle buyrulur; “Şüphe yok ki Allah, israf
edenleri sevmez!”
İsrafın zıddı nedir, ‘tutumluluktur’
Furkan Suresi 67.nci ayette de şöyle buyrulur; “Onlar harcadıklarında
ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi
arası dengeli bir harcamadır!”
İnancımız bizlere, “yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz…” buyuruyor.
Toplum olarak kendimizi biliyoruz… Yaşadığımız şehri de, ülkemizin
dört bir yanını da yakından biliyoruz…
Bir defa israfı teşvik eden her türlü reklamdan da, gösterişten de,
‘oldukça sinirleniyorum’
Bizim ecdadımızdan kalan en güzel miras, ‘mutedil toplum oluşumuzdur’
Hiçbir konuda, ‘aşırıya gitmemektir…’ Ölçüyü kaçırmamaktır.
İsra Suresi 26.ncı ayette şöyle buyrulur; “Akrabaya hakkını ver,
yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma!”
Bu milleti bir bütün olarak ayakta tutan da, ‘infak kültürüdür’
O kültürde, ‘bölüşme vardır, üleşme vardır’
O kültürde, ‘içimizdeki zayıfı tutup ayağa kaldırma vardır’
Bütün bunları yaparken de; ‘ölçülü davranmamız isteniyor’
İnancımız bizlere, ‘saçıp savurmayınız’ diyor.
“Tutumlu Olma…” konusunda o kadar uyarıcı/ veya bizleri yönlendirici
ifadeler var ki…
Allah’ın Resulü (sav.) “Tutumlu olan muhtaç olmaz!”
Geniş zamanlarda, ‘nimetin kıymetini bileceğiz’ Onu, zayi etmeyeceğiz!
Hz. Ömer, “Herkese, israf olarak canının her istediğini yemesi yeter!”
Hz. Ali, “İktisat, az şeyi çoğaltır, israf, çok şeyi azaltır.”
11. Abdülhamid, “ülkeleri iflasa sürükleyen amillerin başında israf gelir!”
Bu ülke, “israf politikalarından verim/üretim politikalarına doğru
hızlı bir şekilde dönüşüm politikalarını oluşturmalıdır!”
Yeraltı ve yer üstü kaynaklarıyla bu ülke, ‘zengin bir ülkedir’
Kaynaklarımız üzerinde azami titreyerek; ülke insanımızın menfaatleri
doğrultusunda kullanıma hazır hale getirmeliyiz!
İsra Suresi 27 ayette şöyle buyrulur; “Çünkü saçıp-savuranlar şeytanın
kardeşleri olmuşlardır, şeytan ise Rabbine karşı nankördür.”
Her şeyden önce, “ülkemize, taşına toprağına, havasına, suyuna
nankörlük etmeyelim!”
Ülkemize sevdalı olacağız… “Vatan sevgisi imandandır…” hadisini,
yüreğimize kazıyacağız!
Bu sevdayla, bu yürekle hadiselere bir bütün içerisinde nazar edeceğiz…
A .Lous, “Bir ulus ne kadar derin bir iktisadi bunalım içinde ise,
ziynet ve süs eşyası ile o kadar savurgandır!”
Bu fotoğraf maalesef bizimde fotoğrafımız… Son bir aydır basınımızı
meşgul eden malum haberlerle Türkiye sarsılmakta… Bu ülkeye, bu ülke
insanına yazık diyorsunuz!
İsraf, bizim en büyük düşmanımızdır…
Ebu’l Fethi’l- Büsti, “Parana şefkat eyle, malına acı, telef etme ki,
ayıptan ve borçtan kurtulasın.”
Sade, mahcup, adil,  edepli, vakarlı, ölçülü, tutumlu yaşamayı bir
bakıma 21.nci asır insanı terk etti…
Dahası mı, “biz olma…” şuurunu da terk ettik. Günümüz insanında, “ben
egosu…” çok güçlendi.
“birlikte rahmet, ayrılıkta azap var!” temel ahlaki realitesini de
özümseyerek yaşama azmimiz azaldı diyebilirim… İsraf, hisleri de
giderek köreltti, diyebiliriz.

Yazarın Diğer Yazıları