Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Elazığlı Divan Şairimiz Nevzat İspir!

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Elazığlı Hemşehrimiz aile büyüğümüz Göz Doktoru Nevzat İspir…
Elazığ’da, ‘yaşayan divan şairimizdir’
Dr. Nevzat İspir, Ağın İlçemizin ilk Belediye Başkanı /1947-1960),
 Ekrem İspir’in oğludur. 
Ağın Kaymakamlığınca, “Ekrem İspir Konağı…” tekrar hayata kazandırıldı!
Bu Konak 1970’lere kadar, “İSPİR AİLESİNİN” ikamet ettiği bir Konaktır!
Keşke diyorum, bu tarihi Konak ile bağ ve bahçesi birlikte yaşatılsaydı?
Ekrem İspir, Ağın’a, ‘ilkleri getiren…’ bir insandır!
İlk defa, ‘radyoyu…’ İlk defa, ‘fotoğraf çekimini…’
Ekrem İspir, ‘mahir bir marangozdur’
Evde bulunan, ‘ahşap sandalyeler’ ve işlemeler onun eseridir.
Sürekli kendisini yenileyen bir tüccardır!
İyi bir aile reisidir… Evinde örnek bir baba, ‘muallimdir’
Eşiyle, evlatlarıyla birlikte sohbet kültürüne önem veren bir aile reisidir…
Ekrem İspir, İmam Efendinin sohbetlerinde bulunmuş;
Aile büyükleri olarak da, ‘tasavvufi ortamlarda dersler almış’ muhterem bir şahsiyet

Dr. Nevzat İspir, rahmetli babamla; ‘hala ve dayı çocuklarıdır’
Sosyal ve Kültürel hayatımızda, aile ve çevre ortamı çok önemlidir.
Nevzat İspir’in bizlere anlattıklarına göre, 
Ekrem İspir’in ‘yayınlanmamış bir romanı’ bulunuyor.
Ve ‘yayınlanmamış şiirleri…’ 
Tarihi ve Edebi Kültür, ‘aileden…’ geliyor!
Dile, Edebiyata, Güzel Sanatlara, Musikiye aşina olan bir aile…
Rahmetli Babamda bizlere anlatırlardı,
İmam Efendilerin, Dede Nüzhetlerin, birçok âlim, münevver insanın;
Bu yöre insanı ile hemhal olduğu sıklıkla anlatılır…
O yıllarda, ‘İlmi, tasavvufi, edebi sohbetler’ aile ortamını yakından etkiler.
Ağın İlçesi, Cumhuriyetin ilk yıllarında da, ‘önemli bir muhittir’
İlmi bir terbiye içerisinde yetişen ‘erdemli bir nüfus…’ vardı!
Aile büyükleri genelde, Harput’ta, “Sultani veya medrese tahsilleri” yapmışlar!
Devlet kademelerinde görevlerde bulunan aileden insanlar…

Harput’un yetiştirdiği önemli divan şairlerimizden;
Şair Rahmi, Ömer Naimi Efendi, Kanbalak-zade Hazmi, 
Hacı Hayri Bey, Çeribaşı- zade Asım ve Ali Beyler, Mustafa Sabri Efendi, 
Sungur-zade Abdulkerim Efendi, Müftü Faik Efendi, Hafız Osman Öge, Hacı Raşid…
Ve özellikle de altını çizmek istiyorum, “âlim ve mutasavvıf şair İmam Efendi…”
Dr. Nevzat İspir 1970’lerden sonra aile olarak, Bursa’ya yerleşirler.
Mesleğinde büyük bir ihtimam gösteren Dr. Nevzat İspir, 
Bursa’da yıllarca, ‘Yeşilay Derneğinin Başkanlığını’ yürütecektir.
Bursa’da, ‘okullarda seminerler/ konferanslar’ düzenleyecek!
‘Kötü alışkanlıklara/ bağımlılıklara karşı amansız bir mücadele’
Erdemli, İlkeli bir insan aynı zamanda, ‘sağlıklı insandır’
Dr. Nevzat İspir, ilerleyen yaşına rağmen ‘sosyal ve kültürel hayatın içerisindedir’
Tarihi ve Edebi Dergileri düzenli olarak takip eder…
Bursa Kent Konseyi’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği;
Çarşamba Günleri, ‘tarih sohbetleri…’
Cumartesi Günleri, ‘şiir sohbetleri…’ 
Bir katılımcı olarak dostlarıyla birlikte ‘huzur bulduğu ortamlardır’

