MEB Öğrencilere Yeni Tedbirler Getiriyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde sınıf tekrarı ve devamsızlık riski taşıyan öğrencilere karşı önlemler almak üzere 'önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonları' kuracak. MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, yeni yönetmelik değişiklikleriyle ilgili bilgi verirken, öğrencilerin sınıf geçme düzenlemelerinin yeniden ele alındığını ve yeni düzenlemelerin kademeli olarak uygulanacağını açıkladı.

MEB Öğrencilere Yeni Tedbirler Getiriyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde sınıf tekrarı ve devamsızlık riski taşıyan öğrencilere karşı önlemler almak üzere "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonları" kuracak. MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, yeni yönetmelik değişiklikleriyle ilgili bilgi verirken, öğrencilerin sınıf geçme düzenlemelerinin yeniden ele alındığını ve yeni düzenlemelerin kademeli olarak uygulanacağını açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, öğrenciler yıl sonu ortalamalarını 50 olarak tutacak, ancak en fazla bir zayıf dersle birlikte doğrudan sınıf geçebilecekler. Önceki uygulamada ise öğrenciler birden fazla dersten ortalamayla sınıf geçebiliyorlardı. Ayrıca, öğrenciler en fazla üç dersten sorumlu olarak sınıf geçebilecekler. Dört dersten zayıf not alan öğrenciler ise sınıf tekrarı yapacaklar. Bu düzenleme sadece bu yıl 9. sınıflarda uygulanacak ve diğer sınıflar mevcut yönetmeliklere tabi olacaklar.

Devam devamsızlıkla ilgili olarak ise özürsüz devamsızlık yapan öğrencilere her bir devamsızlık günü için bir saat ek sosyal sorumluluk görevi getirildi. Ayrıca, okullarda "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonları" kurularak devamsızlık ve sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik tedbirler alınacak. Bu komisyonlar, öğrencilerin öğrenme kayıplarını analiz edecek, gerekli müdahaleleri yapacak ve veli-öğrenci-yönetim işbirliği içinde hareket edecekler.