Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Elazığ Basın Müzesine Kavuşuyor

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Sözün hemen başında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarını kutlarım. Elazığ Belediye Başkanını öncelikle, ‘tarihçi kimliği’ ile bilirim. O kimliğin getirdiği heyecanla, “Elazığ Şehrinin Basın ve Musiki Müzesine kavuşturulması…” Elazığ Şehrimiz, ‘yerel basın tarihimizde’ 81 Vilayetimiz içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Bizim basın tarihimiz, “ilk fikir gazetesi, Tercüman-ı Ahval (21 Ekim 1860) 1860 tarihi basın tarihimizde önemli bir dönemin de başlangıcıdır; Bu tarih, “Vilayet Matbaalarının da kuruluş tarihidir” Artık, Türk Basın Tarihinde;  İlk yasaklar (Fransız Ceza Kanunu 1858) İlk Basın Tüzüğü (1864), İlk Basın Cemiyeti  (1865) 1883 Tarihi, Elazığ Şehrinde İlk yerel gazetenin çıktığı tarihtir; “Mamurat-ül Aziz Gazetesi…” Elazığ Basın Tarihi, 1923 tarihinde, “140. Yılına girecektir!” Elazığ Basın Müzesi olarak, “1800’lü yıllarda inşa edilen Sagir Müftü Konağının seçilmesi…”  Bu konak Harput mimarisinin de, ‘örnek eserleri arasında…’ yerini alır. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Demiral’ın çabalarını da yakından görmekteyiz. Bu yolda, ‘gayret, azim, samimiyet…’ önemlidir. Bizleri en fazla sevindiren de, Elazığ Basın Tarihinde önemli çalışmalar yapan ve her biri birbirinden kıymetli eserler kazandıran Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yavuz Haykır’ın bu konularda, ‘sorumlu danışman…’ olarak görevlendirilmesidir. Şunu da belirtmek isterim; 40 yıl boyunca Elazığ Valiliği Basın Müdürlüğü görevinde bulunan Özcan Yalçın Beyefendi, ‘yerel basınımızda kaynak kişidir’ Yerel Basınımızla birlikte, “Vilayet Konumunu…” çok önemli görmekteyim. Bir eğitimci-yazar olarak, 1975’li yıllardan sonra  “Hergün, Ortadoğu, Türkiye, Tercüman gazetelerinde…”  makalelerimiz yayınlandı. “Türk Edebiyatı, Erciyes, Yenises, Akpınar, Bizim Külliye, Kümbet, Akpınar, Tarih Dergisi vesaire…” birçok edebi dergilerde şiir, makale, araştırma yazılarımız yayınlandı. Elazığ Basınında; 1978’lerden itibaren; “Turan, Nurhak, Günışığı, Yeniçağ, Hâkimiyet vesaire…” gazetelerde makalelerimiz yayınlandı/ yayınlanmaya devam ediyor. Bu arada, Arapgir Postası Gazetesi’nde, 1974 yılında, “Kıbrıs Barış Harekâtıyla…” ilgili bir şiirimizin yayınlandığını söyleyebilirim. Muş İlimizde de, “Muş Ovası ve Muş 30 Nisan Gazetelerinde…” uzun yıllar makalelerimiz yayınlandı. Burada şuna gelmek istiyorum; Elazığ Şehrimizde Yerel Basında halen köşe yazılarını gördüğümüz birçok arkadaşımız aynı zamanda, “yaygın medyada da…” isimlerini sıklıkla gördüğümüzü söyleyebilirim! 2009-2017 yılları arasında, Elazığ NGK. Anadolu İletişim Meslek Lisesinde, ‘Medya Tarihi…’ derslerine girdim. Burada şunu ifade etmek isterim, “Yerel Basınımız kalemiyle ve yüreğiyle Milli Mücadeleyi omuzlayan Gazi Basınımızdır!”  138 yılına ulaşan Elazığ Yerel Basını; ‘güçlü bir kimlikle…’ ortaya çıkmaktadır.  İnşallah, ‘Basın Müzesi Hizmete Açıldığında…’ şuna şahit olacaksınız; bu şehir, kendi bağrından çok önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. Gogol Tarama istasyonunda, “Basın Müzesiyle ilgili…”  576 bin adet sonuç görüyoruz! Bir Basın Müzesinin açılması yolundaki çalışmalar ve atılan kararlı adımlar bile şehrimizin içeride ve dışarıdaki müspet yansımaları oldukça önemlidir. Doç. Dr. Yavuz Haykır, Elazığ Basın Tarihimizde çok önemli ilmi ve akademik birikime sahiptir. İnşallah o birikimini, “Elazığ Basın Müzesinin Hazırlanmasına da yansıtacaklar…” Basın Müzesi konusunda benim âcizane teklifim, “Mamurat-ül Aziz Gazetesi’nden Günümüze kadar çıkan bütün gazetelerin ve dergilerin kronolojik bir sıraya tabi tutulması…” Basın Müzesine adımını atacak bir insanımız, Elazığ Şehrinde çıkan her gazetenin, ‘ilk nüshasıyla görsel anlamda…’ buluşmalı! Gazete ve kimliği çalışanıyla, emek harcayanı ile bir bütündür. Mümkünse, şehrimizin hafızasında önemli yerler bırakan gazetelerimiz için, ‘ekranlara kısa hayat hikâyesi…’ getirilmelidir. Mesela, bu şehrin; ‘basın çınarı…’ olarak adlandırılan 90 yılını dolduran, “Turan Gazetesi…” dört kuşak boyunca kimler gelmiş, kimler geçmiş bilmek isterim! Basınımızla birlikte, ‘gelişen ve değişen teknoloji…’  Basın Müzesine giren her insanımız onu gözlemlemek isteyecektir. Her şeyden önce, ‘görsellik…’ diyoruz. Öyle ki, 160 yılını dolduran, “Basın Tarihimizle buluşmak isterim…”  Elazığ Basın Müzesi, Elazığ Şehrimize gerçekten yakışan onurlu bir çalışma… Bu çalışmaya emek verenleri kutluyorum. Bizim görevimiz bütün bu çalışmalara, ‘katkıda bulunmak…’ Gönül alkışlarımızla da desteğimizi ifade etmektir. Selam ve muhabbetle

Yazarın Diğer Yazıları