Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Babil Sürgünü!

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Tarihte,16 Mart 597 tarihi “Babil Sürgünü” olarak bilinir!
Kur’an da, bu sürgünden şöyle bahsedilir;
Ayet “Ve İsrailoğulları’na kitab’da,
(Siz) yeryüzünde muhakkak iki fesat çıkaracaksınız
Ve gerçekte büyük bir taşkınlıkla azacaksınız! Diye hükmettik (bildirdik)
“(Onlara dedik ki:) “Artık o ikisinden birincisinin va’desi geldiği
(Ve baştan çıktığınız) zaman, üzerinize şiddetli (kendileri de isyankâr)
Harp ehli bizim (mahlûkumuz) olan birtakım kullar gönderdik ki,
(sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar.
Bu (zillete mahkûmiyetiniz) ise yerine getirilmiş bir va’d idi” (İsra, 4-5)
(Müfessirler bu ayette; “iki fesat”ın birincisinden maksat;
Peygamberleri İrmiya (as)’ (veya Şe’ya (as)’ı inkâr ederek yaralayıp
hapse atmaları üzerine,
Babil Kralı Buhtunnasr tarafından kılıçtan geçirilmeleri;
İkinci fesatları ise Zekeriya (as) ve Yahya (as) öldürmeleridir)
Kur’an bizlere,  ‘tarihin önemli ipuçlarını’ veriyor!
Geleceğimize, ‘ışık tutuyor…’

MESCİDLERİN HARAP OLMASINA ÇALIŞANLAR…

Filistin’de, Gazze’de bir büyük fecaat de, Yahudilerin Mescidleri
hedef almaları…
Bakara Suresi 114.ncü ayette şöyle buyrulur;
“Allah’ın mescidlerinde O’nun isminin zikredilmesini men ’eden ve
oraların harâp olması için çalışandan daha zalim kim olabilir?
İşte onların oralara ancak korkan kimseler olarak girmeleri gerekirdi.
Onlar için dünyada bir rezillik yine onlar için ahirette de (pek)
büyük bir azap vardır”
Filistin’in ve de Doğu Türkistan’ın sadece bugünler içinde değil,
kendilerini dünya gözüyle de, ‘büyük bir rezilliğin beklediğini…’
ifade etmek isterim. Ahirette de, ‘büyük bir azabın kendilerini
beklediğini…’ Kur’an bizlere haber veriyor.
Maide Suresi 82.nci ayeti dikkatle okuyalım… Gazze’de veya Doğu
Türkistan’da haddi aşan cinayetleri daha iyi yorumlama kanaati oluşur
sanıyorum.
“Elbette, iman edenlere düşmanlık cihetiyle insanların en şiddetlisi
olarak Yahudileri ve (Allah’a) ortak koşanları bulacaksın! Muhakkak ki
iman edenlere sevgi cihetiyle onların en yakını olarak da  “Doğrusu
biz hristiyanız!” diyenleri bulacaksın! Bunun sebebi şüphesiz onların
içinde âlimlerin ve (ibadet ehli) rahiplerin bulunması ve gerçekten
onların (hakka tâbi olmakta Yahudi ve dinsizlere nispetle)
kibirlenmemeleridir.”
İslâm âlimleri bu ayetin Habeş hükümdarı Necaşi’nin gönderdiği heyet
hakkında indirildiği rivayet edilir… Müslümanların ilk hicretinin
Habeşistan’a olduğunu da bilmekteyiz.
Yahudilerin bir farklı fıtratını Kuran bizlere haber veriyor;
“Yaptıkları kötülükten birbirlerini men ‘etmezlerdi. Yapmakta
oldukları şey hakikaten ne kötü idi!” (Bakara, 79)
İsrail oğullarının, Haddi aşıyor olmaları, isyan etmeleri de, “lâ’net
edilmelerine en büyük sebepleridir!”

YAHUDİLER KORKAKTIR!

Onların korkaklığını, kendi içlerinde dayanışmanın olmadığını Kur’an
bizlere haber veriyor;
“(O Yahudiler) toplu olarak sizinle savaşamazlar; ancak muhafaza
altına alınmış şehirlerde veya duvarların arkasından (korka korka harp
ederler)
Kendi aralarındaki savaşları şiddetlidir. (Sen) onları toplu sanırsın;
hâlbuki kalpleri dağınıktır! Bu şüphesiz onların (haklarında neyin
hayır olduğuna)  akıl erdirmeyen bir topluluk olmaları yüzündendir”
(Haşir Suresi, 14)
Yahudiler kendi amaçlar doğrultusunda, ‘şer ittifakını…’ insanlık
âlemine sürekli büyük bir tuzak olarak beslemiştir. Gazze’de işlenen
insanlık suçunu dikkat edilirse yerküresinde iktidarda bulunan bu
ittifakın maharetiyle ‘eylem planını hayata geçirmiş…’ insanlık suçuna
ortak etmiştir.
Filistin’de, Doğu Türkistan’da işlenen cinayetlere bir türlü, ‘dur
diyememenin infialiyle…’ gündüzleri bile geceye çeviren çığlıklar… O
çığlıklara karşı kulakları sağır, bir bakıma ‘akıl tutulması yaşayan…’
İslâm Âlemine, İnsanlık Âlemine ne demeli?

BK

 

Yazarın Diğer Yazıları