Dr. Nevzat İspir’in bir kitap hacmindeki şiirlerini gördükten sonra,
Şunu rahatlıkla ifade edebilirim;
Dr. Nevzat İspir, 
Günümüz Elazığ’ın yaşayan en verimli, “Divan Şairimizdir!”
Ne Elazığ’da ve ne de Elazığ dışında ki
Edebiyat Dergilerinde hiçbir şiirini yayınlamamışlar!
Sadece şunu iyi biliyorum;
Harput/ Elazığ çok zengin bir edebi iklime sahip!
Divan Edebiyatı dendi mi?
Aruz Vezni dendi mi?
Gönül Coğrafyamın hoş sedası akla gelir!
Aruzda, ses vardır, bir ritim vardır, iç ahenk vardır…
Bugünkü yazımızda muhterem insan Dr. Nevzat İspir’in aruzla kaleme aldığı;
3 şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum.
O sesi,  O ritmi, O ahengi bu şiirde göreceğinize eminim.
    
GÜLİSTAN SENFONİSİ
“Kalktım bu sabah gözlerim ol yolda gezindi
Mahmur güzelim geldi ve kumsalda gezindi

Gün doğdu yeşil gölde yüzen aksini gördüm,
Renklerde gözüm kırmızı bir şalda gezindi.

Gül topladı, üç bülbül uçup kalktı önünden…
Alnında gözüm taktığı bir dalda gezindi.

Sarkmıştı ipek mor kuşağın püskülü belden…
Şalvarda gözüm sırmalı bir alda gezindi.

Baktım, o güzel güllere, hoş dallara baktım,
Baktım da gözüm gül koparan kolda gezindi.

Dolmuştu gülen gül yanağın gamzesi nurdan;
Nevzad o gözün gül de değil, balda gezindi!” 
(Vezin; mefulü/ mefailü/ mefailü/ faûlün)

SEHER ŞARKISI
Bülbülüm sus, her seher kalbimde âhın sinmesin!
Bak gönül rencîdedir, mâzîye tekrar inmesin.
Penbe fecrin en güzel vaktinde şevkim dinmesin…
Nazlı dilber şimdi yatmış, uykudan silkinmesin.

Bülbülüm sus, hâtırâmız gamlıdır yâdeyleme!
Sevgilim mecrûh olur rûyada feryâda feryâd eyleme,
Öttüğün gülzâr için cânânı nâşâd eyleme
Çünkü narindir bu cevher, dikkat et incinmesin! 
(Nevzat İspir 10.10.1943)
(Failatün/ failatün/ failatün/ failün)

BAHAR ŞARKISI
Alnında gezerken o ılık desti bahârın
Dök zülfünü rüzgârlara ey servi revânım
Bakî mi kalır neş’esi şol leyl ü neharın
Dök zülfünü rüzgârlara ey servi revanım…

Mağrip ki sunar gönlüme hem lâline ilham
Âfâkı boşaltsın bize destindeki her cam
Bir tül bırakırken gül_ü ruhsarına akşam
Dök zülfünü rüzgârlara ey servi revânım…
Dök zülfünü rüzgârlara ey servi revânım…

Şâdan demidir, dilleri şâd eyliyelim gel!
Vuslat gününün şevkini yâd eyliyelim gel!
Hicrânı sabah vaktine vâd eyliyelim gel!
Döl zülfünü rüzgârlara ey servi revânım 
(Mef’ulü/ mefâîlü/ mefâ’ilü/ failün)
 

Yorumlar 1
OSMAN KILINÇ 10 Şubat 2022 11:55

Nevzat İspir (Allah rahmet eylesin), Ağın'a ve Ağınlılar'a bir doktor olarak benim gibi 5 kuruş faydası olmamış biri idi.

Yazarın Diğer Yazıları