Kritik Yasa Teklifi! Vergide Yeni Uygulamalar Bayramdan Sonra Meclis'e Sunulacak

AK Parti, ekonomik program kapsamında önemli vergi ve tasarruf düzenlemelerini içeren iki ayrı kanun teklifini bayramdan sonra TBMM'ye sunacak. Bu düzenlemelerle birlikte 2025 yılı için ek 90 milyar TL gelir ve toplamda 226 milyar TL vergi geliri hedefleniyor.

Kritik Yasa Teklifi! Vergide Yeni Uygulamalar Bayramdan Sonra Meclis'e Sunulacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

AK Parti, ekonomik program kapsamında önemli vergi ve tasarruf düzenlemelerini içeren iki ayrı kanun teklifini bayramdan sonra TBMM'ye sunacak. Bu düzenlemelerle birlikte 2025 yılı için ek 90 milyar TL gelir ve toplamda 226 milyar TL vergi geliri hedefleniyor.

Yeni Vergiler

Asgari Kurumlar Vergisi: Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar, istisnalardan yararlansalar bile en az %15 kurumlar vergisi ödeyecek.
Asgari Gelir Vergisi: Doktor, dişçi ve mali müşavir gibi serbest meslek sahiplerinden peşin vergi alınacak. Yıl sonunda zarar belgelenirse mahsuplaşma yapılacak.

Stratejik Yatırımlarda İstisnalar

Stratejik yatırımlar için mevcut vergi avantajları devam edecek.

Gayrimenkul ve Fonlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonları, gayrimenkullerden elde edilen kazançlar üzerinden asgari kurumlar vergisi ödeyecek.
Yap-İşlet-Devret Projeleri

İstisnaların Sınırlandırılması

İştirak hissesi satışından elde edilen kazançlar için %75 olan vergi istisnası %25'e indirilecek.
Yeni iktisap edilen iştirak hisselerine yönelik vergi istisnaları kaldırılacak.
Deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetler, savunma sanayi ithalatı ve maden şirketlerine tanınan KDV istisnalarının kapsamı daraltılacak.

Yurt Dışına Çıkış Harcı

Halen 150 TL olan yurt dışı harcının arttırılması planlanıyor. Yeni rakam henüz belirlenmedi.
Tasarruf Paketi

Kamudaki ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek. Kamu kurumlarındaki araçlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tasfiye edilecek.
Kamu Yapılanmalarının Birleştirilmesi

Defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında toplanacak. Vergi daireleri müdürlükleri kapatılacak ve defterdarlık adı altında faaliyet gösterecek.
Bu düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubunun çalışmaları sonucunda hazırlandı ve bayramdan sonra TBMM'ye sunulması bekleniyor.