Liselerde Mevzuat Değişti!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikler, bugünkü resmi gazetede yayımlandı. İşte bu değişikliklerin bazıları...

Liselerde Mevzuat Değişti!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikler, bugünkü resmi gazetede yayımlandı. İşte bu değişikliklerin bazıları...

 • Sınıf Geçme Şartlarının Zorlaştırılması: Mevcut sistemdeki sınıf geçme şartları daha katı hale getirilmiştir. Öğrencilerin sınıfı geçebilmeleri için daha fazla başarı göstermeleri gerekecektir.
 • Devamsızlıklara Düzenleme: Öğrenci devamsızlığına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Öğrencilerin devam zorunluluğu daha sıkı bir şekilde denetlenecektir.
 • Açık Liselere Kaçışın Önlenmesi: Açık liselere yönelme eğiliminin önlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin daha fazla okula devam etmeleri teşvik edilmek istenmektedir.
 • Nakil ve Geçişlerin Düzenlenmesi: Öğrenci nakil ve geçişleri daha kontrollü bir şekilde yapılacaktır.
 • Cep Telefonu Kullanımı Yasak: Okullarda öğrenciler tarafından cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır.
 • MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) Projesinin Sonlandırılması: Bakan Özer tarafından her meslek lisesine mesleki eğitim merkezi (MESEM) açılması projesi rafa kaldırılmıştır. Mevcut MESEM'ler kapatılarak öğrenciler bağımsız MESEM'lere nakledilecektir.
 • Sınıf Geçme Sistemi: Yeni sınıf geçme sistemi sadece bu yıl 9. sınıflara uygulanacaktır. 10, 11 ve 12. sınıflar eski mevzuata tabi olacaklardır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Sınavları: Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ilk sınavlarında yabancı dil sınavları gibi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı sınavlar yapılacaktır.
 • Sınıf Geçmede Başarısız Dersler: Başarısız dersi olan öğrencilerin yıl sonu ortalamasının 50 olması durumunda sınıf geçmeleri uygulaması sadece tek dersten başarısız dersi olanlar için geçerli olacaktır.
 • Sorumlu Geçme: 3 dersten sorumlu geçme uygulaması yıl sonu başarı puanı en az 50 olanlar için geçerli olacaktır.
 • Toplum Hizmet Uygulaması: Toplum hizmet uygulaması "Sosyal Sorumluluk" olarak değiştirilmiştir.
 • Hamile Öğretmenler: Hamile öğretmenlerin doğumdan sonra (analık izninden sonra) istememeleri halinde bir yıl süreyle nöbet görevi verilmemesi uygulaması iki yıla çıkarılmıştır.
 • Sınıf Tekrarı Önleme: Sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurulacaktır.
 • Merkezi Sınavlar: İlçe, il ve ülke bazında merkezi sınavlar yapılabilecektir.
 • Alan Değişikliği: Alan değişikliği kriterlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Bu değişikliklerin bir kısmı bu yıl 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.