Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Dürüst Ve Samimi Olmalıyız

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Hud Suresi 112.nci ayette şöyle buyrulur;
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”
Hadis, “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol!”
Bir Japon Atasözünde, “Dürüstlük, en iyi siyasettir.”
Dürüst kelimesi sözlükte, “sözünde ve davranışında doğruluktan
ayrılmayan, doğru (kimse)”
Hz. Ebubekir, “doğruluk emanet, yalancılık ihanettir” der.
Dürüst kelimesi ile birlikte, “doğru, samimi, güvenilir, emin…”
ifadeleri kullanılır.
Dürüst ve samimi kavramları ilk bakışta sizlere, ‘iç huzuru verir…’
Dürüst kelimesinin zıddı nedir?
“Sahtekâr, hileci, düzenbaz…”
Sıklıkla bu köşemizde, “erdemli insandan erdemli topluma/ veya şehre…”
ulaşmanın sürekli olarak mücadelesini vermeliyiz ifadelerini yılmadan/
veya usanmadan kullanmışımdır.
Hz. Ali, “Dünyada lekesiz bir alından, daha güzel bir şey var mı?”
Öğretmenler gününde de, ‘birbirimize karşı dürüst olmalıyız’
Mevlana’nın, “Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün.” sözlerinde
kitap hacminde ilmi ve ahlaki bir zenginlik söz konusudur.
Saff Suresi 2. Ayette şöyle buyrulur;
“Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz?”
İsra Suresi 36.ncı ayette de şöyle buyrulur;
“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.
Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur!”
Fussilet Suresi 20.nci ayette şöyle buyrulur;
“Nihayet ateşe geldikleri zaman onlar (dünyada) ne yapıyordu iseler,
Kulakları, gözleri ve derileri hep aleyhlerine şahitlik edecektir.”
Dürüst ve samimi bir insan, ‘kendisini bilir’
“Kendisini bilen Rabbini bilir!”
Kamil insan olma yolunda ilk adım, ‘dürüst olmaktır’
George Herbert, “Dürüst olmak cesaretini gösteren kimse, hiçbir zaman
yalan söylemek ihtiyacını duymaz!”
Dürüst ile birlikte kullandığımız, “samimi kelimesinin zıt anlamlısı;
‘yapmacıktır’”
Tabii/ veya doğal olmaktan uzak bir karakter ne kadar güvenilir olabilir ki?
O sebepledir ki, siyasetten başlayarak adım ve adım kurumların zaman
içerisinde, ‘güvenirlik anketleri…’ yapılmalıdır.
Sosyologlarımız, psikologlarımız, eğitimcilerimiz,  iktisatçılarımız,
din adamlarımız vesaire belli zaman aralıklarıyla birlikte ortak
çalışmalar yürütmeliler…
Bizim bu ülkede en büyük kazancımız, “samimi/ yani özü sözü bir olan
insanlardır!”
Sözünü esirgemeyen dürüst ve samimi insanları her zaman için,
‘saygıyla selâmlarım’
Bizlerin en fazla ağrına giden nedir?
Şöyle veya böyle, ‘aldatılmaktır’
Ecdat ne der, “yalancının mumu yatsıya kadar yanar!”
J.J.Rousseau, “Dürüstlükle namus, beraber bulundukları tüm hisleri süslerler.”
Bizlerde, “Edep Yahu!” derler.
Edebi korumak, haddi ve hukuku aşmamak…
F. Nietzsche, “Düşünceleriniz yenilse bile, dürüstlüğünüz zafer
çığlığı atmalıdır.”
Dürüst ve samimi insan sürekli gerçeği söyler…
En zor/ veya ağır şartlarda bile gerçeği/ hakikati söylemekten çekinmeyeceğiz!
Bizler her şeyden önce insanız!
İnsan olmanın bütün vasıflarını korumakla mükellefiz/ sorumluyuz
Siyaset/ veya siyasi irade geçmişte de yaşadık, “temiz sayfadan…” bahsettiler.
Bizleri asıl korkutan nedir, ‘kirlenmektir’
Ve öncelikle de, ‘bilginin kirlenmesidir’
Dürüstlüğün, sevginin, adaletin vb. ahlaki değerlerin yaygınlaşması
toplum içerisinde huzurun ve güvenin artmasını sağlar.

Yazarın Diğer Yazıları