Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

23 Nisan'da Tarihi Yaşamak

Bed­ret­tin Ke­leş­te­mur

Tarih ne güzel bir ilim… İnsanın ufkunu açıyor!
23 Nisan 1920’lerden günümüze bir asrı tefekkür ediyorsunuz!
Bugünlere o kadar nezih manalar yüklendi ki!
Bu bayramın içerisinde, TBMM’nin açılış tarihi…
Bu bayramın ilk adı, “Hâkimiyeti Milliye” Bayramıdır (1935)
Gazi Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edecekti (1927)
TRT, UNESCO’nun 1979 yılını, “Çocuk Yılı” olarak duyurmasının hemen akabinde;
Bu tarihten itibaren Uluslararası, “23 Nisan Çocuk Şenliğini” başlatacaktı!
Çocukları, “makama kabul etme geleneği” 1933 Tarihinde, Atatürk’le başlayacaktı…
Çocuklarımıza, ‘değer vermek…’
Makam ve unvanların yarınki sahiplerinin çocuklarımız olacağına vurgular yapmak…
O vurgularda neler var?
“Cumhuriyetin bir fazilet olduğu…”
“Milletin İradesi ve O İradenin temsil yeri…”
“Milli Değerler Sevgisi…”
“Tarih ve Vatandaşlık Şuuru…”
***            
 “23 Nisan 1920” Tarihi bir dönemdir!
Toktamış Ateş ilk Meclis için şöyle der;
“TBMM yakın tarihimizin en onurlu Meclis’i olması bir yana,
Yakın tarihimizin en önemli hizmeti yapan meclistir!”
Bu Meclisin tablosu önemlidir;
“Yüzde 27 Memur, yüzde 14 Eşraf,
Yüzde 13 Serbest Meslek Sahibi,
Yüzde 13 Asker, yüzde 11 Din Adamı…”
Çok güçlü bir ‘temsil fotoğrafı’ söz konusudur!
“23 Nisan 1920” tarihi bir dönemdir
Günlerden Cumadır! Kutlu bir gündür…
İstanbul’un fethini müjdeleyen Hacı Bayram Veli Camiinde,
Birlikte ‘Cuma Namazı’ kılınır!
Oradan, TBMM’nin önünde “dualar ve yakarışlarla” ilk Meclis açılır!
Meclis’i, Refik Şevket Beyler açacaklardır;
“…Bizler birbirlerine bağlı ve sonsuz kötülüklerin doğurduğu
Faciaların son aktörleriyiz!”
O aktörler, “Milletin azim ve iradesi ile yüklenmişlerdir!
Tarihi sorumluluklarını çok iyi bilmektedirler!
***        
Bu Meclis, çok büyük görevler ifa etmiştir!
Her şeyden evvel, “kurucu meclis” yetkilerine sahiptir!
İstiklal Mücadelesi; 
“Mondros Mütarekesinden (1918) Mudanya Anlaşmasına (1923)  kadar
Devam eden bir süreç…”  Bu süreci yöneten de, “Meclistir…”
1921 Anayasası bu Meclis zamanında kabul edilecektir!
İstiklal Marşımız hakeza…
Lozan görüşmelerinde bu Meclis başlayacaktır!
 “23 Nisan 1920 tarihi sadece TBMM’nin açılış tarihi değil,
Aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin,
Ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür!”
***    
Şartlar o kadar zor ve çetindir ki,
Bir milletin üzerine, “ateşten gömlek”  giydirilmiştir!
Sadece, Rumlara karşı verilen bir mücadele de değildir!
Bütün işgalcilere karşı verilen onurlu bir mücadele vardır!
İşgal altında bir İstanbul… Ve İstanbul Hükümeti düşününüz!
Milli Mücadeleyi destekleyen dört önemli gazete;
