Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Besmelesiz Hayat!

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

“Besmelesiz Hayat Şer Olur!” şiirimizden;
“Yetmiş iki millete bir gözle baktım 
Besmelesiz hayat şer olur dedim 
İman dolu kıvılcımı sözle yaktım 
İtikatsız hayat zor olur dedim 

Rağbetimiz aşk ile yanar bizim 
Hayretimiz meşk ile döner bizim 
Hasretimiz, şerha şerha kanar bizim 
Ziyasız bir hayat nar olur dedim”

Bismillah, “her hayrın başıdır!”
Bismillah, “nimetin Allah’dan olduğunu bilmektir!”
Besmele, “Allah’a minnet ve şükrandır/ tazimdir!”
Fazıl Hüsnü Dağlarca bir şiirinde şöyle diyecekler;
“Omzumda kalmıştı el sıcaklığıyla
Anamın okşarken söylediği bir bismillah”
Rahmetin, merhametin, şefkatin rahlesinde;
Bahar yağmuru kadar hafif, latif, nahif sımsıcak anne yüreği!
O yürekli dudaklardan dökülen, ‘BİSMİLLAH’ lafzı…
“Yâ Kıyamda, yâ rükûda,  yâ secde de…”
Hayatı tesbih etmektir, kulun gayreti!
O gayrettir, hayata ışık olan, mana yükleyen…

Allah Resulü (sav;) “Besmele bütün kitapların anahtarıdır!”
Bu can, yüce Rabbimizden bizlere emanettir…
Emaneti korumak, ‘misaktır’ 
A’raf Suresi 172 ayette şöyle buyrulur;
“Hani Rabbin Âdemoğullarının bellerinden zürriyetlerini çıkarıp da,
Onları kendilerine karşı şahid tutmuştu(ve buyurmuştu ki:)
“(Ben) sizin Rabbiniz değil miyim?”
(Bütün ruhlar) Kâlu Belâ (dediler ki;) 
“(Evet! Sen bizim Rabbimizsin!) Şahit olduk!” Ta ki kıyâmet günü: 
“Doğrusu biz senden habersiz kimselerdik!” demeyesiniz”
Vefaya!  Ahdi Vefa göstermek,  Kulun Yaradan’ına şükranıdır!
Besmele, “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile…”
Her işe başlarken elbette ki, “Bismillah!” diyeceğiz! 
Şu bedende taşıdığımız can dâhil, ‘nimete şükran borcumuz!”
Her işte, her adımda, her eylemde,  ‘borcu eda edeceğiz’
Bismillah da, ‘rahmetin, merhametin ruhani cezbesi…’
Kur’an da Alâk Suresi 1-5 ayetlerde şöyle buyrulur;
“Yaratan Rabbinin ismiyle oku!
(O;) insanı bir alak’dan yarattı
Oku! Çünkü Rabbin en büyük kerem sahibidir.
O, kalemle öğretendir.
İnsana bilmediği şeyleri öğretti.”
  
Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim” 
Mealen, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla…”
Besmele, “Allah’ı anmaktır.”
Hayata, ufka, gayeye, işe, gayrete, “O’nun ismi ile başlamaktır!”
Hadis, “Bana öyle bir ayet indirildi ki, 
Dâvud oğlu Süleyman’la Ben’den başka kimseye indirilmedi.
Bu Bismillahirrahmanirrahimdir”
Hadis, “Besmele ile başlamayan her iş bereketsizdir,
Devam etmez ve köksüzdür.”
Besmele de, ‘bereket vardır, rahmet vardır, bolluk vardır’
Besmelede,  ‘Allah’ın rızasını kazanma’ vardır.
Sıkıntılardan kurtulmak için nasıl dua/ veya yakarışlarda bulunuruz;
Bismillahirrahmanirrahim; “La havle Vela Kuvvete illa Billahil’Aliyyil’Azıym.”
Mealen, “Rahman (esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allah’ın adıyla.
Çok yüce ve çok büyük Allah’ın himayesine sığınmaktan
Ve O’nun kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur.
Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.
O’na dayandım, O’na güvendim” (âmin)
Yemeğe başlarken, su içerken, ilk adımlarımızı atarken, işe başlarken,
Her hâlükârda, “Besmele” çekeriz!
Besmeleye, ‘Allah’ın adını anmak anlamına gelen’ Tesmiye” de deriz.
Kur’an da, ‘Tevbe Suresi’ hariç, diğer surelerin başında; “Besmele” yazılmıştır!
Sure başlarındaki, ‘Besmeleler’ müstakil bir ayettir.
Besmele çeken bir kimse, “Kur’an okumuş ve Allah’ı anmış olur!”
Hz. Âdem Atamıza ilk inen ayette, ‘Besmele ’dir.
Neml Suresi 29-30 ayette şöyle buyrulur;
“(Mektubu alan Sebe Melikesi:) “Ey ileri gelenler! Doğrusu bana
Pek şerefli bir mektup bırakıldı” dedi.
Şüphesiz ki, O Süleyman’dandır ve gerçekten o;
‘Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle’ diye başlamaktadır)
Mektup, Hz. Süleyman’dan Sebe Melikesi ’ne gönderilmiştir.
Mektup, ‘Besmele’ ile başlamıştır.
Hz. Süleyman bu mektup da, Sebe Melikesine;
“…Bana Müslüman kimseler olarak gelin”  diye yazıyor.
“Besmele…”  bizleri manevi huzura, güvene, sağlığa, esenliğe, barışa taşır. 

MAHŞERİ ÇİZMEKTE…
Kâh karanlıkta 
Kâh aydınlıkta 
Bir minval üzere 
Kâinat yüzmekte 

Kâh kısalmakta 
Kâh uzanmakta 
Gölgeler adım adım 
Sahibiyle gezmekte 

Kâh soğumakta 
Kâh ısınmakta 
Ölüp-dirilen kâinat 
Mahşerî çizmekte...
 

Yazarın Diğer Yazıları