Torba Yasa İle Fiyat Farkı Ve Süre Uzatımı Geliyor

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 80 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifinde kamu müteahhitlerinin uzun zamandır beklediği fiyat farkı kararnamesi ve süre uzatımı da yer aldı.

Torba Yasa İle Fiyat Farkı Ve Süre Uzatımı Geliyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yapılan düzenlemeyle, "Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi" başlığı altında, kanununa göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, sözleşmenin 1 Ocak 2024 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilecek.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmeler için fiyat farkı verilebilecek. Sözleşmelerde 6 ayı geçmemek üzere idarece bu maddeye göre süre uzatımı verilebilecek.

Ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işlerin niteliklerini, girdileri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair diğer hususlar dahil bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkili olacak.