Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Ali Emiri ve Manas Gönülevi

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

 Ali Emiri ( 1857-1924) Diyarbakır’ın yetiştirdiği bir ideal insan…
Türkçemizin ilk ve ölümsüz eseri, “Divan-ı Lügat-it Türk’ü…”
Asırlar sonra bularak bu millete kazandıran şahsiyet…
Ali Emiri, 16 bin ciltlik yazma eserlerini, 
“Millet Kütüphanesi ”ni kurarak bu millete bağışlayan şahsiyet…
Ali Emiri, ‘şair, edip, münekkit, kitap hamisi ve bağışlayıcısı
Yaşadığı dönemin büyük mütefekkir ve münevveri…”
Ali Emiri, “Seyyit ve Şerif soyundan gelmektedir… Ehli Beyttir!”
23 Ocak 2021 tarihi, Ali Emiri ’nin ölümünün 97. Yıldönümü…
Bu vesileyle  (DİKTUM-DER) başkanı Kenan AKSU Beyefendiyle,
Facebook da canlı olarak sohbet toplantısı gerçekleştirdik…
Bu sohbet toplantısı bizleri, “Elazığ- Diyarbakır Buluşmalarına…” götürdü!
21-23 Ocak 2011 tarihinde, “Elazığ- Diyarbakır Kültür Buluşması!”
14-16 Mart 2013 tarihinde,  “Ali Emiri Efendi’ye Saygı…”
20 Eylül 2014 tarihinde, “Diyarbakır Karacadağ Şiir Akşamları!”
Her iki şehrin birlikte, ‘en üst düzeyde gerçekleştirdiği…’ faaliyetler!
Türkiye’de ilk defa, ‘Kardeş Şehirler Projelerine…’
Sivil anlamda katkıda bulunan tarihi buluşmalar…
Kürsübaşı ve Velime Sohbetleriyle, 
Elazığ’da- Diyarbakır’da; “muhabbetin sıcaklığına ermek..!”
O sıcaklığın kaynağı nedir?
Kur’an’da buyruluyor, “Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler,
Salih amel işleyenler… Onlar ne güzel arkadaştır!”
Diyarbakır ve Harput’un kadim tarihine baktığınızda;
Her iki ilimizde, ‘manevi bir iklimin sıcaklığı…’
Diyarbakır Kültür Turizm Dernek Başkanı Kenan AKSU…
Bizleri tarihi buluşmalara tekrar götürdüler…
Geleceğe yönelik projeleri dillendirdiler…

Şener Bulut ve arkadaşları tarafından kurulan MANAS GÖNÜLEVİ!
Kuruluş Tarihinden ( 06 Mayıs 2006) tarihinden günümüze;
“yüzlerce projeye imza attılar…”
Sadece, “Uluslararası Hazar Şiir Akşamları…”
Sanat çevreleri tarafından, ‘örnek alındı… Türkiye’ye taşındı…’
Sadece, “Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”
Harput’u, Türk Dünyasının ‘Vuslat Şehri…’ yaptı!
Akmola’ya, Bişkek’e, Bakü’ye, Kıbrıs’a, Kosova’ya…
‘Tarihi Köprüler Kuruldu’
Cengiz Aytmatov, “Elazığ, Türk Dünyasının manevi azığı!” dediler!
Her 15 günde bir gerçekleştirilen, “Şiir ve Musiki Günleri…”
Elazığ’ın ve Türk Dünyasının yetiştirdiği tarihi şahsiyetleri,
“Anma Programları…” 
Ahmet Yesevi ’den günümüze, ‘Sohbet Kültürü…’
O kültürün ruhani iklimi tekrar kazandırılmaya çalışıldı…
Elazığ’da, “Şiir, Sanat ve Edebiyattan zevk alan…”
Allah’a hamdolsun, “edebi muhit oluştu…”
MANAS GÖNÜLEVİ, “bir enstitü gibi çalıştı...!”
Sürekli üretti… Sürekli kendisini yeniledi…
14 yıl içerisinde, 90’ın üzerinde eser yayınlandı…
Tüylerinizi diken diken yapacak bir kavram;
“Doğu Anadolu’da bir YAYINEVİ…”
Yahya Kemal Ali Emiri için yazdığı gazelde ne diyorlardı;
“Yâ Fahr-ı Kâinât sen iyfâ et ecrini
 Dîvân-ı Kibriyâ’da bu şark encümendinin”
Ali Emiri ‘nin ruhaniyetine hitap edecek bir Şehir İklimi…
O iklimin, ‘asrımıza düşen aynası…’ MANAS GÖNÜLEVİ…
Elazığ Şehrimizden, Diyarbakır, Urfa, Malatya, Tokat, Kütahya,
Afyonkarahisar, Osmaniye, Kayseri, Ankara… uzanan yolculuklar!
Bir de o yolculuğun, ‘Kafkaslar, Balkanlar, KKTC’ne kurulan köprüleri…
Hâlihazırda,  Manas Gönülevi Elazığ Şehrinin en geniş ‘arşivine sahip’
Bu ne anlama gelir, “Şehrimizin Bilgi Bankası…”
Teklifimiz nedir?
MANAS Modelinin, Türkiye’mizde, 81 İlimizde hayata geçirilmesi…
Tekrar ifade etmeliyim; Türk İslam Coğrafyasında;
Üç tane Kubbet’ül İslam Şehri bulunmaktadır…
Dönemlerinde, “ilmin, sanatın, marifetin, hünerin merkezleri…”
Bunlar, Belh Şehri, Buhara ve Ahlat…
Harput için ne diyorduk, “Tarihin VUSLAT ŞEHRİ…
Bu Şehir, Hz. Mevlana’yı ağırlamıştır…
Bu Şehir, Bağdat Fatihi Genç Osman’ı ağırlamıştır…
Bu şehir, Fuzuli’nin ‘notalarda yüreğini taşımıştır’
Bu şehir, “sadıklar, sıddıklar, şehitler,  aslimler, salih amel işleyenlerin!”
Manevi zırhı ile donatılmıştır…
Ali Emiri, ‘Millet’ isimli şiirinde şöyle der;
“Hünerverler yetişsin, sanat icad eylesin millet
Hamiyetle çalışsın mülkü âbâd etsin millet

Çıkar seyret ne İbnü’r-Rüşşdlerle İbn-i Sinalar
Hele bir kere azm-i râh-ı ecdad eylesün millet…”
35 Yaş Şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı’yı dinleyelim;
“Memleket isterim 
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; 
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. 

Memleket isterim 
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun; 
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.”
Bu yürek dolu seslenişin ilk kıvılcımları,
MANAS Gönülevi’inde yakılacaktır!
‘Huzuru Çimlendirme’ bizlere apayrı bir zevk/ heyecan veriyor!
Bu coğrafya da, ‘daha fazla morale’ daha fazla şuura ihtiyacımız var!
“Gaye-Ufuk-İnsan Özlemi…” idealizmin ta kendisi…
İçinizden, ‘yol ver dağlar geçeyim’ diyorsunuz!
Asrımızın en fazla, ‘Vakıf İnsanlara…’ ihtiyacı var!
Tarihi, ‘ahde vefayla…’ günümüze taşıyabiliriz!
Geleceğe, ‘daha fazla sabırla, kararlılıkla…’ yol alabiliriz!
Ali Emiri ’den Ahmet Kabaklı ’ya; 
“Rol Model insanlara ihtiyacımız…” o kadar çok ki…
Daha çok çalışmalıyız… Daha çok üretmeliyiz…


 

Yazarın Diğer Yazıları