Tapuda Yeni Dönem

Mirasçılar arasında tapu işlemleri ve miras paylaşımları artık daha kolay ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte, miras kalan payların bölünmesi ve hisseli tapu devirleri önemli ölçüde basitleştirildi.

Tapuda Yeni Dönem

Mirasçılar arasında tapu işlemleri ve miras paylaşımları artık daha kolay ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte, miras kalan payların bölünmesi ve hisseli tapu devirleri önemli ölçüde basitleştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, kardeşler arasında miras paylaşımı notere gitmeye gerek kalmadan yazılı bir sözleşme ile gerçekleştirilebilecek. Mirasçılar, taşınmazın devri için noter onaylı sözleşme gerekliliğini yerine getirmek zorunda kalacaklar.

Hisseli tapu devirlerinde ise artık noter onayına ihtiyaç duyulmayacak. Mirasçılar arasında yapılacak anlaşma ve imzalanacak yazılı sözleşme, hisseli tapu devir işlemlerini tamamlamak için yeterli olacak.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, işlemlerin hızı artacak ve vatandaşlar daha az bürokratik engelle karşılaşacaklar. Hisseli tapu satışlarında hisse sahiplerinin ortak karar alması ve avukatlara vekalet verilmesi gibi süreçler de kolaylaştırıldı.

Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerektiği vurgulanırken, satışa konu taşınmazların net olarak belirlenmesi ve işlemlerin adil bir şekilde yürütülmesi önem taşıyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu düzenlemesi, vatandaşların miras işlemlerinde yaşadıkları zorlukları azaltmayı ve işlemlerin daha şeffaf ve adaletli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlıyor.