Siirt Valiliği'nden Emsal Karar! Darısı Elazığ Valiliği'ne

Siirt Valiliği, kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla il genelinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması gerektiğini belirtti.

Siirt Valiliği'nden Emsal Karar! Darısı Elazığ Valiliği'ne
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Valilik tarafından yayımlanan yazılı belgede, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan temin yöntemini genel ihale yöntemi olarak algılamaması gerektiği vurgulandı.

Siirt Valiliği yaptığı açıklamada, “Kamu Hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup aynı Kanunun 2’nci maddesinde Kanun kapsamına giren idareler sayılmak suretiyle belirtilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun " Temel İlkeler" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" ifadesi yer almaktadır. Aynı Kanunun "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62 inci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (1) bendinde ise Kanunun 21 ve 22 inci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KAMU MENFAATİNİN EN ÜST SEVİYEDE SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Yine aynı kanunun 60. maddesinde görevlilerin cezai sorumluluğunun düzenlendiğini kaydeden açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İlimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen hükümlerin dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesini önemle rica ederim.

DARISI ELAZIĞ VALİLİĞİ’NİN BAŞINA

Elazığlı vatandaşlar, Siirt Valiliği tarafından yapılan bu açıklamanın Türkiye’deki tüm illerin valiliklerine emsal mahiyetinde olması gerektiği ve aynı şekilde bir yazının kamu ve kuruluşlara gönderilmesi gerektiğini belirtti.