Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Dünya Su Günü

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Mart Ayının son on günü içerisinde, “21 Mart Dünya Orman Günü, 22 Mart Dünya Su günü; 23 Mart Meteoroloji Günü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü ve Mart Ayının son haftasını ise Vergi Haftası, Mart Ayının son pazartesi gününü ise Kütüphaneler Haftası…” yer almaktadır.

Dikkat edilirse, birbirleriyle ilintili olan günler ve haftalar içiçe… Her biri de, Mart Ayının/ veya Bahar Ayının esenliği içerisinde anlatılmaya kayda değer günler olarak düşünebiliriz…

12.07.2023 tarihli bu köşemizdeki yazımızdan bazı pasajları bir daha sizlerle paylaşmak istiyorum;

“Su Vatandır!” sözü yüreğimize işler. Vatan toprağına aşkla sarılacaksınız!

Mevlana ne diyorlar, “Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol!”

Ecdat suyla ilgili o kadar güzel sözler kullanmışlar ki, “Su akarsa nehir, düşerse şelale, durursa göl olur!” Su, bizim düşünce dünyamızda; “barış, huzur, rahmet, bereket, ferahlık, temizlik…” demektir.

Enbiya Suresi 30.ncu ayette şöyle buyrulur; “inkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?” Bir söz vardır, “suyu kirletmek hayatı kirletmektir!”

Bir insan için en ideal söz nedir, “Su vatandır!” Daha ötesi için teferruat diyoruz.

Nahl Suresi 4.ncü ayette şöyle buyrulur, “insanı bir damla sudan yarattı!” Öncelikle, ‘özümüze’ dönelim! Özümüzle bütünleşerek söz dünyasına adımlarımızı atalım.

Fıtratımız olan, “suya ve yeşile dokunacağız!”

Suyu en sağlıklı, esenlikli, israftan uzak bir mantık çerçevesinde kullanmalıyız.

“Bir damla su boşa akmasın!” diyoruz!

Bizim gayretimizle bütünleşecek ölçümüz/ veya adaletli bir şekilde tartımız burada…

Sözümüz neydi, “Suya ve Yeşile dokunurken…” büyük bir sevdayla ayağa kalkmalıyız…

İçerisinde yaşadığımız şehirde, vatan coğrafyamızın her karışında, ‘su kayıpları minimum seviyelere…’ düşürülsün diyoruz. Bu konularda, “su çalıştayı da…’ ilmi verilerle sıklıkla yapılmalıdır.

Bir yazımızda, Ankara ve İstanbul örneklerini vererek, ; “Munzur Suyunu kendi cazibesinde şehrin musluklarından niye akıtamadık?”

Elâzığ Şehrinin su ihtiyacını karşılayan, “derin kuyular…” yakın bir gelecekte; ‘obrukların oluşmasında etkili olabilir mi?’ Düşünelim… 20 yıl sonrasını, 50 yıl sonrasını… Geleceği düşünelim…

Mü’minun Suresi 18.nci ayette şöyle buyrulur; “Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu göstermeye gücümüz yeter.”

Mülk Suresi 30.ncu ayette de şöyle buyrulur; “Bir de şunu sor; “Suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir?”

Hicr Suresi 22.nci ayette şöyle buyrulur; “Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik, gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz.”

Ramazan ayının şu kutlu günlerinde, “suyun büyük bir nimet olduğunu…” bileceğiz. O nimete şükran borcumuzu ifa edeceğiz. “Suyu kirletmek hayatı kirletmektir!” düsturu ile hareket edeceğiz.

Düşünelim, atalarımız vatan coğrafyamızı yurt edinirken, ‘suyun olduğu yerlerde konaklamışlar…’ Suya, onu besleyen değerlere sımsıkı sahip çıkmışlar.

İsmet Özel’in güzel bir sözü var; “sızıyı gideren su. Suyun sızladığını kimseler bilmez!”

Cenab-ı Hakk’ın bizlere ‘hayat damarımız kadar’ büyük bir nimet olarak verdiği suya/ onun varlığına sahip çıkmazsak, ‘belalar yakamızı bırakmaz’

Lao Tzu ne der, “Sudan daha yumuşak ve ince başka bir şey yoktur; fakat önüne çıkan her şeyi sürükleyecek ve parçalayacak kadar güçlüdür!”

“21 Mart Dünya Orman Günü…” Ormanlarımızı ne kadar koruyabildik! Doğaya dokunduğumuz zaman aman ha, ‘yıkıcı…’ olmayacağız. Büyük bir şefkatle, büyük bir merhametle dokunacağız. Bu bizim içimizde yanan vatan sevgisidir. O sevgiye aşina olacağız…

Ne diyoruz, “suyumuza sahip çıkalım. Bir damla suya muhtaç kalabiliriz. Su hayattır!”

Ne gönüller çoraklaşsın ve ne de, ‘toprak çoraklaşsın…’

İsraf kavramını burada da kullanacağız… “Fırat’ın kenarında abdest alırken bile kullandığımız suya dikkat edeceğiz!” Bir kaidedir, “su boşa harcanmayacak kadar değerlidir!”

Susuz, ne ağaç olur; ne bağ ve ne de bahçe… Su hayattır, nimettir, berekettir, temizliktir…

İçme suyu ihtiyacının şehirlerimizde, ‘derin kuyulardan…’ yer altı sularından temin edilmesi gelecek için büyük sıkıntıları da beraberinde getireceğini düşünelim. Ona göre, “içme su projelerini hazırlayalım!”

“22 Mart Dünya Su Günü…” Türkiye, abartılacak şekilde, “su kaynakları o kadar zengin bir ülke değil!” Bütün su kaynaklarımızı, ‘verimli kullanmanın…’ zamanının geçmekte olduğunu da ifade etmek isterim. Selam ve Muhabbetle

Yazarın Diğer Yazıları