Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Basın Müzesi Hayırlı Olsun

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Elazığ Şehri güzel bir esere kavuştu. Şehrimize hayırlı olsun. Tabi ki, emeği geçenlere de müteşekkiriz. 
Hizmet edenlere elbette ki, ‘gönül alkışlarımızla’ destek vereceğiz. Bütün bu çalışmalar yüksek bir ilim, ahlak, moral ve sevgi ile bizleri kendi değerlerimizle buluşturur.
10 Ocak 2023 Elâzığ Şehri için tarihi bir gündür. Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın himayelerinde bir yıla yakın bir çalışma ortamı oluşturuldu. 
Basın Müzesi için Harput’ta 1800’lü yıllarda, inşa edilen tarihi “Sağır Müftü Konağı” en uygun mekân olarak seçildi. Elâzığ Belediyesi Basın Müdürü Serhat Demiral, F.Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Haykır, Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, Sanat Yapımcısı Kadir Özdemir ve Elâzığ Basın Müdürlüğü çalışanı İdris Akkoyun birlikte büyük bir gayretle bu çalışmaları en sağlıklı bir şekilde yürüttüler. Bütün bu çalışmalar başta, ‘cemiyetimiz ve basın çalışanlarımız olmak üzere…’ kamu ve sivil kurum ve kuruluşlarının da genelde önemli katkılarını gördüler.  
Yazımız hemen başında da şunu ifade etmeliyim, ‘şehrin yönetiminde güzel bir iklimin/ bir aklıselimin / sağduyunun olduğunu…’ rahatlıkla ifade edebilirim. Basın Müzesinin açılışında ki, ‘fotoğraf…’ ve burada yapılan konuşmalar bizim bu kanaatimizi de doğrulamaktadır.
Bir söz vardır, “Elazığ’da yaşar, Harput’ta soluklanırız!”
Her daim, ‘yüreğimle Harput’tayım…’
Harput, her Elazığlı için “tarihi tefekkürdür!”
Harput’u bizler;  “Açık Hava Müzesi…” olarak da yorumlarız!
Tarihi ve kadim şehir, Harput’u gönlüme sığdırmaya çalıştım!”
Bu bir gönül yolculuğudur.  ‘aklımla, fikrimle, zikrimle, yüreğimle…’ yaptığımız bir yolculuk. 
Harput’a yakışan bir mekânı bu şehre kazandırmak elbette ki bizleri mutlu etmektedir.
Müze, “Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır”
Dünyada müzeciliğin ilk örneklerine, Roma İmparatorluğu döneminde rastlarız…
Bizde, bizim tarihimizde; İlk Müzenin kurulması, Osman Hamdi Bey tarafından gerçekleştirilir!
Osman Hamdi Bey,  “Güzel Sanatlar Akademisi” ile “İstanbul Arkeoloji Müzesini” kurmuşlardır… Ve ilk müdürlüğünü 1881 tarihlerinde yapmışlardır.
İlk defa, Osman Hamdi Bey tarafından;  1884 tarihinde, “Antik Eserlerin Yurt Dışına Çıkarılmasını” yasaklayan, “Asr-ı Atika Nizamnamesini” yürürlüğe koymuşlardır…
Bütün bunlar, tarihi önemli adımlardır
Günümüz Türkiye’sinde, Cumhuriyet Türkiye’sinde müzeleri bizler beş farklı yapı altında toplarız;
Resmi Müzeler, Vakıf Müzeleri, Şahıs Müzeleri,  Kurum Müzeleri ve Üniversite Müzeleri…
Türkiye’de ilk Özel Müzeyi, Vehbi Koç Vakfı, 1980 tarihinde hayata geçiriyor…
Elâzığ’da ilk Müze 1965 yılında Harput’ta, bugünkü Alacalı Camiinin içerisinde açılmıştır…
1981 yılına gelindiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan bugünkü görkemli binasına taşınır… 1982 yılında ziyarete açılır… 
İlber Ortaylı, “Türkiye’de müzeler en az ilerleyen kesim…” 
Doğrudur… Yıllarca ihmal ettiğimiz en can alıcı konuların başında gelir. 
Sunay Akın, “Müzeler toplumun hafızasıdır!”
10 Ocak 2023 tarihinde hizmete giren Elâzığ Basın Müzesi bizleri 1860’lara kadar zaman tünelinde soluklandıracaktır… 1860 Tarihi, “Vilayet Matbaalarının Kuruluşundan…” ve o matbaalarda basılan ilk eserler, ilk gazeteler, ilk dergiler, ilk edebi muhitler her biri zenginliğimizin ifadesidir. Şehri bir bakıma, kendi kültürüyle, kendi motifleriyle, renkleriyle, üslubuyla buluşturan bir açılışı yapmak… İnşallah, bu güzel anlamlı çalışmaları takip edecek yeni adımlar da gelecektir.
Mesela, Elâzığ Belediyesine devredilen tarihi Öğretmenevi ’nin  “Av. Fikret Memişoğlu” ismiyle anılacak bir, “Kültür Merkezine…” dönüşmesi ne kadar güzel olur!
Burada ki, niyet önemli… 1960’lardan 1970’lere doğru uzanan yıllarda, Elâzığ zirvededir. Fikri ve edebi alanlarda çok önemli eserler verilmekte ve bu çalışmalar, Ankara’da da yankılarını bulmaktadır.
Yazımızın başında, “Basın Müzesi Hayırlara Vesile Olsun!” dedik.
Şunu hemen ifade etmeliyim, Türkiye’de ilk Basın Müzesi 1988 tarihinde; “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Türkiye’nin ilk ve dünyanın da dördüncü Basın Müzesi olacaktır!”
Türkiye’nin 2. Basın Müzesi, İzmir’de; “İzmir Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Belediye Başkanlığı, Eğe Üniversitesi ve TRT’nin işbirliğiyle hayata geçecektir.”
Elâzığ Basın Müzesi Türkiye’de, ilkler arasında yerini almış bulunmaktadır.
Böyle bir zevk ve estetiği bir Müzenin tarihi ve kadim Şehir Harput’ta; “Sağır Müftü Konağı” gibi 1800’lerden günümüze uzanan tarihi bir mekânda hizmete açılması bizlere ayrı bir coşku ve heyecan vermektedir. 
Elâzığ Şehri için elbette ki, “Doğu Anadolu’nun Bab-ı Âli’si…” diyeceğiz. Basın Camiası içerisinde göz nuru ve alın teri döken arkadaşlarımız inşallah daha azimli, daha gayretli, daha güvenli bir ortam içerisinde eserlerine eser katarlar.
Bu tarihi mekânın, Basın Müzesi olarak hizmete açılmasında hizmeti geçenlere kalbi tebriklerimi de ifade etmek istiyorum. Şehrimize hayırlı olsun.
Bir şiirimizde şöyle diyoruz;
“Maşeri vicdanına danış hele;
Üzerinde yaşadığın toprağın
Zemininden kat kat aşağıya in,
Elbet gelmiş geçmiş medeniyetler, 
Lâl olma, kör olma, tarihe uzan…
Eserler bırakmış nice milletler
Resmeder hayatı kendi içinde!”

Yazarın Diğer Yazıları