“Yeni Gün,  İleri, Akşam ve Vakit…”
Sürekli baskı altındadırlar!
O baskının altında, “ölüm tehditleri” söz konusu!
140’a yakın, “gazeteci, aydın ve yönetici” Malta Adası’na sürülürler!
Bütün olumsuz şartlara rağmen, “çok güçlü bir direnç” görülür!
Bu Meclistir ki, “savaşı yöneten”  bir Meclistir!
Bu Meclis’te çok güçlü “temsili irade” vardır!
***    
Çocuklar bizim, ‘geleceğimiz’ yarınlarımız!
Onları, bu vatana “sevdalı birer birey olarak” yetiştirmeliyiz!
İngilizler, çocuklarında ilk alfabeyi öğrettiklerinde;
“Tarih biliminin önemine ve geleceğe…” vurgu yaparlar!
O şuuru büyük bir coşku içerisinde verebilmeliyiz!
Bu savaşın adına; “Her türlü emperyalizme karşı verilen;
Milletin Hürriyet ve İstiklal Savaşıdır…”
O savaşın ruhunu,  cumhuriyete taşıyacak olan bir Meclis…
O savaşın ruhunu, “Büyük Türkiye İdealine…” taşıyacak olan bir Meclis…
1921’lerde Sakarya’da…
1922’lerde Kocatepe’den Büyük Taarruz…
1922’lerde, İzmir’in kurtuluşu…
17 Şubat 1923’lerde, İzmir İktisat Kongresi…
Savaş sonrası,  Türkiye’nin İmar ve İnşası!
Çocuklarımız, o günlerin “yokluklarını ve de sıkıntılarını…”
Bilerek, bir milletin nasıl şaha kalkacağını ruhunda hissetmelidir!
23 Nisanlarda; Türkiye ayağa kalkmalıdır!
Tarihi bir dönemi yaşamalı/ ve de bizlere de yaşatmalıdır!
***              
Tarihi İlk Mecliste, Elazığ’dan kimler/ hangi isimler yer alıyordu;
O isimler; “Hacı Fevzi Celayir, Hüseyin Gökçelik, Muhittin Çöteli, 
Mustafa Şükrü Çağlayan, Naci Karaali, Rasim Tekin ve Hasan Tahsin Berk”
Bu şehrin yakından tanıdığı isimler arasında;
Ergani’den, “Ahmet Nüzhet Saraçoğlu”
Halk arasında, “Nüzhet Dede” olarak anılıyor…
Erzurum’dan, “Hüseyin Avni Ulaş”
Hüseyin Avni Ulaş’ta, aslen Karakoçanlıdır…
Birinci Meclis, çok önemli görevler üstlenmiştir…
Bu dönem, “Bir büyük vakar abidesi” olarak tarihe geçmiştir.
Bugün, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını idrak ediyoruz…
Yakın tarihimiz, bizlere ‘ışık tutuyor…’
Bugün o şanlı kahramanlarımızla baş başa oluyoruz!
Her birini rahmetle anıyoruz!
***
Milli Mücadele yıllarına baktığımızda, 
Atatürk’ün Anadolu Basınıyla birlikte hareket ettiğini görüyoruz…
Anadolu Basını da, ‘kalemini’ bir süngü edasıyla/ vakarıyla kullanmıştır…
O sebepledir ki bizler, Anadolu Basınına ‘gazi basını’ diyoruz!
Milli Mücadeleye öncülük eden gazetelerden Sivas’ta yayınlanan, “İrade-i Milliye” 
Ankara’da yayınlanan, “Hâkimiyet-i Milliye” Atatürk’ün emriyle yayınlanan gazetelerdir. 
Bu gazetelerinin isimlerini de bizzat Atatürk vermiştir. 
Sivas’ta, “Milletin İradesi” Ankara’ya “Hâkimiyeti Milliye” olarak tecelli etmiştir!
Atatürk, “Hâkimiyet-i Milliye” gazetesinde şöyle diyecektir; 
“Hâkimiyeti Milliye üç büyük tanır; Zekâ, İrfan ve Hamiyet…”

Yazarın Diğer Yazıları