Prestij Arsalara Yoğun Talep 

Fırat Üniversitesi tarafından üniversitenin büyümesini sağlamak, yeni bölümler inşa etmek,  sosyal ve sportif tesisler yaparak üniversitenin ülkemizde saygın ve tercih edilen bir eğitim kurumu haline gelmesine ciddi katkılar sağlayacak yatırımlara finansman oluşturmak amacıyla satışa çıkarılan arsalara hem Elazığ'dan hem de başta Malatya ve farklı illerdeki gayrimenkul firmalarından ciddi bir ilgi var.

Prestij Arsalara Yoğun Talep 
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir atılım ve yükseliş dönemine giren Fırat Üniversitesi, son yıllarda önemli başarılara imza attı. Doğru bir yönetim anlayışıyla Fırat Üniversitesi’nin geçmişten gelen bilgi birikimi, nitelikli akademik kadrosu ve bu kadroların başarıları birleşince Fırat Üniversitesi hem Araştırma Üniversiteleri arasına adını yazdırdı hem de Türkiye çapında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle depremler ve pandemi süreciyle beraber ekonomide yaşanan sıkıntılar, yeni yatırımlar ve eksiklerin giderilmesinin karşısında en büyük engel oldu.

Prestij Arsalara Yoğun Talep 

EN FAZLA PAYI FIRAT ÜNİVERSİTESİ ALDI

Ekonomideki sancılı sürece rağmen Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş öncülüğünde ortaya konulan büyük çaba 2024 yılı yatırım programında Elazığ’da aslan payının Fırat Üniversitesi tarafından alınmasını sağladı. Başta en büyük ihtiyaçlardan biri olan devasa bir hastane olmak üzere önemli proje ve yatırımlar için kamu bütçesinden en yüksek seviyede faydalanılmış oldu.

Prestij Arsalara Yoğun Talep 

GELECEK YIL FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NİN YILI OLACAK

Fırat Üniversitesi’nin inşa edeceği 2 büyük hastane ve yatırım programından elde edilen bütçelerle hayata geçirilecek yatırımların yanında Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın çabasıyla üniversiteye önemli bir kaynak daha sağlanacak ve bu kaynak başta sosyal tesis gibi öğrencilerin beklentilerini karşılayacak yatırımlarda kullanılacak. Tüm bu çabaların Fırat Üniversitesi’nin eksiklerini tamamlaması ve bu sayede gelecek yılın Türkiye çapında Fırat Üniversitesi yılı olması bekleniyor.

KAYNAK, SATILACAK  ARSALARDAN GELECEK

Yatırım programı haricinde gelecek kaynak ise Fırat Üniversitesi tarafından satılacak arsalardan gelecek. Satışa çıkarılan arsalara şimdiden çok büyük bir talep var. Şehir dışından bile yoğun talebin olduğu arsa satışı 30 Mayıs’ta yapılacak. Fırat Üniversitesi eğitim amaçlı kullanılamayacak küçüklükteki Zafran ve Sürsürü Mahallelerinde yer alan 4 arsanın satışından elde edilecek gelirle kampüs içerisine öğrencilerin ihtiyaçlarını giderecek. Kaynak aynı zamanda eğitim ve öğretim amaçlı binalar yapmak amacıyla kullanılacak.

DEV GAYRİMENKUL FİRMALARININ İLGİ ALANINDA

Fırat Üniversitesi tarafından satışa çıkartılan ve Zafran ile Sürsürü mahallelerinin şehre hakim en güzel noktalarında bulunan, zemini sağlam, imarda hem ticari hem de konut alanı olarak kayıtlı olan arsalara il içinden yoğun bir talep olduğu gibi başta Malatya, Diyarbakır, Bingöl olmak üzere ülkemizin saygın ve güçlü emlak ve yapı firmalarından da talep var.
Arsalara daha önce ilimizde yatırım amaçlı arsa alan ve bugüne kadar ülke genelinde yaptıkları prestij projelerle adından sıkça söz ettiren firmaların da ilgi göstermesi zorlu bir rekabet olacağını işaret ediyor.

Prestij Arsalara Yoğun Talep 

FİYATLAR NE KADAR?

Üniversite; Zafran Mahallesi’ndeki 5.644 metrekarelik arsasını 95 Milyon 948 Bin TL tahmini bedelle, Zafran Mahallesi’ndeki 3.134 metrekarelik arsasını 34 Milyon 474 Bin TL tahmini bedelle, Zafran Mahallesi’ndeki 3.527 metrekarelik arsasını 44 Milyon 87 Bin TL tahmini bedelle, Sürsürü Mahallesi’ndeki 984 metrekarelik arsasını 11 milyon 325 Bin TL tahmini bedelle satacak.

Ancak bu bedeller, ihalenin açılış bedelleri. Oluşacak rekabet ile bu fiyatların çok üzerine çıkılması bekleniyor. 

İHALENİN AYRINTILARI NELER?

4 Adet taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  ilgili maddeleri doğrultusunda ve 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile belirtilen tarih ve saatlerde, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1. Taşınmazların satışı K.D.V. den muaftır.

2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, 30.05.2024 Perşembe günü saat: 09.30'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) evrakları, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine, teslim etmeleri gerekmektedir. İhale Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılım için şartname alınması şarttır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şartname bedelleri her durumda iade edilmez.

3. Şartname bedelleri ile nakit teminat bedeli; Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının (T.C. Ziraat Bankası İstasyon Şubesinde bulunan, TR26 0001 0015 6134 7427 3650 94) No`lu IBAN hesabına yatırılacaktır.

4. Taşınmazların satışıyla ilgili olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar.
5. Taşınmazların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul edinebileceğini gösteren Dışişleri Bakanlığından alınmış belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler; İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla (e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

A) GERÇEK KİŞİLERİN;

1. Teminat olarak kabul edilecek değerler;

-Tedavüldeki Türk Parası (Geçici teminat banka dekontu)

-Banka Teminat Mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte limit içi ve süresiz),

-Devlet İç Borçlanma senedi veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

2. Şartname bedeli makbuzu

3. İkametgah belgesi

4. T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

5. Noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Teklif mektubu

7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi.

8. İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

9. İsteklinin hangi konuta ya da konutların ihalesine iştirak edeceğine ve konutun yerini gördüğüne dair dilekçe.

B) TÜZEL KİŞİLERİN;

1. Ticaret Sicil Kaydı Belgesi

2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi.
3. Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

4. Ticaret Sicil Gazetesi. (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)

5. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

6. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait)

7. Teminat olarak kabul edilecek değerler;

8. Tedavüldeki Türk Parası (Geçici teminat banka dekontu)

9. Banka Teminat Mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte limit içi ve süresiz),

10. Devlet İç Borçlanma senedi veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

11. Şartname bedeli makbuzu ile ihaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

12. Teklif mektubu

13. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

14. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

15. Dilekçe (Hangi arsa ya da arsaların ihalesine iştirak edeceğine ve arsanın yerini bildiğine-gördüğüne dair)

C) İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri dosya şeklinde ihale başlama saatine kadar, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine başvurarak belgelerini teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Biriminde ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve 38.madedede belirtildiği şekilde ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, yapılacak ihaleye ait tüm açıklamalar şartnamede yer almaktadır.