Prof. Dr. Türkoğlu: '16 Nisan Biyologlar Günü Kutlu Olsun'

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU, 16 Nisan Biyologlar gününü kutladı.

Prof. Dr. Türkoğlu: '16 Nisan Biyologlar Günü Kutlu Olsun'

Prof. Dr. Türkoğlu yaptığı açıklamada; “16 Nisan Biyologlar Günü’nün kutlanması, gerek Biyolojinin ve gerekse bu mesleği icra eden Biyologların, toplum yaşamındaki yerinin vurgulanması, Biyolojinin gelişimine katkı sağlayacak toplum bilincinin oluşması bakımından önemlidir.

Bu nedenle 16 Nisan, Biyologlar açısından sorunlarını kamuoyunun gündemine getirilmesi için bir fırsat olmaktadır.

Dünya geneline baktığımızda Biyologlar en önde gelen meslek grupları içerisinde yer alırken ülkemizde ne yazık ki hak ettiği değeri görmemektedir. Biyologlar, Dünya’da kanser araştırmaları, kök hücre teknolojisi, genetik çalışmalar ve biyoteknoloji gibi çalışmalara yön vermektedir. Benzer şekilde, biyolojik çeşitlilik, çevresel kirliliği, doğal hayatın korunması ve küresel iklim değişikliği, gıda güvenliği, tarım uygulamaları gibi çalışmalar tüm Dünyada biyologlar öncülüğünde ve varlığında yürütülmektedir.

Ülkemizde de biyologların, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, canlıların etkilediği ve etkilendiği tüm süreçlerde biyologların istihdam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ellerinden alınmış hak ve yetkilerinin teslim edilmesi, mesleki özlük haklarının iade edilmesi ve meslek haklarının kanunla güvence altına alınması gerekmektedir.

Bu mesleğe gönül vermiş Biyologların, ülkemizde çok zor şartlar altında çalışmalarına rağmen, halkımıza daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlama mücadelesi içindedirler. Ancak, Biyologların çalıştığı bütün sektörlerde ülke genelinde adil ve dengeli bir dağılım ne yazık ki, sağlanamamıştır. Özellikle Sağlık sektöründe yaşanan sorunlar, yalnızca Biyologları değil, tüm toplumu yakından ilgilendirmektedir.

Çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren tüm Biyologların çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, onlara mesleklerinin saygınlığına yakışan, rahat çalışabilecekleri ortam ve olanaklar sunulması sorunların çözümünde etkili olacaktır. Nitelikli, iyi eğitimli, en iyi hizmet koşullarında hizmet üreten, üretilen hizmetten memnun olan ve yarınlarına umutla bakan Biyologları görmek, geleceğe umutla bakan sağlıklı toplumların oluşumuna da katkı sağlayacaktır.

Tüm resmi ve özel kuruluşlardaki Biyologların; mesleğe olan değerli katkıları ve Biyologların yaşadığı problemlere gösterdikleri özen ve hassasiyet için teşekkür ediyorum.

Yarınların biyologlara ihtiyacı olduğunu biliyor ve bu duygu ve düşüncelerle tüm biyologların 16 Nisan Biyologlar gününü kutluyorum” dedi.