Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Cuma Gününe

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Biliriz günlerin sultanı sensin
Sure olup nurun beyanı sensin
İbret iman için bir kın değil mi?
Mescit zikre kanıt kalbin aynası
RABBE niyaz yanık kalbin aynası
Ey Cuma, mü ‘minin yankısı sensin

CUMA GÜNÜNE
Günlerin efendisi, sefa geldin
Bir saf olmaya gönüller ısındı
Zaman içinde vefalı dost geldin
Dost meclisinde gönüller ısındı
Mescitler, zikre nişan, kalbe düştü
Seyrinde âlem bize cezbe düştü

CUMA GÜNÜNE
Selâm, Selât dualar üzerine
Sefayla geldi, rahmet günü Cuma
Gönüller şifa bulur, nazarına
Bir sevdadır, ibadet günü Cuma
Hak, ‘niyet et’ der kurtuluşun için
Gözyaşı yangını vuslatın için

CUMA GÜNÜNE
Davamızdır, ‘yeryüzü Mescid’ olsun
İnsanlar, hür, adil, güven içinde
Başı dik, alnı açık, mesut olsun
Saf olsunlar, ‘sıra dağlar içinde’
Manevi zenginliği İHLAS olsun

CUMA BAYRAMI
Cem olur yürekler, huzurla safta…
Af diler dualarla, o mabette
Uhrevi bir âlem; akıl ihlasta
Hâl ilmi, “namaz müminin miracı”
Şu can, fani bedende ikamette
El-Hak, “ete kemiğe bürünmekte”

CUMA GÜNÜNE MERHABA
Dua yağmurunda rahmetin kaplar
Âminler, âminler gönül aşılar
Ümit Bahçemde, mizanlar, hesaplar
Ufkumda güneş, ahenkle ışılar
Cuma Sabahı, gül kokulu seda
Şükranla Rabbine el bağlayan eda
Merhaba zikre nişan seccadeler

CUMA GÜNÜNE
Yarım asır öncesine gidiniz
Cuma Günü, bir bayram şenliğidir
Köyden kasabaya hayvan sırtında
Yol alır genci, kadını, erkeği…
Sıla-i rahimdir, vatan toprağı
Cuma selâsı yükselir camiden
Çarşısı, pazarı boşalır bir anda
Gönlünüzde bir sevgi, bir heyecan
Canlar bir safta, sıra dağlar gibi…
Kıyamdan secdeye, tevhit boyası…
O boya ile mayalanır Âdem
Ruhani bir iklimle dolar, taşar,
Çocukluğum o manevi ihtişamda…

CUMA GÜNÜNE
Gönlüme aydınlığım doğduğu gün
Hayırda yarışanlar hadi gelin
Safların zikirle doğrulduğu gün
Ervaha karışanlar haydi gelin

CUMA GÜNÜ
Günlerin tacı, gönlün miracı
Cuma Bayramı sefalar getirdi
Hakk’a el bağlayan saflar merhaba
Şükür edası, senalar getirdi.

CUMA GÜNÜNE
Bütün gönüllerin cem olduğu yer
Saf tutar vahdette, omuz omuza
Canların halvet ile dolduğu yer
Cuma bayram bize, haydi namaza
Haydi Sâlaha... Haydi fâlaha...

CUMA GÜNÜNE
Cuma hakkın bize lütfu ihsanı
Bedri, bir akıl yürek saf olalım
Ezanlar davete çağrı beyanı
Gayretimiz bize insaf olalım

Yazarın Diğer Yazıları