Siyaset ve İlke

Siyaset, kendi alanında ve mecrasında yapılınca halka hizmete dönebiliyor ve müspet neticeler doğurabiliyor.

Siyaset ve İlke

Siyaset, farklı görüş, bakış ve anlayışların, ülke ve şehre hizmet merkezinde ve mecrasında birleşince güzel sonuçlar da kaçınılmaz oluyor.

Gerginleşen ya da gerginleştirilen siyaset, hizmet getirmediği gibi kamplaşma, ötekileştirme ve halkta gerginlik ve buna bağlı stres birikimine sebep olabiliyor.

Siyaseti, kendi ilkeleri, hedefleri ve parti programları gereği değil de gerginlik ve kutuplaştırma üzerine bina ederek buradan bir yol bulmaya çalışmak, yolu kaybetmek kadar getirisi de olmayacak bir sonuç doğurabilir.

Zaman göstermiştir ki Muharrem İnce gibi siyasette saman alevi gibi parlayanlar  kısa sürede unutulmuş,  Erbakan, Türkeş gibi sabırla, özenle ve etik ilkelere bağlı kalarak yürüyenler her türlü zorluklara rağmen başarıyı yakalamış ve onları kalıcı ve ölümsüz kılmıştır.