Resmi Gazete'de Yayımlandı: Elazığ Dahil 11 ilde O Meslek Gruplarına Destek Ödemesi Yapılacak

Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Adana, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizde ve içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemi sahiplerine destek ödemesi yapılacak.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Elazığ Dahil 11 ilde O Meslek Gruplarına Destek Ödemesi Yapılacak

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketlerin nedeniyle balıkçılık yapan vatandaşlara destek ödemesi yapılacak.

“Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Karar” resmen onaylandı.

2 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı imzası ile yayımlanan 7220 numaralı Karar’a göre, “Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması resmen onaylandı.

ELAZIĞ DAHİL 11 İLDE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adana, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizde ve içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemi sahiplerine destek ödemesi yapılacak.

İşte Elazığ'a yapılacak destek ödemelerinin tutarı:

"Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde içsularda avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri için gemi sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır."

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Elazığ Dahil 11 ilde O Meslek Gruplarına Destek Ödemesi Yapılacak